Klacht Joto: tv besteld wel betaalt geen tv

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 28737
Gebruiker
chantal
Datum
7 reacties

Details

De klacht

26 mei tv besteld van 575 euro word binnen 5 werk dagen bezorgt nu nog steeds niks aan gifte gedaan bij de politie

De oplossing

graag me geld terug

7 reacties

 1. Auteur
  Joto
  Datum
  Momenteel zijn wij, zoals ook in onze e-mail is aangegeven aan het zoeken naar oplossingen om klanten een zo goed mogelijk bedrag tegen finale kwijting voor te stellen en zo de schade tegemoet te komen. Hiervoor is heel veel planning en overleg nodig. Het werkt echter niet mee dat de term "oplichting" te pas en te onpas wordt gebruikt op verschillende fora. In gesprekken met derden over de toekomst en de mogelijkheden tot oplossingen werkt dit zeer vertragend momenteel. We zullen, indien wij meer weten, u en de overige klanten een voorstel tot finale kwijting toezenden. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.
 2. Auteur
  chantal
  Datum
  Dit had nooit mogen gebeuren!!!!
  Ik wil wel mijn 575 euro terug!!!
  Het is wel het geld wat ik heb gespaard.
 3. Auteur
  Joto
  Datum
  Wij zijn het absoluut met u eens dat dit gevolg een zeer vervelende is en dat dit niet had mogen gebeuren. De realiteit is echter dat door de negatieve publiciteit er een domino-effect is ontstaan welke een dusdanig negatief effect heeft gehad op ons bedrijf dat de huidige situatie is ontstaan. Zoals al eerder aangegeven zoeken wij naar mogelijke oplossingen. Excuses voor het ongemak
 4. Auteur
  chantal
  Datum
  schiet het al een beetje op?
  Of zijn jullie terug bij af?
 5. Auteur
  Joto
  Datum
  Enschede, 6-11-2013 Inzake : JoTo Webwinkels
  Ref. : cgerrits06112013Geachte heer/mevrouw,Zoals u inmiddels bekend zijn de activiteiten binnen genoemde onderneming gestaakt. De onderneming beschikt thans niet over voldoende middelen om alle schuldeisers volledig te kunnen voldoen. JoTo Webwinkels heeft een derde bereid gevonden om een bedrag ter beschikking te stellen teneinde aan alle crediteuren in ieder geval een voorstel te kunnen doen om een deel van hun vordering te voldoen. Hierdoor kan het faillissement worden voorkomen. Deze derde heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat alle crediteuren met dit voorstel tegen finale kwijting dienen in te stemmen. Gelet op het bovenstaande kan JoTo Webwinkels een aanbod doen inhoudende dat 9,8 % van uw vordering, derhalve een bedrag ad € 56.35 aan u kan worden voldaan. Indien u met het voorstel akkoord gaat zal er derhalve aan u een bedrag ad € 56.35 worden uitbetaald tegen finale kwijting over en weer. Zoals gezegd wordt dit voorstel gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle crediteuren met het voorstel dienen in te stemmen. Er kan dan ook eerst tot uitkering worden overgegaan nadat alle crediteuren hebben ingestemd en het akkoord is volbracht. Tot op heden hebben nog niet alle crediteuren met het voorstel ingestemd. Dat u wel met dit voorstel akkoord kunt gaan, kunt u laten blijken door deze email door u voor akkoord ondertekend aan ons te retourneren.Erop vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw spoedige berichten.Onder reserve van rechten.Hoogachtend,
  JoTo WebwinkelsJotooid Ltd.
  Joop Geesinkweg 901
  1096 AZ te AMSTERDAM (Noord-Holland)
 6. Auteur
  chantal
  Datum
  Fijn om weer wat van jullie te horen,maar mijn vriend en ik zijn niet met het bod eens.
  56,36 euro vinden wij veels te weinig!!!!
  De tv koste 575,daar willen wij meer voor terug dan 56,36 euro.
  Voor dat geld is de tv niet het waard.
  Hoop dat jullie met iets anders komt......
  Het liefs willen wij het hele bedrag terug.
 7. Auteur
  chantal
  Datum
  Wij vinden het jammer dat we niks meer horen na mijn laatste bericht.
  6/11 hebben wij bericht gehad van jullie,daarna heb ik een bericht terug gestuurd op 7/11 dat wij niet in gaan op uw bod .
  Het is nu 28/11 en heb niks meer gehoord van jullie.
  Wat ik erg jammer vind.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
chantal
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Joto?