Klacht juridisch loket: Nalatigheid in het verschaffen en doen van RECHT

Klachtnummer
# 270738
Gebruiker
L Speelman
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Op vrijdag 18 augustus kom ik met een beslissing van de directeur Belastingen van de gemeente Rotterdam. Beroepschrift indienen gaat naar hetzelfde adres (zo staat in de brief aangegeven). Ik stel dan ook de vraag in hoeverre dit als 'onafhankelijk' kan worden gezien. Daarnaast neigt het (mijns inziens) naar frauduleuze praktijken van de gemeente Rotterdam die op deze wijze niet alleen zijn 'eigen vlees keurt', maar ook extra inkomsten genereert ...

Het advies die ik kreeg is om deze route te volgen! Vreemd, omdat hetgeen staatkundig in de wet is vastgelegd inhoud dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet! Blijkbaar leeft ook het Juridisch loket niet de rechtsregels na en handelt in strijd met de doelstellingen van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik).

Hoe kan ik tegenover de burger verantwoorden dat dit nog een lang leven beschoren is?

De oplossing

Gaarne de rechtstegels naleven en naar RECHT handelen! Want blijkbaar kan niemand naar RECHT handelen en handelt een ieder 'bedrieglijk'.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat juridisch loket hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over juridisch loket?