Klacht Kiala Nederland: Kiala smijt met hun pakketten

Klachtnummer
# 263934
Gebruiker
Y. van Vroonhoven
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Ons pakket is volledig kapot bij de ontvanger aangekomen. Het betrof 2 verfblikken, zeer stevig in karton ingepakt, zonder speelruimte. Ze waren ongeschonden bij verzending. Bij aankomst waren beide blikken volledig gebutst, en beiden opengesprongen. Daar moet met zeer veel geweld mee zijn omgesprongen.
Kiala vraagt eerst foto's op en biedt vervolgens geen vergoeding of excuses voor het bijzonder lomp gedrag, maar verschuilt zich achter zeer ruim te interpreteren algemene voorwaarden. Mogen verfwinkels van Kiala ook geen verf verzenden?

"Zoals op onze site vermeld staat, staat Kiala in voor een vergoeding in geval van verlies en schade aan het pakket, als aan onze Algemene Voorwaarden werd voldaan.
Inhoud
De meeste goederen mogen via de Kiala Verzendservice verstuurd worden. De volgende goederen zijn echter uitgesloten:
- Bederfelijke biologische stoffen (voedsel product en planten) of onder gecontroleerde temperatuur en alcohol
- Drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen
- Wapens met inbegrip van messen, dolken en elk ander scherp of snijdend voorwerp
- Ontplofbare, ontvlambare stoffen (alcohol, parfum...), anderen gevaarlijke stoffen, zoals zamengeperst gas (aërosol), radioactieve stoffen, corrosieve vloiestof
- Dode of levende dieren, insecten en parasieten
- Zendingen waarop op de buitenkant aantekeningen staan die tegen de goede zeden of de openbare orde indruisen of van immorele of obscene producten
- Voorwerpen, geschriften of stoffen in het algemeen waarvan de invoer, uitvoer, verspreiding, omloop, het gebruik of bezit verboden is bij wet
- Vervalste producten
- Voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaarlijk kunnen zijn voor personen, of andere zendingen kunnen vervuilen of beschadigen
- Waarden aan toonder, muntstukken, bankbiljetten, juwelen of andere kostbare materialen
- Zendingen die onder toepassing van het strafrecht ressorteren
- Voorwerpen die als « breekbaar » worden beschouwd (bv breekbaar glas, vaatwerk)
- Vloeistoffen
Aangezien uw pakket verboden inhoud bevatte, mocht hij dus eigenlijk in de eerste plaats niet verstuurd worden door Kiala. Wij mogen dit dus niet vergoeden.
Onze verontschuldigingen voor het veroorzaakte ongemak."

De oplossing

Klantvriendelijkheid ipv een starre houding. En vergoeding van de gemaakte kosten van verstuurder en ontvanger.

Bijlagen

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Kiala Nederland hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Kiala Nederland?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief of e-mail

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen