Klacht Kitchen Restyle Keukenrenovatie: Niet nakomen van toezeggingen, wel uiterst onbehoorlijk gedrag.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 284234
Gebruiker
HuubC
Datum
2 reacties

Details

De klacht


Prima levering en montage nieuwe keukenfrontjes, overeenkomstig afspraak.

Echter, aanvullende toezeggingen zijn klein jaar later nog steeds niet nagekomen. In die periode diverse malen op normale manier geïnformeerd naar de voortgang.

Half november 2017 onderstaande mail gestuurd. Tot vandaag geen enkele reactie mogen ontvangen.
__________________________________________
<<<Geachte heer Oppenhuis, beste Lodewijk,

Nadat begin 2017 door Kitchen-Restyle nieuwe keukenfrontjes zijn geleverd en gemonteerd, overeenkomstig gemaakte afspraken en volledig betaald, is er het een en ander gepasseerd.

Na toezeggingen (foutieve frontjes vervangen, bemiddeling bij overspuiten) van eind februari is er per eind juni (dus na VIER maanden) nog steeds niets gebeurd/geleverd. Het terecht kenbaar maken van mijn onvrede valt verkeerd, uiteindelijk uitmondend in een uiterst onaangename WhatsApp boodschap van dhr. Oppenhuis.
Inmiddels tweede helft november; de toezeggingen van destijds staan nog steeds open.

De handelwijze zoals hierboven geschetst, is geen reclame voor Kitchen-Restyle en blijft mij storen. En bovendien heb ik ook na negen maanden nooit meer iets vernomen of ontvangen.

Ik ontvang graag een schriftelijke reactie.
>>>
________________________________________________

Oordeel zelf.

De oplossing

1. Excuses voor getoond wangedrag (openbaar)
2. Reële compensatie voor gedane toezeggingen

2 reacties

 1. Auteur
  Kitchen Restyle Keukenrenovatie
  Datum
  Beste familie Hess,

  Middels dit bericht willen wij graag reageren op bovenstaande melding.
  Zoals u zelf al aangeeft is de hele order afhandeling inclusief montage perfect verlopen.
  Uw vrouw heeft echter achteraf aangegeven de kleur toch niet mooi te vinden.
  Hierop heeft Dhr. Oppenhuis u nogmaals bezocht om te bespreken om te kijken of er mogelijkheden waren om dit op te lossen.
  Tijdens dit bezoek is er afgesproken dat wij geheel tegen kostprijs de keukendelen over wilden laten spuiten bij een erkende meubelspuiterij. U zou de fronten demonteren en wij zouden de deuren naar de spuiterij brengen. Na het spuitwerk zouden wij de fronten weer bij u af komen leveren u zou de fronten dan zelf weer monteren.
  Wij hebben dit aanbod met de daarbij behorende kosten als opdracht naar u toegezonden.
  Deze opdracht is echter nooit getekend voor akkoord bij ons binnen gekomen.
  Wij zijn er dan ook van uit gegaan dat u er toch van af heeft gezien om de fronten te laten spuiten.
  Ons inzien zijn wij hier dan ook niet tekort geschoten.
  Van excuses van getoond wangedrag kan en zal dan van onze kant ook geen sprake zijn en een compensatie zeker ook niet wij zijn alle verplichtingen na gekomen.
  Uiteraard staat ons aanbod nog steeds om u te helpen.
  Graag ontvangen wij dan de getekende opdracht retour.
 2. Auteur
  HuubC
  Datum
  1. Onjuistheid rond aanbod spuiten:
  Ik heb op 6 maart (!) mijn akkoord gegeven voor de spuitopdracht.

  2. Toezegging vervangende panelen:
  In onze chat wordt op 11 maart gemeld dat er nieuwe panelen zijn/worden besteld i.v.m. verkeerd geleverde maatvoering. Uiteindelijk wordt op 13 juli (!) gemeld dat de bestelde frontjes niet de juiste freesrand hadden.
  Ik heb de panelen nooit ontvangen.

  3. Wangedrag:
  Op 13 juli komt ons telefoongesprek in “een moeilijke fase“, omdat ik (ik vind terecht) mijn ongenoegen uit over het uitblijven van de panelen. Eerst redenen waarom e.e.a. nog niet is geleverd (na 4 maanden!). Gevolgd door heftige stemverheffing van dhr. Oppenhuis en mij het spreken onmogelijk maken.

  Blijkbaar is dhr. Oppenhuis niet in staat om zijn ongelijk te erkennen. Dus excuses en/of compensatie zullen er niet komen; jammer, een gemiste kans.

  Klacht blijft staan, discussie gesloten.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
HuubC
Datum
Uiteindelijke oplossing
Geen oplossing geboden.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Kitchen Restyle Keukenrenovatie?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen