Opgelost door Koopjedeal.nl: KoopJeDeal verkocht een Refurbished Laptop wat een waardeloos product bleek te zijn

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 395105
Gebruiker
Zilver
Datum
7 reacties

Details

De klacht

KoopJeDeal heeft een schandelijk product, te weten een naar eigen zeggen 'refurbished' MacPro Laptop verkocht waarmee van alles mis bleek, dat zich steeds meer manifesteerde.
De Klantenservice hield ons op allerlei manieren aan het lijntje.
Tot op heden geen geld terug ontvangen want ze gingen, vlak nadat de laptop aangetekend naar hen was terug gestuurd, failliet.
Het bedrijf bestaat echter nog steeds (zie dagelijkse advertenties in de Volkskrant en per mail).
We hebben nooit een ontvangstbewijs ontvangen of enige reactie.
We meldden ons aan via crediteurenlijst.nl.
Maanden later ontvingen we een algemeen rapport van de curator mr. V.H.B. Kruit en daarmee lijkt de kous af.
Dat heeft ons dan €549 gekost, plus een rapport dat we door een onafhankelijke partij hebben laten opmaken. Heel heel veel weggegooid geld !

De oplossing

Wij willen dat er uit de gelden en de omzet die blijkbaar nog steeds wordt gehaald, een compensatie komt voor de door ons geleden schade.

7 reacties

 1. Auteur
  Zilver
  Datum
  Dank u voor uw reactie.

  Hieruit blijkt dat onze klacht vrezen wij wederom niet goed gelezen wordt.
  Het betreft niet uitsluitend dat er geen enkele reactie op onze retourzending van de laptop is gekomen. Het betreft veeleer het feit dat wij nooit een compensatie voor een slecht product hebben ontvangen.

  Hierbij het Bestelnummer 203005842.

  Wij verwachten dat er een closure kan komen. Dit is een langlopende probleem, wij vermoedelijk ontstaan doordat er eerst een brand bleek te zijn geweest in de opslag van KoopJeDeal (werd ons tijdens deze slepende geschiedenis door uw medewerkers als herhaaldelijk excuus medegedeeld), gevolgd door een Surseance van Betaling, gevolgd door een Faillissement.

  Het onderzoek en het opmaken van het rapport (zie bijlage), betreffende het steeds minder werkende product, is uitgevoerd door MacRepair (telefoonnummer: 020-7701809) die voor u klaar staan om een begrijpelijke technische uitleg te geven. Zij zijn een door Apple erkend reparatiebedrijf.

  Wij adviseren u om met dit bedrijf te communiceren aangezien zij de machine van binnen hebben gezien en kunnen verklaren waardoor de laptop over de tijd heen steeds slechter is gaan functioneren. Niet na aankoop zodat de aankoop nog had kunnen worden gecanceled.

  Het zou u sieren zich hierin te verdiepen en contact op te nemen. Iets wat ons tot nog toe door uw klantenservice medewerkers is geweigerd.

  Wij wachten op uw compensatie voor geleden schade.

  Bij voorbaat dank.
  Met vriendelijke groeten.
 2. Auteur
  Zilver
  Datum

  Wij hebben niets meer van u vernomen mbt onze klacht .

  Wij hopen dat het nu niet weer een gebed zonder end zal worden.

  Zou u zo vriendelijk willen zijn om onze klacht af te handelen en ten goede te keren door onze claim te honoreren.

  Met vriendelijke groeten.
 3. Auteur
  Zilver
  Datum
  Beste Joost van KoopJeDeal,

  Dank u voor uw mail.

  Wij hebben zulke slechte ervaringen met telefonisch contact en overleg met KoopJeDeal dat wij u willen verzoeken om het via deze weg op te lossen.

  Wij horen graag weer van u.

  Met vriendelijke groeten
 4. Auteur
  Zilver
  Datum


  Beste Joost,

  Zou u alstublieft willen reageren.

  De uitwisseling via dit mailadres verloopt prima en is op deze manier na te lezen is.

  Met vriendelijke groeten.
 5. Auteur
  Zilver
  Datum
  L.S.

  Zou u alstublieft willen reageren...

  De uitwisseling via dit mailadres verloopt prima en is op deze manier na te lezen.

  Wij vinden dit belangrijk, gezien onze voorgeschiedenis met telefonisch contact met medewerkers van KoopJeDeal. Zie onze voorgaande berichten op deze site.

  Graag een voorstel tot compensatie voor geleden schade; schriftelijk.

  Met vriendelijke groeten.

  PS Nogmaals het Ordernummer : 203005842

  PPS Wij gaan er vanuit dat u contact hebt opgenomen met MacRepair waarvan wij op 21 oktober het rapport als bijlage hebben meegestuurd.
 6. Auteur
  Zilver
  Datum
  L.S.

  Dank u voor uw bericht.
  Wij zijn erkentelijk dat KoopJeDeal een oplossing probeert te vinden voor ons aanzienlijke financiële verlies.
  Wij begrijpen uit uw antwoord dat u het aankoopbedrag niet kunt crediteren.
  Evenmin de kosten voor het rapport dat wij hebben moeten laten opmaken daar uw medewerkers van de Klantenservice weigerde te accepteren dat de laptop nooit fatsoenlijk refurbished is geweest.
  Wij zijn niet bekend met spaarpunten van KoopJe Deal maar staan hier niet afwijzend tegenover aangezien wij deze kwestie ook graag achter ons willen laten.
  Zou u ons kunnen uitleggen wat het ontvangen van spaarpunten van uw bedrijf inhoudt en of u bereid bent ons voor alle kosten te compenseren.
  Bij voorbaat dank.

  Met vriendelijke groeten
 7. Auteur
  Koopjedeal.nl
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte B. van Loon,

  Ik heb zojuist op uw koopjdeal account van stichtingstimmt@gmail.com het spaarpuntenbedrag overgemaakt met de waarde van uw kwijtgeraakte Apple Macbook. U heeft 10.980 spaarpunten nu op uw account staan waarmee u nieuwe aankopen kan bekostigen. Wij zouden hierover wel graag nog even telefonisch contact met u hebben om alles uit te leggen en eventuele vragen beantwoorden.
  U kunt ons bereiken op 085 130 9185.

  Wij hopen u u snel hierover te woord te staan om de zaak goed en netjes af te ronden.

  Met vriendelijke groet,
  Joost van Koopjedeal

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Zilver
Datum
Uiteindelijke oplossing
Het aankoopbedrag van de laptop dat een uitermate slecht product bleek te zijn is omgezet in punten waarmee andere producten bij KoopJeDeal.nl gekocht kunnen worden. Joost van KoopJeDeal is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen. Hij heeft dat uitstekend volbracht. Zo is aan een erg lang verhaal van ruim 1 jaar strijd dan tenslotte toch een goed einde gekomen. Geen laptop maar punten. Advies : Niet opgeven als je in je recht staat. Met dank in deze aan Joost.
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over Koopjedeal.nl?