Opgelost door KPN: Functioneren Interactieve TV & verduistering goederen

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 46187
Gebruiker
Ron
Datum
7 reacties

Details

De klacht

Op 16 dec. jl. heeft een KPN (monteur op kosten van de klant) voor twee tv's interactieve tv geïnstalleerd. Voor de tweede tv was het nodig om een kast te demonteren. De volgende dag bleek een schroefboormachine, reserve batterij en een oplader verdwenen te zijn en de tweede tv geen ontvangst te hebben. Over beide feiten heb ik 3 x telefonisch contact gehad met KPN. Men bood een monteur aan (wederom kosten van de klant). Het technische gedeelte is op 6 jan. opgelost. Echter de ontvangst is tot op heden niet optimaal. V.w.b. de verdwenen goederen heb ik aangifte gedaan. Een proces verbaal en een aangetekende aansprakelijkheidsbrief is naar KPN B.V. 
Afdeling Consumentenmarkt 
Maanplein 55, 2516 CK Den Haag 
gestuurd. De KPN heeft niet binnen de gestelde antwoord termijn gereageerd en evenmin (zoals beloofd) de KPN afdeling die over de monteurs gaat.

De oplossing

Storingsvrij ontvangst op beide tv's, compensatie van het niet functioneren van de tweede tv van 17 dec. tm 5 jan. Volledige vergoeding van gemaakte kosten van aangetekende brief en levering van schroefboormachine en accessoires.

7 reacties

 1. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte heer Eman,KPN heeft uw klacht ontvangen. Er wordt binnenkort contact met u opgenomen over de afhandeling van uw klacht.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 2. Auteur
  Ron
  Datum
  Reactie betreft een ontvangstbevestiging
 3. Auteur
  Ron
  Datum
  Inmiddels, 10 jan, heeft de KPN telefonisch contact opgenomen. Ik heb nu een vast aanspreekpersoon.
 4. Auteur
  Ron
  Datum
  De klacht over de ontvangst van de tv in de woonkamer is opgelost. Dat dus betreffende de techniek. Rest nog de afhandeling van de diefstal van de boormachine en accessoires.
 5. Auteur
  Ron
  Datum
  Het technische deel van mijn klacht is opgelost. Rest nog de afhandeling van de verduistering. Hiervoor heb ik al contact met de manager die verantwoordelijk is voor betreffende monteur. Aldus zijn ook de eisen die ik heb gesteld, de compensatie, nog niet ingewilligd.
 6. Auteur
  Ron
  Datum
  Contact gehad met KPN franchise manager. De toezeggingen die hij gedaan heeft om intern nader onderzoek te laten uitvoeren hebben tot nu toe slechts geleid tot radiostilte.
 7. Auteur
  Ron
  Datum
  De vermissing van het gereedschap na het bezoek van de monteur is gecompenseerd. Er is tevens toegezegd dat de periode zonder interactieve tv voor het tweede tv toestel eveneens gecompenseerd zal worden. Dit is middels een brief aan ons toegezegd.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Ron
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy