Klacht KPN: geen telefoon tv en internet gedurende 5 weken

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 25685
Gebruiker
Y vd Ketterij
Datum
8 reacties

Details

De klacht

Op 15 maart heb ik een storing gemeld bij KPN. Ik had geen tv telefoon en internet meer. De storing heeft KPN niet kunnen verhelpen, ik hoorde niets meer van KPN en heb uiteindelijk maar een andere provider gezocht die mij wel weer kon aansluiten. Ik ben 5 weken heen en weer gereden naar andere mensen om in te loggen, ben een deel van mijn baan kwijt geraakt omdat ik niet telefonisch bereikbaar was, en heb heel veel stress gehad. Bovendien heb ik mijn sociale contacten gemist. Van KPN krijg ik nu aanmaningen omdat ik de rekeningen niet betaal. Ik heb aangegeven dat ik de rekening tot en met 14 maart 2013 wil betalen, want tot die datum heb ik wel de diensten geleverd gekregen. Ik heb KPN zowel schriftelijk(brief), per mail en per telefoon hiervan op de hoogte gesteld. Ik wil van KPN een schadeloosstelling hebben voor de gereden km's (€ 295,80) en een compensatie voor alle leed. Ik heb ze tot 10 mei de kans gegeven hierop te reageren

De oplossing

Ik wil een onkostenvergoeding voor de gemaakte kilometers: iedere dag naar mijn vriend om daar in te kunnen loggen, 30 dagen x 34 km x 29 c/km = € 295,80
En ik wil een compensatie voor alle doorstane leed, gemiste comfort van mijn eigen huisje, andere mensen vragen om dingen voor me te regelen. € 250,- leek me gepast
Ik wil kwijtschelding van de rekeningen 15 maart tot en met 6 april 2013 en van 7 april tot en met 6 mei 2013. Wel mag er een rekening gestuurd worden voor de periode van 7 tot en met 14 maart 2013

8 reacties

 1. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte mevrouw Van de Ketterij,KPN heeft uw klacht ontvangen. Er wordt binnenkort contact met u opgenomen over de afhandeling van uw klacht.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 2. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte mevrouw Van de Ketterij, Uw klacht is nog in onderzoek bij onze behandelaar. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich richten op uw behandelaar of een e-mailbericht sturen naar krcmt@kpn.com.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 3. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte mevrouw Van de Ketterij,De behandelaar van deze reactie zal binnenkort contact met u opnemen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich richten op uw behandelaar of een e-mailbericht sturen naar krcmt@kpn.com.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 4. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte Van der Ketterij,In verband met de behandeling van deze klacht heeft de behandelaar op 22 mei j.l geprobeerd u telefonisch te bereiken. Er was geen gelegenheid om uw voicemail in te spreken.
  Binnenkort zal zij/hij het weer proberen.
  Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich richten op uw behandelaar of een e-mailbericht sturen naar krcmt@kpn.com.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 5. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte mevrouw van de Ketterij,De behandelaar van deze reactie zal binnenkort contact met u opnemen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich richten op uw behandelaar of een e-mailbericht sturen naar krcmt@kpn.com.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 6. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte mevrouw van de Ketterij, De behandelaar van deze reactie zal binnenkort contact met u opnemen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich richten op uw behandelaar of een e-mailbericht sturen naar krcmt@kpn.com.
  U kunt zelf ook de behandelaarop zijn rechtstreekse telefoonnummer bereiken.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 7. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte mevrouw van de Ketterij,Van uw behandelaar hebben wij begrepen dat uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Op het klachtenkompas hebben wij dan ook de status veranderd. Kunt u dit bevestigen?Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 8. Auteur
  KPN
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte mevrouw van de Ketterij,Op het klachtenkompas hebben wij de status veranderd. Kunt u dit bevestigen? Met vriendelijke groet, KPN Klantenreacties CMT

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Y vd Ketterij
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over KPN?