Opgelost door KPN: Onwil om na vergissing met nieuw contract levering tegen oude voorwaarden voort te zetten

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 343123
Gebruiker
J. van Dijke
Datum
3 reacties

Details

Klacht

Sinds 2014 heb ik bij KPN een maandelijks opzegbare “Alles-in-1 Standaard” contract voor Internet, tv en bellen, met de daarin de telefoonlijn en “Spotify Premium” inbegrepen. Vergelijking in ‘Mijn KPN’ van dit abonnement met andere abonnementen van KPN gaf mij de indruk dat dezelfde service met het abonnement “Internet en TV” (ook na de actieperiode) goedkoper zou zijn.
Deze indruk kreeg ik door de KPN-schermpresentatie van de kosten van het lopende abonnement naast die van het eventueel nieuwe abonnement. Op basis daarvan heb ik een contractwijziging gevraagd. Echter later bleek dat in het lopende abonnement de kosten van opties wel worden meegeteld in het maandbedrag en in een eventueel nieuw abonnement niet. Dat zag ik toen ik per mail het nieuwe contract ontving met daarin (weer) een ander kostenoverzicht. Het gevolg was dat ik niet goedkoper maar €2,99 per maand duurder uit was. Dat was natuurlijk niet de bedoeling daarom heb ik 2 dagen later aan KPN verzocht de wijziging ongedaan te maken en levering onder het oude contract voort te zetten. Dat bleek niet mogelijk. KPN contractbeheer was onvermurwbaar. De wijzing kon worden teruggedraaid d.w.z. de levering werd dan weer maandelijks opzegbaar, maar niet meer onder de oude contractvorm en tegen de oorspronkelijke prijs. Het argument daarvoor was die vorm niet meer bestond en dus ook niet geleverd kon worden. Mijn argument dat deze vorm voor mij tot voor twee dagen daarvoor wel bestond en dat de levering in de nieuwe situatie exact gelijk bleef, zodat dit toch administratief gedoe leek, vond geen weerklank. Ook mijn opmerking dat de presentatie van oude en nieuwe situatie door KPN, zo niet misleidend, dan toch op z’n minst verwarrend was, vond geen weerklank. Het bleek dat er ook andere klanten van KPN hadden geklaagd. Ik vind dit alles zeer klantonvriendelijk. De getoonde bedragen van oud en nieuw abonnement zijn niet vergelijkbaar terwijl KPN door de presentatie naast elkaar die indruk wel doet ontstaan. Vergissen is zo gemakkelijk. De schade is (voor mij) te overzien maar de houding van KPN valt tegen. Waar sprake is van een zo evidente door de presentatie in hand gewerkte vergissing moet KPN grootmoedig zijn, de fout herstellen en ook de website aanpassen zodat vergelijken zonder vergissen mogelijk is.

Gewenste oplossing

Herstel van levering op oude contractvoorwaarden en tegen oude tarief
Geboden oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
content

3 reacties

 1. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte heer/mevrouw Van Dijke,

  KPN heeft uw klacht ontvangen. Er wordt binnenkort contact met u opgenomen over de afhandeling van uw klacht.

  Met vriendelijke groet,

  KPN Klantenreacties CMT
 2. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte heer Van Dijke,

  Van uw behandelaar hebben wij begrepen dat uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Wij verzoeken u de afhandeling van de klacht van onze medewerker te beoordelen.

  Bedankt voor uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,

  KPN Klantenreacties CMT
 3. Auteur
  KPN
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte heer Van Dijke,

  Van uw behandelaar hebben wij begrepen dat uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Wij verzoeken u de afhandeling van de klacht van onze medewerker te beoordelen.

  Bedankt voor uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,

  KPN Klantenreacties CMT

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over KPN?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen