Opgelost door KPN: Telefoniste KPN verbreekt de verbinding...

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 26413
Gebruiker
Mennes
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Vandaag 11 mei 2013, 15:30 kontakt gehad met een telefoniste KPN n.a.v. een factuur. Mijn eerste kontakt werd van mijn kant abusievelijk beeindigd doordat mijn batterij was opgeraakt. Daarna rond 15:40 opnieuw kontakt met andere telefoniste. Ik heb mijn vraag gesteld over de factuur. Er was sprake van "kleine lettertjes" die in dit verhaal minder relevant zijn. Ik heb verzocht een klacht in te dienen, omdat ik (naar aanleiding van eerder kontakt) een andere interpretatie had. Ik vroeg toen de telefoniste tot wanneer mijn abonnement geldig was. Vroeg haar toen tot hoever ik van tevoren kon opzeggen. Vervolgens werd mij gemeld dat ik reeds eerder die dag ruzie had gezocht met haar collega, hetgeen apert onjuist was: mijn verbinding met haar duurde door mijn 'stroomuitval' hooguit 5 mn. Daarna wenste zij mij een prettige dag en verbrak de verbinding.
Na een lange reeks van jaren (aantoonbaar bijna 20 jaar) betekent dit mijn definitief vertrek van KPN. Gaarne bereid tot verdere toelichting

De oplossing

Een fatsoenlijke klachtenafhandeling. Werd door KPN gewezen op een te hoog tegoed op mijn bundel. Ik verlaag mijn bundel, en ben nu vrijwel al mijn tegoed kwijt. Geen gelegenheid gehad dit met betreffende telefoniste te bespreken. Wilde haar naam niet geven.
Gaarne bereid tot verdere toelichting

2 reacties

 1. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte heer Mennes,KPN heeft uw klacht ontvangen. Er wordt binnenkort contact met u opgenomen over de afhandeling van uw klacht.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 2. Auteur
  Mennes
  Datum
  Uitvoerig besproken en goede oplossing geboden!

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Mennes
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over KPN?