Klacht KPN: Zakelijk ISDN contract onbepaalde tijd zonder goedkeur omgezet naar jaarcontract

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 39062
Gebruiker
Tim
Datum
8 reacties

Details

De klacht

Sinds 1997 ISDN met contract voor onbepaalde tijd met opzegtermijn van 3 maanden.

Contractnaam voor 2011 : Belbasis ISDN Abonnement, is particuliere aansluiting
Huidig contractnaam : Zakelijk Belbasis ISDN

Nu zijn nummers naar andere provider omgezet, bij navraag bij klantenservice wanneer eindafrekening zou komen werd mij verteld dat ik een boete zou krijgen ivm te vroeg beëindiging van een jaarcontract.
Ik heb nooit ingestemd met een jaarcontract, wel ben ik een aantal jaar geleden ongevraagd telefonisch benaderd door KPN om telefonisch akkoord te gaan met een contract. Ik ben hierop niet ingegaan en heb " Nee " gezegd.
Dat is opgenomen op de band werd mij gezegd.

Nu dreig ik een boete te krijgen en ik ga hiermee niet akkoord.

De oplossing

Ik wens afhandeling contract volgens het contract wat ik met KPN heb " voor onbepaalde tijd inclusief de 1 maand opzegtermijn ".

8 reacties

 1. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte heer Woudenberg,KPN heeft uw klacht ontvangen. Er wordt binnenkort contact met u opgenomen over de afhandeling van uw klacht.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 2. Auteur
  Tim
  Datum
  KPN bevestigt ontvangst klacht, ik wacht voorts af per 31 okt 2013
 3. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte heer Woudenberg, De behandelaar van deze reactie zal binnenkort weer contact met u opnemen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich richten op uw behandelaar of een e-mailbericht sturen naar krcmt@kpn.com.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 4. Auteur
  Tim
  Datum
  Ik wacht vervolgens maar weer af....
 5. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte heer Woudenberg, De behandelaar van deze reactie heeft u onderstaande schriftelijk geïnformeerd.U bent een overeenkomst aangegaan met KPN betreffende de vaste telefoonaansluiting onder de destijds geldende Algemene Voorwaarden waarin KPN zich het recht heeft voorbehouden haar Algemene Voorwaarden eenzijdig te mogen wijzigen.Zoals bij u bekend, heeft er in de afgelopen periode een aantal wijzigingen plaatsgevonden die gevolgen hebben gehad voor de contractuele relatie tussen KPN en haar zakelijke klanten.KPN heeft in juni 2010 al haar zakelijke klanten schriftelijk op de hoogte gesteld van haar voornemen tot wijziging van de Algemene Voorwaarden per 1 augustus 2010 waarbij, onder andere, de opzegtermijn is verlengd van één naar drie maanden. Daarnaast zijn de zakelijke klanten in november 2010 per brief geïnformeerd over het voornemen van KPN om vanaf
  1 januari 2011 alle overeenkomsten voor onbepaalde tijd om te zetten in overeenkomsten voor bepaalde tijd. In beide gevallen heeft KPN haar klanten, onder wie u, de keuze geboden om met de voorgenomen wijzigingen van de Algemene Voorwaarden al dan niet in te stemmen, waarbij u op grond van art. 7.2 Telecommunicatiewet in de gelegenheid bent gesteld kosteloos de overeenkomst op te zeggen. Vervolgens heeft u in maart 2011 een brief ontvangen met de bevestiging van uw keuze. Kennelijk heeft u de overeenkomst toen niet opgezegd waardoor de genoemde wijzigingen op de overeenkomst van toepassing zijn geworden. Uiteraard staat het u vrij uw overeenkomst tussentijds op te zeggen, desondanks blijft de afkoopsom verschuldigd.Op de facturen van KPN is overigens al vanaf januari 2011 zichtbaar welk (jaar-)contract bij u van toepassing is. Ook is de daaraan gekoppelde korting telkens aan u toegekend. Dit betekent dat er ook via die weg reeds langere tijd een en ander aan u werd kenbaar gemaakt. Het is mogelijk dat u overstapt op bijvoorbeeld InternetPlusBellen van KPN, of één van haar dochters. Het moge duidelijk zijn dat KPN een dergelijke overstap zou zien als een wijziging van een bestaand contract, en dat een afkoopsom dan niet passend zou zijn.
  (Indien hier toch sprake van is, verneem ik dat graag van u) U heeft er echter voor gekozen over te stappen naar een andere Operator. In dat geval is er sprake van (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst met KPN en wordt de resterende looptijd ineens in rekening gebracht. Het had deze andere operator dan wel gesierd indien deze u op de hoogte had gebracht van het bestaan van mogelijke contracttermijnen bij uw latende operator, in dit geval KPN. Verreweg de meeste andere operators en/of tussenpersonen hebben inmiddels veelvuldig hierover met KPN van gedachten gewisseld en zijn derhalve goed op de hoogte, doch kennelijk wordt nog niet in alle gevallen duidelijkheid hierover gegeven. Wellicht is het zinvol met uw nieuwe operator eens van gedachte te wisselen over het kennelijk achterwege laten van deze -voor u toch belangrijke- informatie.Ingeval u meent dat deze andere operator bij u verwachtingen heeft gewekt die tegen de regelgeving zijn van ACM, ligt het op uw weg bij de ACM een klachtsignaal af te geven.
  KPN heeft daar verder geen bemoeienis mee.Met vriendelijke groet,KPN Klantenreacties CMT
 6. Auteur
  Tim
  Datum
  Genoemde brieven uit 2010 en 2011 heb ik nooit ontvangen,
  ik ben geen zakelijk aansluiting, vandaar.
  Wel ben ik benaderd door een opdringerige dame die namens KPN belde die telefonisch een contract met me wilde afsluiten. Zij las een contract op en ik moest daar vervolgens ja of nee op antwoorden zonder enige bedenktijd. Ik heb hierop " nee " geantwoord.
  Dat staat ook op band.
  Nogmaals hierbij het verzoek het contract te ontbinden met 1 maand opzegtermijn. Het is een particuliere aansluiting
 7. Auteur
  KPN
  Datum
  Geachte heer Woudenberg,Het contract staat op naam van PDS Product Decoration Service.Met vriendelijke groet, KPN Klantenreacties CMT
 8. Auteur
  Tim
  Datum
  Contract staat op naam privé-persoon, niet op naam van PDS.Indien u van mening bent dat dit toch zo is graag een kopie van contract per mail naar tmwoudenberg@gmail.com , bedankt

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Tim
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over KPN?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen