Klacht lab21: VERKEERD geleverde vloer.

Klachtnummer
# 450450
Gebruiker
Geugjes
Datum
1 reactie

Details

Klacht

Juli 2018 hebben wij een houten vloer gekocht bij dit bedrijf. Al snel kwamen wij tot de ontdekking dat er iets mis was met onze vloer. De ene helft van de woonkamer was ruw en de overige helft was glas. Hierover heb ik in begin september telefonisch contact gehad met de verkoper, deze heeft mij doorgezet richting het hoofdbureau. Al snel werd er gezegd dat wij dit zelf gedaan hadden. Na 4 verschillende mensen over de vloer te hebben gehad was inderdaad de conslusie dat het een leverfout was en dat er een behandelde en onbehandelde vloer in onze woonkamer ligt. Nu moet de vloer dus gerepareerd worden maar wordt er van ons verwacht alles weer leeg te halen. Ik moet zelf zorgen dat al mijn spullen in een box komen die geregeld wordt door lab 21 maar valt wel onder mijn eigen verzekering. Ik moet mijn honden voor 4 dagen in een pensioen plaatsen en ik kan zelf 4 dagen geen gebruik maken van mijn huis. Ik vind dan ook dat na een jaar deze ellende en alles wat er van ons gevraagd wordt er een compensatie tegenover dient te staan. Daarbij wordt er een toplaag van de vloer geschuurd, iets wat ik niet had bedacht toen ik deze vloer kocht. Het antwoord van de winkel is, dat zij al een hoop kosten maken door het te repareren, hier heb ik echter geen boodschap aan. Ik wist namelijk niet dat toen ik een vloer van duizenden euros kocht, ik na een jaar nog steeds niet heb waar ik voor betaald heb en ik weer opnieuw het huis kan leeg halen.

Ik wil dan ook dat er nu een oplossing komt zoals hij hoort!!!

Gewenste oplossing

Ik wil dat het bedrijf een compensatie betaald voor alle ellende. De toplaag van mijn vloer wordt verwijderd en word opgeschuurd, iets wat eigenlijk pas na 10 jaar een keer hoeft. Daarbij wonen wij al een jaar op een niet deugdelijke vloer. Ik ga geen box gebruiken waarbij mijn eigen verzekering aan te pas moet komen en vind ook niet dat dit op die manier hoort! Mijn honden moeten voor 4 dagen in een pensioen, ook dat dient vergoed te worden.

1 reactie

 1. Auteur
  lab21
  Datum
  Geachte mevr. Geugjes,

  Evenals verzonden in de mail van 5 juni 2020:
  Zoals vaak ligt het wat genuanceerder dan het hier wordt voorgesteld.
  Wij hebben er alles aan gedaan om dit zo correct mogelijk voor u op te lossen.

  U heeft de vloer in eigen beheer gelegd, als er bij levering al verschillen zichtbaar waren had u in basis de vloer al niet moeten leggen. Dit is echter wel gedaan.

  Uw vloer is geleverd in een olie afwerking, dit is direct nadat deze gelegd was door u (te) intensief gereinigd met teveel water. iets wat voor een houten vloer niet goed is. De olie is door het verschil in de structuur van het hout op sommige plekken verder in het hout gedrongen dat op plaatsen waar het hout minder poreus was. Dit geeft het verschil in glad en ruwer. De eigenschap van hout is dat als het te vochtig wordt dat het ruw wordt, houtvezels gaan dan open staan. Dit was niet gebeurd als de vloer niet direct en te nat gereinigd was. Dit is iets wat u zelf heeft gedaan. Omdat wij zien dat in uw situatie met de honden waarschijnlijk blijvend intensiever gereinigd moet gaan worden, hebben wij besloten de vloer op onze kosten voor u te lakken.
  We bieden u ook aan dat wij er voor zorgen dat uw meubels verantwoord kunnen worden opgeslagen via een professionele oplossing. U moet alleen wel aan uw inboedelverzekering melden dat uw meubels tijdelijk op deze wijze worden opgeslagen zodat uw inboedel verzekering van kracht blijft.
  het feit dat het lang duurt voordat het is opgelost is omdat we in gezamenlijk overleg besloten hebben dit in mei/juni uit te voeren ivm betere weersomstandigheden dan in de winter.
  Uw vloer zal niet geschuurd maar gepolijst worden, dit is nodig omdat op sommige plekken het hout ruwer is dan op andere plekken, dit is veroorzaakt door te natte reiniging, zoals eerder is uitgelegd.
  Daarnaast moet voor een goede hechting van de lak ook deze behandeling plaatsvinden. Dit zal geen negatief effect hebben op de levensduur van de vloer.

  Ondanks het boven genoemde waarbij wij vinden dat u ook verantwoording heeft in het probleem zijn wij wel bereid om dit op te lossen, we hebben dit met u besproken en volgens ons hebben we hier duidelijke afspraken over gemaakt. U verwacht nu van lab21 nog verdere compensatie, dat vinden wij onterecht en zullen wij dus ook niet toekennen. Wij willen graag voor wij met onze werkzaamheden aanvangen van u een akkoord hierop.

  Mocht u het hier niet mee eens zijn dan heeft u de mogelijkheid om via de geschillen commissie wonen onafhankelijk te laten toetsen of u hier wel recht op zou hebben. Wij zullen ons schikken in hun oordeel.
  Wij vernemen graag uiterlijk 8 juni wat u besluit omdat wij anders de geplande legger moeten cancelen.

  Met vriendelijke groet,

  Floor

Ook een klacht indienen over lab21?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen