Klacht Leidse Onderwijsinstellingen: Afstuderen

Klachtnummer
# 123998
Gebruiker
Onique
Datum
49 reacties

Details

De klacht

Sinds november 2012 ben ik bezig met mijn afstudeeropdracht. In juni 2013 werd mijn afstudeeropdracht akkoord bevonden. Eind augustus te horen gekregen dat het niet akkoord werd bevonden. Na een jaar met veelal bellen en klachten indienen was ik nog geen stap verder. In september 2014 kreeg ik een nieuwe docent toegewezen. De LOI gaf aan, dat ze de docent ontslagen hadden wegens wanprestatie. Bizar te noemen dat ik hier de dupe van geworden ben. De docent heeft na een aantal aanpassingen mijn opdracht goedgekeurd. Helaas is mijn afstudeeropdracht wederom afgekeurd. Na een directieklacht ingediend te hebben, kreeg ik te horen, excuses voor het ongemak, maar helaas. Nu ben ik bezig met een nieuw onderwerp, met wederom geen progressie. Hoe kan het zijn dat ik na twee en half jaar, het overgrote deel van alle op- en aanmerkingen heb opgevolgd en na weer opnieuw te zijn begonnen nog steeds geen medewerking van de LOI heb. k voel me niet gezien of gehoord en ben radeloos

De oplossing

De gewenste oplossing is dat ik de mogelijkheid krijg om voor december 2015 af te studeren.

49 reacties

 1. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Ik zie in ons systeem dat u inderdaad al erg lang bezig bent met de afstudeeropdracht. Inmiddels heeft u deze ook weer opnieuw ingestuurd nadat u deze vorige week maandag retour heeft ontvangen.

  Ik zal u bericht met uw opmerkingen doorsturen naar de verantwoordelijke afdeling en vragen wat zij hierin voor u kunnen betekenen. Uw gevoel niet gezien of gehoord te worden begrijp ik heel goed.

  Zodra ik een terugkoppeling heb ontvangen kom ik er op terug.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 2. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  De verantwoordelijke afdeling is op de hoogte van uw lange afstudeertraject en houden dit nauwlettend in de gaten. Uw opdracht ligt momenteel bij de docent en wij zullen erop toezien dat er binnen de gestelde termijn een reactie naar u wordt gestuurd.

  De belofte om dit jaar af te studeren kunnen wij niet maken. Wij zullen er wel onze uiterste best voor doen en hopen dat wij dit samen met u voor elkaar kunnen krijgen.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia Derksen
  LOI Webcare
 3. Auteur
  Onique
  Datum
  Ik heb uw reactie met belangstelling gelezen. Helaas kan ik hier geen genoegen meenemen, omdat me dit al meerdere malen is toegezegd in de loop van mijn afstudeeropdracht.
  Graag zou ik een concreter voorstel van u willen waar zowel u als ik verder meekunnen en niet deze nietszeggende antwoord.
 4. Auteur
  Onique
  Datum
  Nog even een aanvulling op mijn reactie. Ik heb diverse malen geprobeerd om contact te krijgen met mijn docent. Van uw kant krijg ik steeds de bevestiging dat dit zal gebeuren. Tot op heden is dit niet gebeurd. Helaas heb ik niet veel tijd meer, omdat mijn termijn aan het eind van dit jaar verloopt. De lange doorlooptijd is me de vorige keer ook al funest geweest. Vandaar dat ik van uw kant een concreter voorstel verwacht
 5. Auteur
  Onique
  Datum
  Gister contact gehad met docent. Uit het gesprek bleek dat voormalig onderwerp volgens hem geschikt was. Dit heeft mij zeer bevreemd, omdat uit de beoordeling van 21 juli 2015 blijkt dat de student zich dient af te vragen of het onderwerp geschikt is voor een onderwerp. Hoe kan het gebeuren dat ik zo veel verschillende signalen krijg? Hierdoor krijg je als student toch geen vat op een onderzoek? Is het beleid van de LOI om studenten kapot te maken, gefeliciteerd want hierin bent u geslaagd.
 6. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Fijn om te horen dat de docent contact met u heeft opgenomen. Ik wil u voor nu vriendelijk vragen om de beoordeling van de docent even af te wachten. Mocht u een negatieve beoordeling krijgen dan verneem ik het graag. Afhankelijk van het aantal negatieve punten die de docent aangeeft zullen wij andere stappen gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat u uw afstudeerscriptie nu eindelijk kunt gaan afronden.

  Wij begrijpen uw gevoel en het is echt niet onze bedoeling om u een negatief gevoel te geven. Ook ons doel is om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk uw scriptie kunt afronden en kunt afstuderen.

  Ik zal zelf ook in de gaten houden dat de beoordeling niet te lang op zich laat wachten.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare

 7. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Door de reactie van 21 juli ben ik een ander onderwerp gaan zoeken. Dit heeft zeer grote gevolgen voor mij gehad, want mijn onderzoek was al af. Het was al door een universitaire geschoolde begeleider nagekeken. Daarnaast heeft de reactie de afstudeerbegeleider zeer verrast (zeg maar volkomen verbijsterd), omdat dit een zeer actuele onderwerp is en voor de organisatie van belang is.
 8. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Ik begrijp de situatie, maar wil toch vriendelijk vragen om de beoordeling voor nu even af te wachten. Aan de hand daarvan kunnen we bekijken of er andere stappen nodig zijn.

  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 9. Auteur
  Onique
  Datum
  Beoordeling ontvangen en wederom was deze negatief. Ik heb van u nog geen duidelijk antwoord ontvangen, waarom de leraar aangaf dat mijn tweede onderwerp door hem is goedgekeurd en in zijn beoordeling stond dat ik me dien af te vragen of onderwerp geschikt is. Hoe is dit mogelijk? Dit is zeer verwarrend en helpt niet mee om het succesvol af te sluiten. Door de jaren heen hebben jullie zoveel fouten gemaakt waar ik de dupe van ben geworden Ik ga ervan uit dat dit goed wordt uitgezocht.
 10. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Helaas kan ik je op die vraag ook geen duidelijk antwoord geven. Dit is een vraag die alleen de docent kan beantwoorden. Deze vraag is inmiddels uitgezet bij de betreffende docent.

  Wat ik nu wil voorstellen is dat alle betrokken personen een keer samenkomen voor een persoonlijk gesprek. Ik zal deze mogelijkheid bespreken met de studieleiding. Dit gesprek kan dan plaatsvinden in Leiderdorp. Graag verneem ik of jij en je begeleider hiervoor open staan.

  Ik zal hierover contact opnemen met de studieleiding om na te gaan of dit mogelijk is. Ook zal ik de docent hierover benaderen.

  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare

 11. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Wij staan open voor het idee om een persoonlijk onderhoud. Ik hoor van u wanneer deze plaats zal vinden.
 12. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Ik zal de mogelijkheden bespreken met de studieleiding. Vanaf 21 september kan ik haar weer bereiken. Ik zal daarna zo snel mogelijk laten weten of een persoonlijk gesprek tot de mogelijkheden behoort.

  In ieder geval fijn om te horen dat jullie hier zeker voor open staan.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 13. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  U gaf in uw antwoord aan dat de desbetreffende persoon volgende week weer aanwezig. Ik wil aangeven dat het heel belangrijk is dat we om tafel gaan zitten. De terugkoppeling van mijn beoordeling geeft aan dat het nodig is dat we een persoonlijk onderhoud hebben. Daarnaast heb ik nog geen antwoord ontvangen van de docent betreffende de vraag die is uitgezet. De tijd dringt en ik heb niet veel tijd meer, omdat mijn termijn aan het eind van dit jaar verloopt.
 14. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  We begrijpen de ernst van de situatie, maar moeten even wachten op de reactie van de studieleiding. Vanaf aankomende maandag kunnen we haar weer bereiken en zullen dit ook direct met haar proberen te bespreken,

  Ik zal vandaag nogmaals onze Docentenbegeleiding vragen of ze de docent kunnen benaderen over de vraag die je daar hebt uitgezet.

  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 15. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  De docent heeft inderdaad nog geen antwoord gegeven aangezien hij je vraag ook liever in een persoonlijk gesprek bespreekt. Zodra wij meer hebben gehoord van de studieleiding die volgende week weer aanwezig is nemen wij opnieuw contact met je op.

  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 16. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Heeft u al een datum voor een gesprek?
 17. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Wij hebben inmiddels contact met de studieleiding en die is de mogelijkheden aan het bekijken. Deze week zal ik hier opnieuw op terugkomen.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 18. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Afgelopen week heeft u aangegeven dat u deze week terug komt voor een gesprek. Voordat we tot een gezamenlijke afspraak komen, wil ik alvast aangegeven dat ik mijn vorige opdracht ga behandelen in mijn afstudeeropdracht. Mijn begeleider heeft de laatste opdracht bekeken en vindt deze niet geschikt. Wilt u dit mee nemen?
 19. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Ik heb je opmerking doorgestuurd naar de studieleiding. Deze hebben laten weten dat ze open staan voor een gesprek. Om dit gesprek goed voor te kunnen bereiden en om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk tot een goed resultaat komen verneemt de studieleiding graag wat jou verwachtingen zijn van het gesprek. Zou je zo vriendelijk willen zijn om dit naar mij te sturen, zodat ik dit kan doorspelen aan de studieleiding.

  Daarnaast verneem ik graag of er bepaalde voorkeursdagen zijn waarop je het gesprek wilt laten plaatsvinden.

  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare

 20. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Mijn begeleider heeft een verzoek of het gesprek in Zwolle of Utrecht gehouden kon worden. Mijn begeleider heeft zoveel taken dat hij geen hele dag vrij kan nemen. Is dit mogelijk?
 21. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Als de organisatie ervoor open staat dat het gesprek ergens anders kan worden gehouden, dan is er ook een mogelijkheid om het gesprek in kantoor Leeuwarden plaats te laten vinden. Hoor graag van u of dit mogelijk is.
 22. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Helaas is het niet mogelijk om het gesprek elders dan Leiderdorp te laten plaatsvinden. We willen je heel graag verder helpen hierin, maar dat zal dan wel middels een gesprek in Leiderdorp moeten.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 23. Auteur
  Onique
  Datum
  Zou volgende week woensdag 7 oktober, om half 2 kunnen? Een specialist Heeft aangevev dat hij graag bij het gesprek aanwezig wil zijn. De verwachting van het gesprek zou zijn dat we inhoudelijk afspraken maken. Daarnaast is het verzoek of het mogelijk is om het tweede onderwerp af te maken.
 24. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Helaas is onze studieleiding volgende week woensdag niet beschikbaar.
  We zullen even navragen wanneer de docent en de studieleiding de mogelijkheid hebben om het gesprek aan te gaan. We zullen vragen of ze meerdere opties willen geven, zodat jullie een keuze kunnen maken.

  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare

 25. Auteur
  Onique
  Datum
  Daar gaan we weer. Worden we eerst in de gelegenheid gesteld om een datum aan te geven en wat blijkt achteraf....... Het is heel belangrijk om samen om de tafel te gaan, maar dat betekent dat er van jullie kant ook enkele consessies moeten worden gedaan. Er is al geen mogelijkheid om het in Leeuwarden te houden. Nu blijkt dat we de datum ook al niet mogen bepalen. Krijg het gevoel dat ik weer met lege handen kom te staan
 26. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  De datum die je hebt aangegeven ligt op een te korte termijn. Er moeten in totaal vier personen om de tafel die allemaal dezelfde datum en tijd beschikbaar moeten zijn. Ik had gehoopt dat je wellicht een voorkeursdag zou aangeven, dus het liefst op maandag of dinsdag enz. of dat je meerdere data zou aangeven.

  We hopen dat je begrijpt dat wanneer je 1 datum en tijd doorgeeft op een zeer korte termijn de kans groot is dat de docent en de studieleiding niet beschikbaar zijn wegens reeds geplande andere afspraken en verplichtingen.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 27. Auteur
  Onique
  Datum
  Ik heb net overleg gehad met mijn collega. Een andere datum zou op donderdag 22 oktober om 2 uur zijn. Als dit niet mogelijk is dan zou ik het gesprek alleen moeten doen, wegens verplichtingen elders. Aangezien van uw kant een vrij grote delegatie zou ik bij voorbaat al op achter stand staan. Ik hoop dat u hier rekening mee kunt houden.
 28. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  De delegatie van onze kant is hetzelfde als van jou kant. Beide komen we met twee personen, dus totaal vier. Het is ook niet de bedoeling om er een strijd van te maken tegen jou, maar om samen tot een oplossing te komen.

  Ik zal de datum voorleggen aan onze studieleiding en de docent en kom er zo snel mogelijk op terug. Ik verwacht hier begin volgende week meer over te weten.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 29. Auteur
  Onique
  Datum
  Mijn excuses voor het verkeerd interpreteren van uw antwoord. Ik zie uw antwoord met vertrouwen tegemoet.
 30. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Helaas hebben we nog geen reactie ontvangen van de docent. We zitten er bovenop er doen er alles aan om hem zo spoedig mogelijk te bereiken.

  Excuses voor het ongemak.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 31. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  De studieleiding en de docent zijn beide op 16 oktober beschikbaar om het gesprek aan te gaan. Dit kan om 14.00 uur of om 16.30 uur.

  Ik hoor graag of dit ook voor jou en je begeleider mogelijk is.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 32. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Helaas kan mijn begeleider niet. Zijn voorkeur is 22 oktober om 14.00 uur
 33. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Helaas zijn de studieleiding en de docent niet beschikbaar op 22 oktober. Deze datum hebben we op verzoek van jou aan hun voorgelegd, maar gaat helaas niet lukken.

  Heb je misschien een datum begin november waarop je begeleider wel kan? Of kom je dan liever aankomende vrijdag zonder begeleider?


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 34. Auteur
  Onique
  Datum
  Helaas lukt het me niet om vrijdag aanwezig te zijn. Mijn begeleider heeft aangegeven dat hij geen tijd heeft. Mijn voorstel is om 23 of 30 oktober om 11.30 uur af te spreken. Is dit mogelijk?
 35. Auteur
  Onique
  Datum
  Is het misschien mogelijk om een videoconferentie te houden?
 36. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Ik da deze data bespreken met de docent en de studieleiding. Ik kom er zo snel mogelijk op terug.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 37. Auteur
  Onique
  Datum
  Voor ieders belang ( en op speciaal verzoek van mijn begeleider die graag bij het gesprek aanwezig wou zijn) wil ik aandringen op een videoconferentie. Aangezien de klacht nu bijna twee maanden loopt en we zo geen stap verder zijn, lijkt me dit een goede alternatief
 38. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  We begrijpen dat je begeleider graag aanwezig zou willen zijn, maar helaas is een videoconferentie hier intern niet in te regelen. Ook omdat dit nu al erg lang loopt doen we er alles aan om zo spoedig mogelijk een datum vast te stellen. Ik heb hier dagelijks contact over met de betreffende personen, maar het is lastiger dan gedacht om met vier personen tot eenzelfde datum te komen.

  De docent heeft inmiddels een aantal data begin november gegeven en deze gaan we nu verifiëren bij de studieleiding. Ik verwacht hier uiterlijk maandag op terug te komen.

  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare

 39. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  De studieleiding en de docent zijn beide beschikbaar op onderstaande data:

  4 november na 12.00 uur
  6 november na 13.30 uur

  Graag vernemen wij of het mogelijk is voor jou om het gesprek op een van deze dagen te plannen?


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 40. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Woensdag 4 november zou me uitkomen.
 41. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Dan ga ik deze datum vastleggen en zal je per e-mail hier een bevestiging van sturen.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 42. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Graag zou ik van u willen weten of het mogelijk is dat ik iemand anders mee mag nemen? Helaas lukt het mijn begeleiders niet om te komen. Is hier bezwaar tegen?
 43. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Ik heb je vraag besproken en wij zien geen bezwaar als je iemand meeneemt.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 44. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Ik heb vernomen dat het gesprek vorige week goed is verlopen en je weer verder kunt met je opdracht.

  Bij deze wil ik deze klacht dan ook afsluiten.

  Mochten er toch nog vragen zijn dan verneem ik ze graag.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 45. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Vorige week heeft Loes aangegeven om voor 7 november onze mondelinge afspraken schriftelijk te bevestigen. Zodra ik deze heb ontvangen en hierin onze afspraken goed is weergegeven zal ik de klacht afsluiten.
 46. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Lijkt me prima.

  Als er nog vragen zijn verneem ik het graag.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 47. Auteur
  Onique
  Datum
  Beste Patricia,
  Ik heb nog een vraag n.a.v het gedprek van 4 november. In het gesprek is aangegeven dat ik voor 7 november een schriftelijk bevestiging zou ontvangen. We zijn nu 12 november en ik heb tot op heden nog niets ontvangen. Mijn vraag is of ik deze op korte termijn kan ontvangen? Mijn teamleider en begeleider willen hiervan een afschrift voor mijn dossier. Zou in de afschrift ook het termijn in kunnen staan?
 48. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Ik kan Loes op dit moment niet telefonisch bereiken. Ik heb je vraag per e-mail bij haar uitgezet. Zodra ik een antwoord heb kom ik er direct op terug.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare
 49. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Monique,

  Ik heb je zojuist het verslag per e-mail gestuurd.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare

Ook een klacht indienen over Leidse Onderwijsinstellingen?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen