Klacht Leidse Onderwijsinstellingen: Lesstof sluit niet aan op examen

Klachtnummer
# 263305
Gebruiker
wendy 888
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Beste LOI,

Ik heb mijn studie Toerisme en Recreatie met veel plezier gevolgd, alleen de module stage ( vorige klacht) verliep niet soepel, vanwege een tekort aan stagedocenten.

Maar ook nu ben ik niet tevreden met module Personeelsmanagement. Ik ben een jaar geleden begonnen met Personeelsmanagement ( eigenlijk 2 jaar geleden, want voor mijn eerste keer examen haalde ik een 2 ).

Zojuist heb ik een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat het huidige leerstof van personeelsmanagement niet aansluit bij het examen van de Nemas. In de e-mail staat dat LOI een herziene module van Personeelsmanagement in huis heeft.
Ik wil aan de nieuwe leerstof beginnen, maar ik heb wel een jaar verspild door de oude leerstof te bestuderen en ook nog eens € 195,- ( examen van personeelsmanagement NEMAS waar ik me voor heb aangemeld op 27 juni aanstaande ).

Ik vind het jammer dat de LOI nu pas iets aan de huidige module van Personeelsmanagement doet. Samen met andere medestudenten hebben wij over de huidige lesstof een klacht ingediend. Dat was in augustus 2016.

31 mei 2017 krijgen we bericht dat het module wordt herzien. Het heeft wel 10 maanden geduurd... Voor mij is dit allemaal tijdverspilling, daar ik binnenkort ga afstuderen.

De oplossing

Ik zie graag een extra verlenging van mijn studie met 12 maanden (7 mei 2019). En een compensatie van € 195,-.

4 reacties

 1. Auteur
  Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Geachte mevrouw Kok,
  Hartelijk dank voor uw bericht. Hierbij wil ik u graag laten weten dat wij uw klacht zeer serieus nemen en deze in behandeling nemen. Ik ga de situatie nader onderzoeken en kom er spoedig mogelijk bij uw op terug.

  Met vriendelijke groet,
  Thirza
  namens LOI Webcare
 2. Auteur
  wendy 888
  Datum
  Beste Thirza,

  Hartelijk dank voor je bericht.

  Ik wacht je reactie af.

  Met vriendelijke groet,

  Wendy Kok
 3. Auteur
  Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Geachte mevrouw Kok, Beste Wendy,

  Wij hebben inmiddels de aanvraag voor de nieuwe module Personeelsmanagement ontvangen en verwerkt. De lesmaterialen kunt u binnen enkele dagen in huis verwachten. Helaas bleek inderdaad vanuit enkele meldingen dat het lesmateriaal niet voldoende aansloot, waarop de studieleiding direct actie had ondernomen om het lesmateriaal te herzien. Helaas betekent dat in sommige gevallen het herschrijven en opnieuw invullen van het lesmateriaal, wat jammer genoeg wel enige tijd in beslag kan nemen wegens de zorgvuldigheid en controles die ermee gepaard gaan. Dit lesmateriaal is inmiddels gereed en naar u onderweg.

  Voor de nieuwe module wordt het examen door de LOI zelf afgenomen in flexibele vorm. Hierbij doe ik u graag het aanbod om kosteloos het examen af te leggen. Dit kunt u doen door, wanneer u het examen wenst te gaan inplannen, een e-mail te sturen naar examenbureau@loi.nl voor de aanvraag van een examenvoucher waarmee u het examen kosteloos kunt inplannen. De voucher is twee maanden geldig, derhalve kan ik deze niet direct voor u toezenden. Verwijs in uw aanvraag naar dit bericht van Thirza Sittrop, van LOI Webcare.

  Met betrekking tot de verlenging van uw opleiding is er overleg geweest met de studieleiding. Het is echter op dit moment nog niet mogelijk om aan te geven of een verlenging van uw opleiding mogelijk is. Uw serviceduur loopt momenteel nog 7 mei 2018. Mocht het te zijner tijd noodzakelijk zijn dat uw opleiding verlengd wordt, wil ik u verzoeken te zijner tijd het verzoek in te dienen. De mogelijkheden tot verlenging van een opleiding zijn onderhavig aan eventuele wijzigingen die wij helaas momenteel nog niet kunnen voorspellen en derhalve niet kunnen beoordelen. Uiteraard wordt er wel rekening gehouden met de situatie, wanneer u het verzoek in 2018 indient als u dat nodig acht.

  Ik hoop u hiermee een passende oplossing geboden te hebben. Mochten er nog vragen zijn, verneem ik dat uiteraard graag van u. Ik wens u alvast veel succes met de nieuwe module Personeelsmanagement!

  Met vriendelijke groet,
  Thirza
  LOI Webcare
 4. Auteur
  wendy 888
  Datum
  Beste Thirza,

  Hartelijk dank voor je aanbod van het examenvoucher. Dat waardeer ik zeer.

  Helaas ben ik niet helemaal tevreden over hoe mijn klacht wordt opgelost. Een module dat herzien wordt had eerder aan mij als leerling/student doorgegeven moeten worden. Het heeft 10 maanden geduurd van mijn klacht tot het herzien van de module. Had dit niet eerder aan ons gecommuniceerd kunnen worden? Dan had ik mijn tijd aan andere nuttige dingen kunnen besteden. Nu heb ik het gevoel dat ik voor niks heb geleerd. Ik moet na Personeelsmanagement gaan afstuderen. Het afstuderen bij LOI duurt een jaar heb ik van medestudenten gehoord vanwege de lange nakijktermijnen. Ik heb al een idee hoe dit komt, dit komt waarschijnlijk door een tekort aan afstudeerdocenten. Ik las een vacature van afstudeerdocenten en dat ze per nakijkopdracht worden betaald.

  U wilt dat ik ter zijner tijd contact met u opneem over de verlenging van mijn studie. Ik neem NU contact op, omdat ik wel zeker weet dat ik het nodig heb! Ik heb een gezin, baan, etc.
  Ik heb nu 10 maanden verspild door naar oude leermateriaal van personeelsmanagement te kijken en ik heb geen recht op verlenging?
  Ik heb klantenservice gebeld en ik krijg daar te horen dat mijn vrijstellingen zeker tot 2019 geldig zijn. Hoezo kan het dan niet verlengd worden?

  Daarnaast kunt u wel zeggen dat ik in 2018 even contact moet opnemen als dat nodig acht, en dat jullie rekening houden met de situatie. Maar voor mij is dit geen zekerheid.
  Ik eis een verlenging omdat ik zekerheid wil, is dat zo raar?

  Ik hoop echt dat jullie mijn oplossing kunnen inwilligen.

  Met vriendelijke groet,

  Wendy Kok

Ook een klacht indienen over Leidse Onderwijsinstellingen?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen