Opgelost door Leidse Onderwijsinstellingen: Link Service en Contact op de website van het LOI werkt niet

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 308257
Gebruiker
P. Storre
Datum
1 reactie

Details

De klacht

De examencommissievan het LOI heeft mij maandag 11 juni een negatief advies gegeven omtrent verlopen vrijstellingen. Door dit besluit kan ik niet afstuderen
In de email (negatief advies) van de examencommissie werd wel aangegeven dat ik binnen 2 weken na dagtekening van deze brief ( 11 juni) bezwaar kon aan tekenen tegen de beslissing van de examencommissie. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure werd vewezen naar de pagina Service en Contact op de LOI Campus onder Klacht, bezwaar en beroep.
Helaas al dagen is de pagina service en contact uit de lucht . Foutboodschappen. Donderdag heb ik de klantenservice gebeld maar helaas het is niet verholpen. Natuurlijk wil ik de juiste procedure volgen die aangegeven wordt op de bewuste pagina. Het kan toch niet zo zijn dat naast het niet kunnen afstuderen er ook geen bezwaar aangetekend kan worden tegen deze beslissing?

De oplossing

Binnen 24 uur de pagina service en contact weer bereikbaar maken.

1 reactie

 1. Auteur
  Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste Johanna,

  Bedankt voor je bericht!

  Wat vervelend dat het niet lukt om op de servicepagina te komen. Na een controle is gebleken dat de desbetreffende pagina naar behoren werkt. Ik wil je verzoeken om de pagina met de browser Google Chrome te benaderen. Wanneer je al gebruik maakt van deze browser, wil ik je verzoeken om jouw browsergeschiedenis en cookies te verwijderen. Dit kan volgens de instructies op de volgende pagina: https://support.google.com/chrome/answer/95589?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop. Hierna dien je de browser opnieuw op te starten. Ik ga ervan uit dat deze stappen het probleem oplost.

  Voor de volledigheid zal ik de informatie van de servicepagina hieronder plaatsen:

  Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen vragen wij u om in dit formulier (zie bijlage) uw bezwaar uiteen te zetten. Vervolgens verstuurt u dit bestand naar LOI door een mail te sturen aan klantenservice@loi.nl en het bestand als bijlage toe te voegen. Na verzending krijgt u een contactnummer te zien waaronder uw bezwaar is geregistreerd. U ontvangt ook per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierin laten wij u weten wat de verwachte behandeltijd is.
  Voor u over gaat tot het indienen van uw bezwaar adviseren wij u om eerst kennis te nemen van het Reglement klacht, bezwaar en beroep (zie bijlage):

  Met het insturen van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
  -Ik verklaar kennis te hebben genomen van het Reglement klacht, bezwaar en beroep.
  -De kosten voor het indienen van een bezwaarschrift zijn €75,-.
  -De betaling van het bezwaarschrift kan worden voldaan door het bedrag over te maken naar rekeningnummer NL15INGB0000174932 t.n.v. LOI B.V. te Leiderdorp o.v.v. ‘bezwaarschrift’ en uw klantnummer.
  -Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen, zodra de betaling door de LOI is ontvangen.
  -De gemaakte kosten worden uitsluitend gerestitueerd wanneer de indiener in het gelijk wordt gesteld.

  Ik ga ervan uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen.

  Met vriendelijke groet,
  Alain, LOI Webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
P. Storre
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Leidse Onderwijsinstellingen?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen