Klacht Leidse Onderwijsinstellingen: Meerdere klachten, slechte begeleiding maar wel geld willen ontvangen

Klachtnummer
# 302033
Gebruiker
Jansen323
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Op 3 oktober 2017 ben ik gemotiveerd gestart met de HBO Bachelor Lerarenopleiding met specialisatie Engels. Bij aanvang van de opleiding kwam ik reeds tot de conclusie dat het contact met de docenten zeer moeizaam verliep.
Vanwege het feit dat ik een lening bij DUO moest afsluiten voor deze opleiding, moest ik vooraf wel alle informatie en ingevulde formulieren van de LOI retour krijgen. Dit is uiteindelijk veel te laat en met veel pijn, moeite en door druk zetten mijnerzijds, toch voor elkaar gekomen
Inhoudelijke vragen over de leerstof en opleiding, werden domweg niet beantwoord. Daarbij moest ik een boek aanschaffen om verder te komen in de leerstof. Vanaf 20 oktober 2017 heb ik vier weken lang minimaal wekelijks om de titel van het boek verzocht. Heden, 29 april 2018, heb ik nog steeds dat boek of de titel van het boek niet ontvangen. Dit boek zou vermeld zijn in de nog steeds ontbrekende literatuurlijst. Het boek zou noodzakelijk zijn om de eerste module succesvol af te kunnen sluiten i.v.m. te verkrijgen studiepunten.
Op 6 december 2017 heeft de klantenservice-medewerker, mij bevestigd dat er tot dat moment geen coach aan mij gekoppeld was om mij in mijn opleiding te begeleiden. Zie hieronder.

Een simpele conclusie is dan dat ik vanaf 3 oktober tot en met 6 december 2017 met de LOI aan het mailen ben geweest/vragen gesteld, zonder dat iemand mij daadwerkelijk inhoudelijk over de opleiding maar heeft kúnnen antwoorden.
Ondertussen worden mij wel facturen door de LOI verzonden en of die dan wel volgens overeenkomst voldaan dienden te worden.
De klantenservice heeft mij ondertussen bevestigd dat de opleiding vanaf 27 december 2017 is stop gezet, echter medio november 2017 heb ik zelf om beëindiging gevraagd, vanwege het in gebreke blijven vanuit de LOI .
Men wil voor “verleende” diensten, nu € 3.000,00 ontvangen. De LOI stelt een getekende overeenkomst te hebben. Echter een overeenkomst verbindt twee partijen tot het nakomen van een overeenkomst. Als één der partijen in gebreke blijft heeft dat ook gevolgen voor de rest van de overeenkomst.

Keer op keer lijkt er wat verkeerd te gaan. In een eerder stadium heb ik LOI reeds verzocht om de kwestie in den minne te schikken. Een persoonlijk antwoord daarop heb ik niet mogen ontvangen. Wel een door, zo het lijkt het op het oog, een automatisch gegenereerde mail.
Ondertussen heb ik professionele rechtshulp ingeschakeld om de kwestie met de LOI aanhangig te maken.

De oplossing

Een minnelijke oplossing

1 reactie

 1. Auteur
  Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste Laura,

  Bedankt voor je bericht!

  Wat jammer om te lezen dat je het op deze manier ervaart. Naar aanleiding van je bericht heb ik het een en ander uitgezocht.

  Ik zie dat jij op 2-10-2017 bent ingeschreven voor de lerarenopleiding Engels. De startdatum van de studie betreft 3-10-2017. De betaalverplichting m.b.t. het lesgeld gaat in vanaf de startdatum van de studie. Wij ontvangen op 2-10-2017 via een contactformulier op onze website het verzoek om het aanvraagformulier voor het Levenlangleren-krediet toe te sturen. Echter zit er wel een verwerkingstermijn vast aan het aanvragen van dit formulier. Om deze reden heb je het formulier op 17-10-2017 toegestuurd gekregen. Daar er een verwerkingstermijn vast zit aan het aanvragen van dit formulier, raden wij altijd aan om de startdatum van de opleiding in de toekomst te plaatsen. Dit wordt ook uitgelegd op onze website (www.loi.nlsubsidielevenlanglerenkrediet).

  Op 6-12-2017 hebben wij n.a.v. je e-mail geconstateerd dan je vraag via de LOI Campus niet terecht is gekomen bij jouw coach. Deze vraag is direct doorgezet en voorzien van een antwoord op 16-12-2017. Mijn excuses voor dit ongemak. Hiernaast heb je op 16-10-2017 een vraag gesteld binnen de module ‘Inleiding onderzoek doen’. Deze vraag heeft betrekking op een boek dat zelfstandig aangeschaft dient te worden. De docent beantwoordt je vraag op 18-10-2017. Hij geeft aan dat je onder het kopje ‘over deze module’ informatie m.b.t. het aanschaffen van lesmateriaal terug kan vinden. Vanuit deze omgeving wordt je verwezen naar de literatuurlijst in je opleidingswerkruimte. Deze werkruimte is te benaderen door op ‘Werkruimtes’ bovenaan de campuspagina te klikken. Vervolgens kies je voor de opleidingswerkruimte ‘HBO-bachelor Lerarenopleiding Engels [BQ6001]’. De literatuurlijst is vervolgens in het menu aan de linker zijde van uw scherm terug te vinden. Op deze lijst is alle vakliteratuur te zien dat je zelf dient aan te schaffen. Daar het mij niet duidelijk is om welke module het gaat, kan ik je op dit moment niet voorzien van de gewenste titel. Er zijn naast de bovengenoemde twee vragen geen andere vragen omtrent een boektitel bekend.

  Zoals je aangeeft, is je stopverzoek inmiddels verwerkt. Hierdoor zal jouw opleiding per het einde van het huidige studiejaar (3-10-2018) beëindigd worden. Echter blijft de betaalverplichting voor het eerste studiejaar wel in stand. Een eindafrekening voor het eerste studiejaar is reeds verzonden.

  Daar het Levenlangleren-krediet kort voor aanvang van de studie is aangevraagd, hebben wij je niet voor de start van de studie kunnen voorzien van het aanvraagformulier. Echter wordt dit risico aangegeven op onze website. Op één vraag na, zijn al jouw vragen voorzien van een reactie. Mocht je kunnen aantonen dat er meerdere vragen gesteld zijn, dan zie ik hier graag bewijs van tegemoet. Je kan reeds gestelde vragen sturen naar webcare@loi.nl.

  Wij zijn van mening dat er correct is gehandeld. Om deze reden zullen wij geen verdere stappen ondernemen.

  Ik ga ervan uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen.

  Met vriendelijke groet,
  Alain, LOI Webcare

Ook een klacht indienen over Leidse Onderwijsinstellingen?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen