Klacht Lijbrandt: Onbeperkt bellen

Klachtnummer
# 20860
Gebruiker
J.H.B. Lakemond
Datum
5 reacties

Details

De klacht

In Didam zou glasvezel worden aangelegd. In afwachting hiervan sloot ik in juli 2011 een contract 9 (een soort introductie contract) voor glasvezelpakket 25 met hierin opgenomen onbeperkt bellen voor € 5 per maand. Lijbrandt bevestigde dit bij contractnummer 23138 dat zou gelden voor een periode van 1 jaar nadat het glasvezelnetwerk was aangelegd. In augustus 2012 is door Lijbrandt geschreven dat het tarief van € niet kostendekkend was en dat de kosten € 10 zouden bedragen. Ik kon het abonnement opzeggen en ik was vrij om een ander abonnement bij lijbrandt te nemen. Ik vind dat contract een contract is en dat dit niet tussentijds eenzijdig gewijzigd mag worden. In november kreeg ik verbinding via lijbrandt en moet nu voor onbepert bellen € 10 betalen. Ik vind dit niet juist, want contract is contract. Lijbrandt heeft mij met een goedkope aan biedingbinnengehaald om klant te worden en achteraf gaat de prijs omhoog en dat bij een vast contract voor 1 jaar. Onacceptabel! J.H.B.Lakemond

De oplossing

Het hanteren van de oorspronkelijke kosten van het abonnement voor onbeperkt bellen, m.a.w. het tarief van € 5. De mogelijkheid van opzeggen betrof alleen het onbeperkt bellen, niet het volledige abonnement. En nogmaals een goedkoop introducte abonnement aanbieden en voor het zelfs geactiveerd was al de prijs verhogen is niet eerlijk.

5 reacties

 1. Auteur
  Lijbrandt
  Datum
  Beste meneer Lakemond,Wij kunnen de dienst onbeperkt bellen niet meer aanbieden voor vijf euro. Wij hadden u destijds de keuze gegeven om onbeperkt bellen uit te zetten. Wij begrijpen dat u het niet leuk vindt dat wij de prijs hebben verhoogd. Helaas kunnen wij dit niet voor u terugzetten naar 5 euro per maand.Met vriendelijke groet,
  Fleur
  Lijbrandt Webcare
 2. Auteur
  J.H.B. Lakemond
  Datum
  Lijbrandt gaat helemaal niet er op in dat het hier een abonnement betreft uit de tijd dat men i.v.m. aanleg vsn een glasvezelnet in Didam klantjes wilde hebben. Ik sloot een contract af voor de tijd van 1 jaar vast op voorwaarde dat het glasvezelnet zou worden aan gelegd. Bij dit contract hoorde dat voor € 5,00 pm onbeperkt kon worden gebeld . Waarom is contract geen contract bij u en waar staat aangegeven dat Lijbrandt tussentijd de prijs van het onbeperkt bellen éénzijdig kan aanpassen.
 3. Auteur
  Lijbrandt
  Datum
  Beste meneer Lakemond, Wij hebben ons portfolio (en de prijzen die daarbij horen) in 2012 gewijzigd, hierover hebben wij onze klanten geïnformeerd per brief.In onze algemene voorwaarden staat in artikel 5.3 het volgende vermeld:Tariefverhogingen en tariefverlagingen kunnen door Lijbrandt onmiddellijk worden doorgevoerd. Indien dit op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen vereist is zal Lijbrandt Eindgebruiker voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging informeren en indien van toepassing Eindgebruiker wijzen op het recht (het relevante deel) van de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de wijziging door Lijbrandt ontvangen te zijn.Zoals mijn collega u heeft verteld kunnen wij u de optie Onbeperkt Bellen niet meer aanbieden voor € 5 euro per maand.Met vriendelijke groet,Ruben Smith
  Webcare Lijbrandt
 4. Auteur
  J.H.B. Lakemond
  Datum
  Mijn contract is van 2011 en valt dus onder de voorwaarden van voor 1 maart 2012 . De looptijd van het contract was 1 jaar met als begin de datum van aansluiting nadat het glasvezelnet was aangelegd. De aansluiting vond pas plaats in november 2012 en loopt dus tot november 2013. Punt 5.3 gaat over "Strijdigheid van Bepalingen" en hierbij staat dat het contract primair is. Vandaar dat ik vind dat Lijbrandt het contract moet nakomen d.w.z. ONBEPERKT BELLEN voor € 5,00 p/m.
  J.H.B. Lakemond
 5. Auteur
  Lijbrandt
  Datum
  Beste meneer Lakemond,Wij begrijpen dat u het jammer en onterecht vindt dat wij de kosten van onbeperkt bellen hebben verhoogd. Helaas kunnen wij u onbeperkt bellen niet meer aanbieden voor 5 euro per maand. U had destijds en heeft nog steeds de mogelijkheid om onbeperkt bellen op te zeggen.Met vriendelijke groet,
  Fleur
  Lijbrandt Webcare

Ook een klacht indienen over Lijbrandt?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen