Klacht Lindorff: Onterecht incasseren door Lindorff

Klachtnummer
# 276764
Gebruiker
Oostveen
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Op 18 juli 2016 hebben wij ons abonnement bij Online.nl opgezegd. De bevestiging hiervan is aan ons door Online.nl gemaild. De laatste betaling aan Online.nl is op 12 augustus 2016 gedaan
Tot zover.
Nu meent Lindorff dat wij nog 114,85 verschuldigd zijn. We kunnen betalen of een betalingsregeling afspreken.
Aangegeven, dat wij geen klant meer zijn, alle betalingen hebben gedaan en bovendien een kopie van de bevestiging reeds gemaild hebben aan Lindorff.
Maar wat er ook gebeurt, men houdt vol dat wij nog steeds een bedrag van inmiddels 115,17 euro verschuldigd zijn en steeds wordt ons om een opzegbrief gevraagd.
Dit is niet nodig, omdat wij reeds de bevestiging van de opzegging van Online.nl in ons bezit hebben en al eerder naar Lindorff is gestuurd.
Zo wordt er steeds heen en weer gemaild en het bedrag wordt steeds opgehoogd.
Het is zelfs al zover gekomen, dat ik nu aan Lindorff ga factureren in verband met de tijd die ik kwijt ben aan deze zaak.
Vandaag 10 oktober 2017 hebben ze weer een brief gestuurd waarin ze ontkennen een opzegbevestiging te hebben ontvangen en wensen niet meer te reageren op ons bezwaar.

De oplossing

0 reacties

Ook een klacht indienen over Lindorff?