Opgelost door Leidse Onderwijsinstellingen: LOI Hogeschool wil opleiding tot docent Nederlands niet beëindigen ivm overschrijden opzegtermijn met twee weken.

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 182044
Gebruiker
Raina
Datum
7 reacties

Details

De klacht

Fouten in de leerstof, misleidende vraagstellingen tijdens de examens. Gebrek aan communicatie, niet bijwerken van de studieresultaten in de online leeromgeving. Ondoorgrondelijke leeromgeving, niet werkende links.

Verder: Misleiding bij het starten van de opleiding (inschrijven op klassikaal op het allerlaatste moment annuleren in verband met een te laag aantal inschrijvingen in de regio, mondeling de toezegging doen dat het mogelijk is om later te wisselen van zelfstudie naar klassikaal maar dit uiteindelijk niet honoreren).
Schimmige procedure rond het inzien van examens.

Geen openheid van zaken als het gaat om slagingspercentages.
Het regent soortgelijke klachten op online fora.
Twee jaar frustratie heeft mij uiteindelijk doen besluiten te stoppen met de opleiding. Nu claimt LOI dat ik de opzegtermijn met twee weken heb overschreden en wil de opzegging niet honoreren. Het overschrijden van deze termijn is mede veroorzaakt door gebrekkige communicatie vanuit de LOI

De oplossing

Ik verwacht daarom dat mijn studie zonder verdere omhaal wordt beëindigd. Verder verwacht ik gecompenseerd te worden voor de geleden frustratie. Verder staat er nog een creditverzoek open voor onterecht geïncasseerd examengeld voor een examen welke ik op tijd heb geannuleerd. Deze is nog niet gehonoreerd.

7 reacties

 1. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Raina,

  Wij hebben het stopverzoek in goede orde per e-mail ontvangen. Ik heb hier dit bericht aan toegevoegd en zal de betreffende afdeling verzoeken om je bericht spoedig in behandeling te nemen.

  Ik hou het voor je in de gaten.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  Namens LOI Webcare

 2. Auteur
  Raina
  Datum
  Er is inmiddels een toezegging gedaan dat het onterecht geïncasseerde examengeld binnen tien werkdagen wordt teruggestort. Bedankt voor het in behandeling nemen van de klacht Hopen en verwachten een bevredigende oplossing voor deze klacht en wachten in spanning af.
 3. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Raina,

  Vanochtend is je aanvraag behandeld en door de betreffende afdeling beantwoord per e-mail. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kun je een reply sturen op de e-mail.

  Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare

 4. Auteur
  Raina
  Datum
  De beargumentatie gedaan door de LOI is eenzijdig. De LOI verwerpt ieder door ons aangevoerd argument. LOI verwijst simpeklweg naar de voorwaarden. Wij hebben de termijn overschreden door de trage communicatie vanuit LOI waardoor het besluit om te stoppen met twee weken is uitgesteld. Wij gaan dan ook niet akkoord en verwachten dat de LOI zich niet verschuilt achter de algemene voorwaarden en het stopverzoek honoreert.
 5. Auteur
  LOI Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste Raina,

  Wij hebben je e-mail hierover in goede orde ontvangen en deze zal door de betreffende afdeling in behandeling worden genomen.


  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  Namens LOI Webcare
 6. Auteur
  Raina
  Datum
  Uiteindelijk is na een intensieve mailwisseling en flink wat telefoontjes ons stopverzoek gehonoreerd. Het verschuldigde lesgeld voor aankomend schooljaar is kwijtgescholden. Het geschil is hiermee naar tevredenheid opgelost. De klacht kan worden gesloten.
 7. Auteur
  Raina
  Datum
  Klacht is naar tevredenheid opgelost.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Raina
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy