Klacht Media Markt: Een binnen 1 maand defect geraakte tablet van Toshiba wordt niet gerepareerd of vervangen.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 60309
Gebruiker
Piet7
Datum
18 reacties

Details

Klacht

Bij Mediamarkt Utrecht op 6-3 '14 een Toshiba tablet gekocht. Tablet had al vrij snel kuren. Na 3 weken geregeld een bromtoon en geheel opladen duurde steeds langer, had zelfs na 3e week hele dag nodig. Vanaf het begin ging het aansluiten van stekkertje oplader erg moeizaam. Uiteindelijk was stekkertje niet meer aan te brengen. Pennetje binnen de connector zaten scheef. Op 8-4-'14 bij Mediamarkt ter reparatie ingeleverd. Op 16-4-'14 email ontvangen met total loss verklaring van Dynafix care. tablet was niet te herstellen, kosten waren gelijk aan aankoopbedrag (?) Hierop heb ik gereageerd dat constatering Dynafix n.m.m. onzin is. Vanuit Mediamarkt werd aan mij gevraagd of ik second opion wilde. Ik antwoordde dat dit aan Mediamarkt is gezien mijn recht op een werkend product. Na 1,5 week bericht dat tablet gereed is om af te halen. Bleek tot mijn grote verbazing niet gerepareerd te zijn.

Gewenste oplossing

Ik stel belang in een goed werkend product, dat zonder problemen is op te laden en geen bromtoon geeft. Dat de aangeschafte tablet al erg snel na aankoop en tijdens de garantieperiode defecten vertoonde is voor mij als koper al vervelend genoeg, maar ik ben mij bewust dat Mediamarkt de gelegenheid moet krijgen om een defect binnen een redelijke termijn te repareren. De garantievoorwaarden van Mediamarkt geven o.a. aan: "Als het niet lukt om het defecte artikel binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij u een nieuw, gelijkwaardig artikel aanbieden. We vervangen het product ook als dat voordeliger is dan reparatie...... Het leveren van een vervangend product binnen de garantieperiode kost u niets."
Kortom, ik wil graag een goed werkend tablet en indien dit niet mogelijk is een vervangende gelijkwaardige tablet. Indien een ander type iets duurder is dan leg ik dat bedrag er desnoods wel bij.
Geboden oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Media Markt hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

18 reacties

 1. Auteur
  Media Markt
  Datum
  Geachte heer van der Rijt, Bedankt voor het melden van uw klacht. Na het lezen van uw bericht heb ik contact opgenomen met de afdeling Service van Media Markt Utrecht. Uw klacht wordt door Media Markt Utrecht in behandeling genomen en wordt inhoudelijk door hen beantwoord. Wij vertrouwen erop dat uw klacht op de juiste manier wordt afgehandeld door Media Markt Utrecht. Ervan uitgaande u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,Mw. F. Zandhuis
  Klantenservice Media Markt Nederland
 2. Auteur
  Piet7
  Datum
  Ik begrijp dat mijn klacht is doorgezet naar de vestiging in Utrecht Gezien mijn eerdere (persoonlijke) ervaring hoop ik dat mijn klacht nu beoordeelt wordt door iemand die zich serieus verdiept in de klacht en bevoegd is om een voor mij als klant gunstige beslissing te nemen.
 3. Auteur
  Media Markt
  Datum
  Geachte heer van Rijt, Van mijn collega bij Media Markt Utrecht heb ik vernomen dat zij per brief inhoudelijk hebben gereageerd op uw klacht. Het door Toshiba geautoriseerde service center heeft geconstateerd dat het defect wordt veroorzaakt door een geforceerde connector. Er is op enig moment teveel kracht uitgeoefend op de connector waardoor deze defect is geraakt. Het is natuurlijk mogelijk dat u twijfelt over de conclusie van het servicecenter. Dit kunnen wij begrijpen. Wij stellen voor dat we uw tablet aanbieden voor een second opinion bij een ander geautoriseerd servicecenter. Indien u gebruik wenst te maken van deze optie kunt u dat kenbaar maken aan mij of aan Media Markt Utrecht. Indien nog vragen of opmerkingen heeft verneem ik dat graag. Met vriendelijke groet, Mw. F. Zandhuis
  Klantenservice Media Markt Nederland
 4. Auteur
  Piet7
  Datum
  Voor alle duidelijkheid wil ik stellen dat er bij mij geheel geen sprake is van twijfel over de conclusie van het servicecenter Dynafix. Deze conclusie is niet juist, te eenzijdig. Ik weet zelf heel goed wat ik heb gedaan, gewoon geprobeerd het stekkertje aan te sluiten in/op de connector. De tablet aanbieden voor een second opinion bij ander servicecenter lijkt mij goed voorstel. N.B.: de connector was veel meer beschadigd toen deze terugkwam van Dynafix, dan bij afgeven voor reparatie !!!
 5. Auteur
  Media Markt
  Datum
  Geachte heer van der Rijt, Hartelijk dank voor uw reactie. Media Markt Utrecht zal uw tablet voor een second opinion aanbieden bij een ander reparatiecentrum en contact met u opnemen zodra het onderzoek is uitgevoerd om de bevindingen met u door te nemen. Met vriendelijke groet,
  Mw. F. Zandhuis
  Klantenservice Media Markt Nederland
 6. Auteur
  Piet7
  Datum
  Geachte mevrouw Zandhuis,
  Graag verneem ik aan welke termijn ik moet denken m.b.t. het proces rond de second opinion?vr.groet, PvdRijt
 7. Auteur
  Media Markt
  Datum
  Geachte heer van der Rijt, Bedankt voor uw reactie.Na het lezen van uw bericht heb ik navraag gedaan bij Media Markt Utrecht. Er is door hen terug gekoppeld dat er inmiddels telefonisch contact met u is geweest en de onduidelijkheden zijn uitgesproken. Uw laptop is hierna direct ter reparatie aangeboden voor een second opinion.Graag zie ik uw reactie tegemoet over de uiteindelijke afhandeling van uw klacht.Met vriendelijke groet,
  Dhr. V. Pakvis
  Klantenservice Media Markt Nederland
 8. Auteur
  Piet7
  Datum
  Er is inderdaad telefonisch contact geweest met Mediamarkt Utrecht, stel ik op prijs. In Utrecht is gewacht op een reactie van mij terwijl ik dat niet had toegezegd. In ieder geval goed dat nu het traject second opinion is ingezet. Ik heb gevraagd of in ieder geval de vraag aan het reparatiebedrijf gesteld kon worden of een scheef of los geplaatste connector de oorzaak kan zijn van het slecht opladen en vervolgens de kapotte connector. Al met al mis ik inmiddels wel enkele maanden tablet.
 9. Auteur
  Media Markt
  Datum
  Geachte heer van der Rijt, Bedankt voor uw reactie. Zodra de second opinion is uitgevoerd neemt Media Markt Utrecht contact met u op om de uitkomst te bespreken. Omdat klachtenkompas ons verplicht om een reactie te plaatsen om het moment dat u een bericht plaatst wil ik u vriendelijk verzoeken om een bericht te plaatsen als een inhoudelijke reactie van ons gewenst is. Graag zie ik uw reactie tegemoet over de uiteindelijke afhandeling van uw klacht. Met vriendelijke groet, Mw. F. Zandhuis
  Klantenservice Media Markt Nederland
 10. Auteur
  Piet7
  Datum
  Gezien de verplichting om binnen een bepaalde termijn een reactie op uw bericht te plaatsen hierbij een korte reactie.Ik heb nog steeds geen reactie ontvangen vanuit de vestiging Utrecht. het resultaat is dat ik inmiddels al vanaf april zonder tablet zit. Ik hoop toch echt op een spoedige en uiteraard voor mij gunstige afhandeling.
 11. Auteur
  Media Markt
  Datum
  Geachte heer van Rijt, Naar aanleiding van uw bericht het ik Media Markt Utrecht verzocht om contact met u op te nemen om de stand van zaken met u te bespreken, Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben verneem ik dat graag. Met vriendelijke groet, Mw. F. Zandhuis
  Klantenservice Media Markt Nederland
 12. Auteur
  Piet7
  Datum
  Ik heb ruim een week geleden een reactie ontvangen vanuit de vestiging Utrecht. Er is toegezegd dat het inderdaad lang duurt en er is toegezegd dat er binnen 4 dagen een reactie zou moeten volgen mbt de reparatie/second opinion. Deze termijn is inmiddels ruim overschreden !!! ik zit al echt erg lang verlegen om het gemis van de tablet, met name door een bepaalde handicap.
  Ik hoop toch echt op een spoedige en uiteraard voor mij gunstige afhandeling.
 13. Auteur
  Media Markt
  Datum
  Geachte heer van der Rijt, Naar aanleiding van uw bericht heb ik contact opgenomen met Media Markt Utrecht. Zij geven aan dat er vorige week contact met u is geweest over de status van de second opinion en dat er is aangegeven dat er is afgesproken contact met u op te nemen zodra de second opinion uitgevoerd is. Ze geven aan zich niet bewust te zijn van de indicatie dat dat binnen 4 dagen zou gebeuren. Vervelend te horen dat daar een misverstand over is ontstaan. Op dit moment is de second opinion nog niet afgerond door het geautoriseerde servicecentrum. Media Markt Utrecht is momenteel nog in afwachting. Ik begrijp dat het erg vervelend is dat u uw tablet al geruime tijd kwijt bent en dat dit voor ongemak zorgt. Mijn welgemeende excuses daarvoor. Media Markt Utrecht heeft aangegeven morgen contact met u op te nemen om de status van de second opinion met u door te nemen. Met vriendelijke groet, Mw. F. Zandhuis
  Klantenservice Media Markt Nederland
 14. Auteur
  Piet7
  Datum
  Geachte mevrouw Zandhuis, Zojuist erg onbevredigend bericht vanuit MM Utrecht ontvangen. Er is aangegeven dat het toestel defect is doordat de aansluiting kapot gedrukt is en dit alleen kan als er een druk op uitgeoefend wordt die de druk bij normaal gebruik overschrijdt. Er wordt totaal voorbijgegaan aan het slechte opladen, de mogelijkheid van een scheef of niet juist geplaatste connector, etc. Heb ik nu hier ruim 4 maanden op moeten wachten ? Kwestie gaat nu naar consumentenbond.
 15. Auteur
  Media Markt
  Datum
  Geachte heer van der Rijt, Het spijt me te vernemen dat de uitslag van de second opinion u niet heeft gebracht wat u hoopte. De tablet is door twee onafhankelijke reparatiecentra onderzocht en beoordeeld. Beiden zijn zij tot dezelfde conclusie gekomen; de technicus heeft geconstateerd dat de opgegeven klacht niet aan het product zelf te wijten is. Dit houdt in dat klacht is ontstaan door een externe factor, er is teveel kracht op de connector uitgeoefend. Uiteraard beoordeelt het reparatiecentrum ook de mogelijkheid of het defect veroorzaakt kan worden door een intern defect in het toestel. Dat is bij uw toestel niet het geval. Ik begrijp goed dat u teleurgesteld bent en het staat u uiteraard vrij om informatie over uw rechten in te winnen bij de consumentenbond. Omdat ik op dit moment inhoudelijk niks meer kan toevoegen stel ik voor om de klacht op klachtenkompas te sluiten. Indien u toch nog vragen of opmerkingen heeft verneem ik dat graag. Met vriendelijke groet, Mw. F. Zandhuis
  Klantenservice Media Markt Nederland
 16. Auteur
  Piet7
  Datum
  Geachte mevrouw Zandhuis, ik ben het niet eens met deze afhandeling. Aangezien de diverse gebreken zich ruim binnen 6 maanden na aankoop voordeden, mag ik volgens de wet ervan uitgaan dat het gebrek al aanwezig was bij aankoop (ondeugdelijk product). Aangezien u de klachten nog steeds niet heeft kunnen verhelpen, deel ik u hierbij mede dat ik de koop ontbind. Ik verwacht mijn aankoopbedrag binnen 2 weken terug te ontvangen.
 17. Auteur
  Media Markt
  Datum
  Geachte heer van der Rijt, Zoals ik in mijn vorige reactie heb uitgelegd is het defect aan de tablet ontstaan door een externe factor. Dat is onderzocht en beoordeeld door twee verschillende reparatiecentra. Dat u er volgens de wet vanuit mag gaan dat een defect al aanwezig was als het zich binnen zes maanden openbaart gaat uiteraard niet op als het defect door een externe factor veroorzaakt wordt. Wij blijven bij onze eerdere conclusie en kunnen helaas niet overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst. Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Mw. F. Zandhuis
  Klantenservice Media Markt Nederland
 18. Auteur
  Piet7
  Datum
  Mediamarkt neemt de klacht niet serieus genoeg, nl. de oorzaak van slecht opladen en bromtoon wordt niet meegenomen bij eindoordeel. Het stekkertje zou te krachtig in de connector zijn geduwd. Er wordt geen rekening gehouden dat de connector weleens onjuist/scheef geplaatst zou kunnen zijn, waardoor deze steeds slechter ging opladen en op een gegeven moment de connector is kapotgegaan. Omdat connector aan moederbord zit zijn herstelkosten te hoog, .... waardoor negatieve reactie Mediamarkt

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Media Markt?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen