Klacht Mempay: Brief Ingebrekestelling betreft onbekende 'order 2014 hotmedia' Mempay Gym???

Klachtnummer
# 90976
Gebruiker
~D~
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Gedateerd 29-12-2014(=verzenddatum) factuurdatum: 02-12-2014
Ontving ik 2 Ingebrekestellingen Omschrijving Order for October & November, client: Hotmedia? + 4x Sommatiekosten ad. 7,50 euro over de bedragen & 'Stukprijs' 76,80 & 9,90 euro. Totalen: 91,80 + 24,90 euro = 116,70 euro(?) Nu heb ik echt geen idee waarom mij deze bedragen aangerekend worden, noch ben ik bekend met Mempay Gym; Wat is dit??! Verder wordt er vermeld dat de betalingstermijnen van de facturen, die ik NOOIT ontvangen heb, reeds geruime tijd al is verstreken en dat ik wordt gesommeerd de 'verschuldigde' bedragen uiterlijk binnen 5 dagen over te maken op bankrekening: NL64 INGB 0006442481 onder vermelding v/d factuurnrs. t.n.v. Stichting Mempay. Indien het 'openstaande' bedrag binnen 5 dagen(ik neem aan dat hier 5 Werkdagen worden bedoeld) niet op de bankrekening v. Mempay staat bijgeschreven, zal deze vordering uit handen worden gegeven aan het Centraal Invorderings Bureau te Rotterdam???

De oplossing

Daar er geen enkele contact-informatie van Mempay Gym in de brief terug te vinden is en het dus totaal niet mogelijk is om op deze corespondentie v. Mempay Gym te kunnen reageren; zou ik ten eerste graag Alle contact gegevens v. Mempay Gym ontvangen gevolgd door een gedetailieerde en gespecificeerde uitleg/omschrijving v/d betreffende producten of diensten die ik dan zou moeten hebben ontvangen, want ik heb namelijk ook helemaal NOOIT wat ontvangen v. Mempay Gym...(?)

1 reactie

 1. Auteur
  Mempay
  Datum
  Beste heer, mevrouw,Mempay stuurt voor Gym de facturen maar kan niet inhoudelijk ingaan op uw vragen.
  Mempay is enkel verantwoordelijk voor de facturatie en financiële afwikkeling van uw aankoop. Voor inhoudelijke vragen en/of (leverings)voorwaarden m.b.t. het product verzoeken wij u om direct contact op te nemen met de leverancier van uw aankoop. We verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend om contact op te nemen met Gym via het volgende e-mailadres.support@gymstudio.nl

Ook een klacht indienen over Mempay?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen