Klacht Mentaal Beter: Rekening zonder contract

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 514384
Gebruiker
Mirela
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Annulering onterechte rekening ter name van mijn client-declaratie nummer 188797343-200-0002
Namens mijn cliënte, die met u een lange correspondentie gevoerd heeft met het verzoek tot annulering van uw rekening voor € 853,38 met de datum 28-09-2020) wil ik de volgende toestand schetsen.
Het feit: mevrouw heeft op 28-09-2020 een intakegesprek van ongeveer 70 minuten gevoerd met de bedoeling om samen een plan van aanpak af te stemmen met betrekking tot de mogelijke behandeling die mijn client van u misschien zou willen kiezen.
Omdat mijn client niet tevreden was met uw aanpak, mede door het feit dat de Engelse taal een echte barrière is geweest, heeft mijn client besloten om niet verder met u te gaan. In de bewijsstukken is echt duidelijk dat mijn client geen contract met u wilde afsluiten. En inderdaad, u hebt geen wettelijke contract met mijn cliënte. Alles is in de fase van intakegesprekken geweest.
Daarna, aangezien u mijn client niet kon dwingen om een contract met u af te sluiten, hebt u buiten haar medeweten om een rekening naar haar zorgverzekeraar opgestuurd, waarin u onjuiste informatie doorgegeven heeft.
In de ogen van mijn cliënte is de informatie hieromtrent op uw behandelingen niet transparant.
Dit heeft zij ook schriftelijk aan U gemeld.
Resumerend

Vanwege bovenstaande feiten en argumenten, namens mijn cliënte de mevrouw I. Badea-Selaru verzoek ik u vriendelijk om de onterechte rekening ad € 853,38 te annuleren en de betalingsaanvraag bij de verzekeraar terug te trekken. Hiervan ontvang ik graag van U binnen de wettelijke termijn van 14 dagen een schriftelijk bewijs.
Mijn kosten inzake dit dossier bedragen € 160 en het moge duidelijk zijn dat mijn cliënte deze kosten op U zal willen verhalen. Mijn voorstel is dat ik mijn declaratie rechtstreeks naar U toestuur.

In afwachting van Uw positieve reactie verblijf ik,

Met vriendelijke groeten,
Mr. Mirela de Swart
Rechtskundig adviseur

De oplossing

Annulering onterechte rekening ter name van mijn client-declaratie nummer 188797343-200-0002

1 reactie

 1. Auteur
  Mentaal Beter
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste Mirela,

  Bedankt dat jullie ons hierop attenderen. Wij vinden het vervelend dat deze situatie is ontstaan en hopen uiteraard samen tot een passende oplossing te komen. Hiervoor kunt u terecht bij onze collega Marion de Kruijf - Schaart, onze klachtenfunctionaris. Zij zit voor jullie klaar en is te bereiken via klachtenfunctionaris@mentaalbeter.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Mentaal Beter

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Mirela
Datum
Uiteindelijke oplossing
Onmogelijk hoe Mentaal beter de mensen behandelen!
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Mentaal Beter?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen