Klacht Mijnonlineloket.nl: Betaald voor een service, die ik niet heb gekregen

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 497525
Gebruiker
Katja
Datum
3 reacties

Details

Klacht

Goedemiddad, ik heb op 24 October 2020 een aanfrag voor een BRP uitreksel ingediend op deze website. Zij gelofen dat het maar 10 dagen duurt om de brp te krijgen. Op 27.Oct. heb ik een mail gekregen dat ze mijn aanfrag hebben ontvangen en dat het tien dagen duurt vordat ik mijn brp krijg. Nu zijn we een maand verder, en ik heb mijn brp nog steeds niet, een antword op mijn klachten krijg ik ook niet. Ik wil graag mijn geld van deze website terug krijgen, omdat ik vermoed dat het een scam is.

Gewenste oplossing

Ik wil graag dat jullie nog meer druk op deze online website gaan zetten en dat ik mijn geld terug krijg. Ook in de google reviews zeggen een antaal mensen dat deze website niet legit is, daroom will ik het aan jullie ook graag vragen, om deze informatie aan gemeente te comuniceren en andere consumenten waarschuwen. Ik heb niet eens een factuur van hun gekregen of een klacht numer.
Geboden oplossing
Beste Algemeen Directeur van der Harm, Zo werkt het natuurlijk niet. Ik ga niet een klacht weghalen voordat er ook daadwerkelijk een betaling van jullie kant heeft plaats gevonden en ik het bedrag op mijn rekening heb. Mij onder druk zetten met klachten weghalen zonder enige daad van jullie kant is uiterst discutabel en zeer onprofessioneel en bewijst nog maar eens dat het van geen kant klopt. De representatieve werkelijkheid waar u over spreekt is dat op dit moment nog geen betaling is gedaan en dus de klacht NIET opgelost is. Zodra de betaling binnen is zal ik de klacht afsluiten.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Mijnonlineloket.nl hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

3 reacties

 1. Auteur
  Mijnonlineloket.nl
  Datum
  Geachte mevrouw Wassermann,

  Om te beginnen wil ik u mijn oprechte excuses aanbieden voor de gang van zaken, echter wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de situatie welke zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld aan u uit te leggen, en een mogelijke oplossing te vinden in uw klacht.

  U heeft op 24 oktober jl. opdracht gegeven aan ons kantoor om een uittreksel namens u aan te vragen bij uw gemeente, Amsterdam. U heeft daarbij de nodige informatie aangeleverd en op 27 oktober jl. heb ik deze aanvraag doorgestuurd naar de bevolkingsadministratie van uw gemeente. Ik ging er van uit dat deze de aanvraag in behandeling zou nemen en het uittreksel binnen tien dagen aan u zouden leveren, althans is dit de normale werkwijze in een dergelijke aanvraag.

  Dit is helaas niet gebeurd.

  De gemeente Amsterdam heeft uw aanvraag, samen met een groot aantal anderen, zonder in behandeling te nemen afgedaan. Ook is er geen contact met ons opgenomen. Waarom de gemeente deze houding aanneemt is mij een raadsel en geeft duidelijk blijk van het feit dat de gemeente de wettelijke rechten die aan rechtzoekenden toekomen ofwel niet kent, ofwel niet respecteert, beiden zijn even kwalijk.

  Nu de wetgever duidelijk en expliciet in artikel 2:1 van de Awb heeft bepaald dat een ieder zich ter behartiging van zijn/haar belangen in het verkeer met bestuursorganen kan laten bijstaan door een gemachtigde of zich door een gemachtigde kan laten vertegenwoordigen, zouden wij de aanvraag mogen indienen.

  Ik heb u hierover op 24 november jl. gemaild, en uitgelegd waar wij tegenaan lopen. Het is zeker niet onze bedoeling om u te duperen, of geld afhandig te maken. Echter lopen wij tegen een (voor ons) unieke situatie aan: een overheidsorgaan welke het Bestuursrecht passeert. Ik heb u in deze mail ook uitgelegd dat ik de aanvraag zal annuleren en uw betaling zal terugstorten, hierop heb ik geen reactie meer van u gehad.

  De oplossing in uw klacht lijkt mij duidelijk: een excuus (bij deze) en een terugbetaling. Indien u het hiermee eens bent, verzoek ik u contact met mij op te nemen om de klacht af te sluiten.

  In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

  Hoogachtend,

  A. J. C. van der Ham
  Algemeen directeur
 2. Auteur
  Katja
  Datum
  Bedankt voor de excuses die ik na een maand ontvang. Blijkbaar hebben ze geen goede band met hun partner uit de Amsterdamse gemeenschap. Ik zie dit als uw uitdaging om goede en stabiele relaties op te bouwen met uw zakenpartners om uw klanten niet teleur te stellen!

  Ik heb betaald voor een dienst en heb die dienst niet ontvangen. Ik denk niet dat het oké is welke toon je gebruikt om mijn e-mail te beantwoorden. Ik voeg hier een voorbeeld bij. Ze dringen er bij mij op aan mijn klacht hier aan te merken als "goed opgelost", ook al is de zaak nog niet opgelost. Ik zal de zaak hier pas sluiten nadat ik mijn geld van jou heb teruggekregen. Ik hoop dat je begrijpt dat ik je niet langer kan vertrouwen.

  Dank u voor uw antwoord.
 3. Auteur
  Mijnonlineloket.nl
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte mevrouw Wassermann,

  Mijn dank voor uw reactie.

  In een eerdere uitspraak heeft de rechtbank in Rotterdam ons bedrijf in gelijke gesteld, daarom zullen wij ook de Gemeente Amsterdam in rechte betrekken om ervoor te zorgen dat zij haar taken zorgvuldig zal uitvoeren. Waarom de gemeente deze houding aanneemt, is mij een raadsel.

  Dit neemt echter niet weg dat ik de klacht van u graag oplos.

  Zoals ik u ook per mail heb laten weten, hoor ik graag of het aanbod van een restitutie van de door u betaalde gelden een oplossing zijn in uw klacht. Indien dit zo is, verwacht ik dat u dit dan ook publiceert en aangeeft dat de klacht naar tevredenheid is opgelost. Dit geeft een representatief beeld van de werkelijkheid, en geeft ons een bevestiging dat u akkoord en tevreden bent met de geboden oplossing.

  Hierna zal ik de financiële afdeling opdracht geven om de restitutie op het rekeningnummer over te maken waarmee u ons heeft betaald, dit doen wij doorgaans binnen enkele werkdagen. Ik zal u ook een creditnota verzenden zodat u dit kunt verwerken in uw administratie.

  Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande, kunt u deze tot mij richten.

  Met vriendelijke groeten,

  A. J. C. van der Ham
  Algemeen directeur

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Mijnonlineloket.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen