Klacht MVGM woningmanagement: Geluidsoverlast

Klachtnummer
# 175516
Gebruiker
WB
Datum
2 reacties

Details

Klacht

In de flat waarin ik een appartement huur wordt door de verhuurder in een ander appartement een nieuwe keuken geplaatst. Hiermee zijn ze vanochtend iets na 0800u begonnen, wat te merken was aan oa zwaar boorgeluid dat door alle muren heen gaat. De herrie was zelfs zo hard dat de tv, radio etc niet op normaal volume niveau te horen zijn. Omdat het na twaalven nog steeds gaande was heb ik het volume niveau gemeten. Tijdens het boren was er sprake van een constant geluidsniveau rond de 80Db. Omdat dit niveau in arbo-wetgeving geldt als richtlijn vanaf wanneer geluid schadelijk is, heb ik besloten de verhuurder te bellen. Deze zei dat ik moest accepteren dat geluidsoverlast bij een flat hoort en dat zij hieraan niets gingen veranderen.

Dit is in mijn optiek incorrect en heeft de verhuurder de plicht mij een woning te verschaffen waarin ik normaal aanwezig kan zijn zonder storende overlast. Al helemaal niet als de hinder wordt veroorzaakt (indirect) door de verhuurder zelf.

Gewenste oplossing

De verhuurder is wettelijk verplicht mij een rustig woongenot te verschaffen. Bij melding van de overlast heeft de verhuurder dan ook de plicht hieraan iets te doen. Zeker als opdrachtgever tot het renoveren vh appartement in dit complex, is de verhuurder direct verantwoordelijk voor de overlast.

Daarom is er sprake van een in gebreke stelling.
Het algemeen huurrecht, Burgerwetboek art 7, voorziet hieromtrent in duidelijke regelgeving.

Als schade vergoeding verwacht ik een vermindering in huur.

2 reacties

 1. Auteur
  MVGM woningmanagement
  Datum
  Geachte heer Boersma,

  Hierbij bevestigen wij de goede ontvangst van uw e-mail.

  Uw klacht is direct doorgestuurd naar de directie van MVGM Woningmanagement en zal zo spoedig mogelijk door de desbetreffende persoon in behandeling genomen worden.

  Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn.

  Met vriendelijke groet,
  MVGM Holding
 2. Auteur
  MVGM woningmanagement
  Datum
  Geachte heer Boersma,

  Uw klacht is in behandeling genomen. Wij hebben op 7 juli jl. een brief naar u toegezonden.

  Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

  Met vriendelijke groet,
  MVGM Holding

Ook een klacht indienen over MVGM woningmanagement?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen