Klacht NCOI Opleidingsgroep: Inconsistentie beoordeling

Klachtnummer
# 147899
Gebruiker
Student
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Mijn onderzoeksvoorstel voor mijn scriptie is drie maal onvoldoende. Dat kan natuurlijk. Maar bij drie beoordelingen is het op vier punten inconsistent gedaan. Door iets eerst voldoende en dan onvoldoende en dan weer voldoende of andersom. Dit gaat dan over onderdelen van de beoordeling. Het gaat feitelijk niet meer om de beoordeling op zich maar wel over de inconsistentie daarvan en de vraag in hoeverre de beoordelaars bekwaam, deskundig, objectief en dergelijke zijn. Vanuit het accreditatie verslag van het NVAO kan men opmaken dat men in eerste instantie accreditatie met voorwaarden gaf waarbij het docenten korps een aandachtspunt was. Er is geen enkele duidelijkheid over de wijze waarop het NCOI werkt aan deskundigheidsbevordering, intervisie, functioneringsgesprekken en dergelijke. Binnen mijn eigen werk moet ik hier wel aan voldoen. Het NCOI vraagt ERG VEEL geld voor hun opleidingen en geven GEEN informatie over de beoordelaars.

De oplossing

Ik wil graag de namen van mijn beoordelaars. Daarnaast wil ik informatie over de deskundigheidsbevordering en dergelijke. Ik wil graag weten op welke wijze het NCOI de beperkingen van de accreditatie destijds heeft opgepakt. Ik wil overzicht in intervisiebijeenkomsten en functioneringsgesprekken. Uiteraard hoef ik geen inhoudelijke informatie! Maar wel informatie op welke wijze het NCOI de kwaliteit van hun opleiding en de docenten en beoordelaars echt denkt te kunnen aantonen. Het verhaaltje op hun site dat het daar wel goed mee zit neem ik even voor lief.....

2 reacties

 1. Auteur
  NCOI Opleidingsgroep
  Datum

  Beste Student,

  Het spijt ons dat u niet tevreden bent over de beoordeling van uw eindopdracht en onderzoeksvoorstel. Wij staan hierover reeds met u in contact. Uw formele klacht wachten wij af, welke zorgvuldig behandeld zal worden.

  Met vriendelijke groet,
  NCOI Opleidingen
 2. Auteur
  Student
  Datum
  Ik ben niet alleen ontevreden over de beoordeling zelf. Ik ben erg ontevreden over de feitelijke onjuistheden in de procedure en de inconsistenties! U staat hierover reeds met mij in contact. Dat klopt. Maar de beantwoording van mijn vragen via de mail gesteld laat behoorlijk op zich wachten. Inmiddels al 10 dagen. Ik ben enkele mails en diverse telefoontjes ( van mijn kant) verder maar heb nog geen antwoorden! Wie heeft de beoordelingen heeft gedaan en op welke wijze?

Ook een klacht indienen over NCOI Opleidingsgroep?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen