Klacht Nederlands Talen Instituut NTI: Het NTI blijft het volledige cursusbedrag eisen bij tussentijdse opzegging

Status
sad Niet opgelost
Klachtnummer
# 483060
Gebruiker
Golf GolfFanaat#
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Ik besloot de cursus Nederlandse taal (B1-B2) eerder op te zeggen en heb dat doorgegeven aan het NTI. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad in 2017 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2775) heeft het NTI als aanbieder van de cursus recht op een redelijke vergoeding van de door hun gemaakte kosten, en niet op het hele cursusbedrag zoals ze in hun voorwaarden hebben gezet. Ik heb gevraagd om een overzicht van de door hun gemaakte kosten, maar ze verwezen weer naar hun voorwaarden. Ook toen ik daarna maar zelf een berekening maakte op basis van de geleverde boeken en verzendkosten (gebruik makend van consumentenprijzen, die zij natuurlijk niet hoeven te betalen) en voorstelde het verschil met het al voldane bedrag nog te betalen bleven zij verwijzen naar hun voorwaarden. Ook dreigen ze nu met een incassobureau. Het is duidelijk dat ze er op rekenen dat mensen uit angst toch maar betalen, in plaats van het op een rechtzaak aan te laten komen.

De oplossing

Ofwel een overzicht geven van de door hun gemaakte kosten, of het door mij voorgestelde bedrag accepteren.

1 reactie

 1. Auteur
  Nederlands Talen Instituut NTI
  Datum
  Dit is onze laatste reactie


  Leiden, 2 oktober 2020

  Beste mevrouw Xiao,

  Hartelijk dank voor uw klacht, ingediend op 29 september 2020. U geeft aan niet tevreden te zijn over de inschrijfvoorwaarden. Wij vinden dit erg vervelend om te lezen.

  Klacht
  In uw klacht geeft u aan dat u het niet eens bent met de te betalen kosten bij het tussentijds beëindigen van uw studie. Daarbij verwijst u naar een artikel in het burgerlijk wetboek.

  Toelichting
  Op 2 juli heeft u zich bij NTI ingeschreven voor de NT2 - Staatsexamen Programma II (niveau B1->B2) met als startdatum 2 juli 2020.
  Tevens is op 2 juli 2020 de inschrijving aan u bevestigd via e-mail middels de inschrijfbevestiging. Na ontvangst van de bevestiging komt de overeenkomst tot stand en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden.

  Bedenktijd
  Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden.

  Opzegging
  Op 7 september 2020 heeft u aangegeven te willen stoppen met uw studie. Wat wij uiteraard jammer vinden om te vernemen. Helaas is dit buiten de hiervoor gestelde termijn van 14 dagen waardoor de inschrijfvoorwaarden momenteel van toepassing zijn. Bij opleidingen met een studieduur van zes maanden of korter en/of opleidingen die bestaan uit één leszending, of als al het lesmateriaal al verstuurd is, is het volledige lesgeld verschuldigd c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

  Indien u de opleiding tussentijds opzegt, vervalt het recht op het afronden van de opleiding en het verkrijgen van het diploma of certificaat. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail.

  Lesmateriaal
  Het retour zenden van het lesmateriaal zal verder helaas geen invloed hebben op de kosten.

  Bijzonder
  Wij zien verder geen bijzonderheden om af te wijken van onze voorwaarden.
  NTI hanteert de voorwaarden zoals opgesteld door onze brancheorganisatie NRTO, die deze voorwaarden heeft afgestemd met de Consumentenbond. Wij hanteren deze voorwaarden graag, juist omdat ze zijn afgestemd met de Consumentenbond.

  Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag.

  Met vriendelijke groet,

  NTI Klachtenteam

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Golf GolfFanaat#
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
sad

Ook een klacht indienen over Nederlands Talen Instituut NTI?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen