Klacht Nederlands Talen Instituut NTI: NTI dwingt betaling af voor niet geleverde dienst

Klachtnummer
# 11260
Gebruiker
Kaat Ruys
Datum
17 reacties

Details

De klacht

Ik lig alweer een paar maanden in de clinch met hoofd klantenservice van NTI. Ik heb de opleidng bijtijds geannuleerd. (17 juni). Mijn huidige studiejaar liep tot bijna eind september. Dat betekent dat het ruim op tijd is zelfs. Ze geven aan dat de annulering volgens de regels is verlopen. Toch vorderen ze dan een bedrag van ruim 2000 euro voor het volgende studiejaar. Het bleek nog serieus te zijn ook. Ze schakelden incassobureau NIB zelfs in. Die heb ik uiteindelijk benaderd, omdat ik toch last heb van dit gedoe. Ik heb ze de e-mailwisseling opgestuurd waaruit de tegenstrijdigheid blijkt. Maar die mevrouw Visser van NIB heeft zonder zich erin te verdiepen gewoon de stellingname van NTI overgenomen. Inmiddels bedenken ze er ook nog eens ongeveer 400 euro incassokosten bij. Het is zo ongelooflijk!!!

De oplossing

Ik heb de gewenste oplossing al in een eerder stadium doorgegeven aan Els Beltman van NTI, dat verzoek herhaal ik hierbij: doorgeven aan het incassobureau dat er sprake is van een fout van NTI, en dat men de vordering terugdraait.
Ik zou het ook heel fijn vinden als er iets van een excuus zou volgen, zowel van NTI als van het NIB voor de manier waarop men met mij is omgegaan.

17 reacties

 1. Auteur
  NTI
  Datum
  Je kunt hier een nieuwe reactie schrijven...
 2. Auteur
  NTI
  Datum
  Geachte mevrouw Ruijs,
  Inderdaad hebben wij in mei en augustus jl. contact gehad over de annulering van uw opleiding. U hebt bij het NTI een inschrijving geplaats voor een opleiding met een studieduur van 5 jaar en een kosteloos jaar. Conform het studiereglement dient een annulering minimaal 2 maanden voor het einde van het actuele studiejaar door het NTI ontvangen te zijn, en zoals u weet is uw annulering van de opleiding ruimschoots na deze periode ontvangen, toen het derde studiejaar al was opgestart en de materialen waren toegestuurd. Betaling van het derde studiejaar is dan ook verplicht, jaar 4 en 5 worden wel geannuleerd. Indien u hierover nog vragen hebt, dan verneem ik dit graag.Vriendelijke groet,Els Beltman, hoofd Klantenservice NTI
 3. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  mevrouw Beltman,Wat u beweert over die vijf jaar klopt niet. Waarop baseert u dit? U komt ook op de proppen met de term 'huidig studiejaar', wat verder niet wordt omschreven, maar me ook niet gangbaar lijkt voor een schriftelijke studie.
  In het studieregelment staat een studiejaar omschreven als "het tijdvak dat aanvangt op de startdatum (tevens datum betaling) van de student en eindigt 12 maanden vanaf de startdatum van het daaropvolgende kalenderjaar". Welnu, ik ben gestart op 21- 09-'10
 4. Auteur
  NTI
  Datum
  Geachte mevrouw Ruijs,onderstaand ontvangt u een kopie van de studievoorwaarden. Hier wordt nadrukkelijk gewezen op de einddatum van de actuele studieperiode:4. Voortijdige beëindiging
  Bij NTI schrijft u in voor het complete programma van de opleiding. Annulering van de studie gedurende het studiejaar is niet mogelijk. Indien u niet wilt deelnemen aan het volgende studiejaar dient u dit uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het lopende studiejaar aan te geven, schriftelijk of per email. De annulering is pas officieel als u van het NTI een bevestiging hebt ontvangen. Toegekende kortingen ( m.u.v. vrijstellingskorting) vervallen per direct. Lesgeld dat vooruit betaald is over nog niet versteken studieperioden zal terugbetaald worden onder aftrek van verleende kortingen ( m.u.v. vrijstellingskorting). Bij overlijden van de student gaat de beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk in en vervalt de resterende betalingsverplichting.Vriendelijke groet,Els Beltman, hoofd Klantenservice NTI
 5. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  mevrouw Beltman,U valt in herhaling. Deze informatie is juist de informatie waar ik al in een eerder stadium op heb gereageerd.. De annulering is volgens u correct uitgevoerd en toch wilt u dat ik het derde studiejaar ( bijtijds geannuleerd, ook volgens uw zeggen) betaal, terwijl ik daar geen gebruik van maak. Dat is onlogisch en niet juist.
 6. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  U gaat overigens in het geheel niet in op wat ik in mijn mail schrijf
 7. Auteur
  NTI
  Datum
  Geachte mevrouw Ruijs,,
  Gisteren hebben wij telefonisch contact gehad, waarbij nogmaals besproken is dat het NTI voor de door u gevolgde opleiding een standaard studieperiode kent van 5 betaalde studiejaren en 1 kosteloos jaar, Gedurende het eerste studiejaar hebt u van uw recht op zelf indelen van het studietempo gebruik gemaakt door het tweede studiejaar 3 maanden vroeger dan gepland te activeren, waardoor ook betaling en service van dat jaar per activeringsdatum ingingen. Zoals uit de publicatie hierboven blijkt is het annuleringsreglement wel helder in de voorwaarde dat de annulering uitgaat van het einde van het actuele studiejaar. Dit is ook logisch omdat een student anders 3 jaargangen versneld zou kunnen opvragen en dan toch binnen het eerste jaar annuleren, u zult kunnen begrijpen dat dat niet de bedoeling kan zijn. Omdat wij het oprecht jammer vinden dat over deze regeling kennelijk bij u een misverstand is ontstaan, is het NTI bereid het inmiddels ingeschakelde incassobureau opdracht te geven het dossier te sluiten, waarbij het NTI de gemaakte administratiekosten van het incassobureau voor haar rekening zal nemen, de betaling van het derde studiejaar blijft dan uiteraard nog wel voor u open staan, jaar 4 en 5 zijn wel voor u geannuleerd. U hebt nog tot het einde van het derde studiejaar het recht op begeleiding, examens, trainingen etc.Vriendelijke groet,Els Beltman, hoofd Klantenservice NTI
 8. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  U gaat het incassobureau opdracht geven het dossier te sluiten. Dat is omdat de opdracht niet terecht was. Goed zo. Uw argument "Dit is ook logisch omdat een student (...) etc." is in feite uw visie op en uitleg achteraf van een regel, die dus kennelijk niet helder is, anders behoeft het geen uitleg. Ik heb ook geen zin om nu op dit nieuwe discussiepunt in te gaan. Ik wacht de door u telefonisch toegezegde bevestigingsbrief af i.v.m het sluiten van het dossier. .
 9. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  Mevrouw Beltman, wilt u hier bevestigen, dat u het incassobureau de opdracht hebt gegeven het dossier te sluiten? En wilt u deze bevestiging ook naar mijn huisadres sturen?
 10. Auteur
  NTI
  Datum
  Geachte mevrouw Ruys, zoals in mijn eerdere bericht vermeld en ook telefonisch besproken is, is het NTI uit coulance bereid het incassobureau opdracht te geven het dossier te sluiten. De voorwaarden van het NTI zijn zeker wel helder.
  De bevestiging van dit aanbod wordt ook naar uw huisadres verstuurd, zodra wij uw reactie hebben ontvangen kunnen wij het incassobureau opdracht geven het dossier definitief te sluiten, op dit moment is het al wel bevroren. Zoals besproken zult u wel de reglementair verschuldigde kosten betalen, maar zonder de extra incassokosten.Vriendelijke groet,Els Beltman, hoofd Klantenservice NTI
 11. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  Mevrouw Beltman, u schrijft 'zodra wij uw reactie hebben ontvangen'. Kunt u dat specificeren? Ik heb hierboven namelijk mijn reactie al gegeven. Ook weet ik niet wie u bedoelt met 'wij'.
  En wat is het verschil tussen een 'bevoreren' en een gesloten dossier?
 12. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  P.s. In een van uw eerdere mails hierboven wijst u mij op mijn recht op begeleiding, trainingen en examens. Allereerst is mijn studie op Einde Studie gezet (mijn tweede jaar heb ik afgerond), dus dat gaat niet op. Ten tweede: waarom denkt u dat ik het derde jaar geannuleerd heb? Juist! Omdat ik de studie wilde beëindigen. Ik heb de deelcertificaten die ik wilde. Daarvoor heb ik twee studiejaren betaald, m.a.w. de 'reglementair verschuldigde kosten'.
 13. Auteur
  NTI
  Datum
  Geachte mevrouw Ruijs, uw studiebegeleiding is stopgezet omdat er een achterstand in betaling was, maar uiteraard zal alle service weer actief zijn zodra de betaling in orde is. Vandaag zullen wij u per post een reactie toesturen. De reglementair verschuldigde kosten zijn de kosten van 3 studiejaren, juist omdat de annulering duidelijk te laat door het NTI is ontvangen om annuleren binnen het tweede studiejaar te realiseren.Vriendelijke groet,Els Beltman, hoofd Klantenservice NTI
 14. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  Ik wacht de post af en u kunt mijn reactie vervolgens alhier verwachten. Vooralsnog wil ik u melden dat ik het met uw antwoord hierboven (nog steeds) niet eens ben.
 15. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  Mevrouw Beltman, zojuist ontving ik van het Nib een aankondiging van niet ambtelijk bezoek.
  Was dit de post waar u op doelde?
 16. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  Ik heb dus alleen post van het Nib gekregen, terwijl u hierboven schreef dat het bevroren was. Ik heb al eerder gevraagd, wat daarmee bedoeld wordt, althans wat het verschil is tussen een bevroren en gesloten dossier. Die vraag had u nog niet beantwoord.
  Daarnaast heb ik gisteren van u een e-maning gekregen, waarmee u weer begint bij drie maanden geleden. Leest u nog eens mijn allereerste bericht hierboven. Dat is mijn antwoord op die e-maning.
 17. Auteur
  Kaat Ruys
  Datum
  Mevrouw Beltman, u schreef me een e-mail vandaag om te vragen of de bevestigingsbrief inmiddels op mijn huisadres was gearriveerd. Dat is gebeurd. Deze kwam vanmiddag binnen.
  Hierin meldt u wederom dat de annulering niet op tijd zou zijn geweest. In uw e-mail schrijft u dat de hierboven door mij genoemde brief van het Nib kennelijk uw opdracht tot sluiten van het dossier heeft gekruist en u biedt daarvoor uw excuses aan .Dank u. Ik ga ervan uit dat het Nib me nu niet meer zal lastigvallen.

Ook een klacht indienen over Nederlands Talen Instituut NTI?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen