Klacht Nederlandse Spoorwegen: Onterechte incasso

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 166364
Gebruiker
pmpoland
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Circa een jaar of 10 heb ik een 40% kortingsabonnement bij de Nederlandse Spoorwegen. In betaalde altijd via een toegezonden acceptgirokaart. Met de invoering van de OV-chipcard is via de site van de NS toestemming verleend voor het ophogen bij een dreigend tekort van het saldo op de OV-chipcard. Op 29 maart 2016 zag ik dat er onder onbegrijpelijke omschrijving € 87,10 was afgeschreven van mijn rekening bij mijn Rabobank. Omdat ik niet kon achterhalen waarop deze incasso berustte, heb ik het bedrag laten storneren. Op 30 april 2016 ontving ik van de NS een acceptgiro met vermeld bedrag en de omschrijving NS-Abonnement/Reiskosten, waarna mij bleek dat de eerder vermelde incaso van de NS was. Het raadplegen van mijn rekening bij de Rabobank leerde dat in 2015 door de NS ook een incasso had plaatsgevonden maar dan met de omschrijving Abonnement. Ik heb nimmer een incassomachting daartoe verstrekt. Ik vraag de NS zich hierover de verantwoorden.

De oplossing

Telefonische heb ik de NS verzocht het bewijs van de rechtmatigeheid van de gewraakte incassomachtiging aan mij te verstrekken. Dit werd door de medewerkster van de klantenservice geweigerd en ze verwees mij slechts naar hun site. Ik weet dat ik een getekende incassomachtiging daar niet zal aantreffen. Zinlose informatie dus. Het NS zal moeten aantonen dat een dergelijk wederzijdse overenkosmt tot incasso bestaat en anders haar excusen moeten aanbieden voor de onterechte incasso, alsmede het incapabele antwoord van haar servicemedewerkster.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Nederlandse Spoorwegen hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

4 reacties

 1. Auteur
  Nederlandse Spoorwegen
  Datum
  Geachte heer Poland,

  Hartelijk bedankt voor uw reactie. U heeft een vraag over de incasso van uw abonnement. Graag reageer ik hierop.

  U geeft terecht aan dat de machtiging voor de betaling van uw abonnement niet op onze website terug te vinden is. Mijn excuses dat mijn collega u hier onjuist over heeft geïnformeerd.
  Bij het afsluiten van uw abonnement heeft u ingestemd met de automatische incasso van uw abonnement. Uw eerste contractjaren is de inning ook automatisch verwerkt. Pas nadat deze automatische inning niet lukt ( bij u vanaf 2009) wordt er een acceptgiro verstuurd. U kunt hier dus niet voor kiezen. Deze voorwaarden staan wel vermeld op onze website bij de productvoorwaarden van dit abonnement.

  Op 8 februari 2016 hebben wij u per brief geïnformeerd over de verlenging van uw abonnement. Hier staan ook de gegeven over deze inning vermeld.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u ondanks deze uitleg toch een kopie van uw aanvraagformulier willen ontvangen dan lezen wij dit graag.

  Met vriendelijke groet,
  NS Klantenservice
 2. Auteur
  pmpoland
  Datum
  Ik wil graag een kopie van het aanvraagformulier toegezonden krijgen, waaruit zou moeten blijken dat ik expliciet de NS gemachtigd zou hebben tot de incasso van het abonnementsbedrag.
 3. Auteur
  Nederlandse Spoorwegen
  Datum
  Geachte heer Poland,

  Dank voor uw reactie. Volgens onze gegevens is dit contract destijds telefonisch afgesloten. Ik kan u geen formulier overleggen. Telefonisch is destijds de automatische incasso besproken. Hier is geen opname meer van beschikbaar.

  Met vriendelijke groet,
  NS Klantenservice
 4. Auteur
  pmpoland
  Datum
  De NS liegt.
  Op 1 maart 2005 heb ik schriftelijk de voordeelurenpas aangevraagd en betaald (zoals overeengekomen) met de toegezonden acceptgiro. Op 28 december 2006 heb ik de pas vernieuwd en betaald per acceptgiro. Op 13-3-2007 idem. 16-4-2009 werd van een niet verleende auto. incasso door de NS gebruikt gemaakt. Ik heb hiertegen geprotesteerd. 23-2-2012 heb ik incasso verleend voor slechts aut. opladen. Nimmer voor de incasse van het abonnementsgeld. Nogmaals de NS liegt. Uiteraard kan ik

Uiteindelijke oplossing

Auteur
pmpoland
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Nederlandse Spoorwegen?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen