Klacht Nederlandse Spoorwegen: starheid / gebrek aan klantgerichtheid

Klachtnummer
# 23791
Gebruiker
2theloo
Datum
7 reacties

Details

De klacht

De NS heeft in samenspraak met de IB-groep een actie voor langstudeerders.
Studenten die niet langer recht hebben op "gratis" OV, kunnen in de eerste drie maanden na beëindiging een korting van 50 euro krijgen op een reisproduct van de NS.
Onze dochter Janine verbleef voor haar studie in Zuid-Afrika. Vanaf 1 december 2012 zou ze weer OV gaan gebruiken. Normaal gesproken zou ze dan haar OV kaart hebben moeten activeren. Haar gratis OV zou dan tot 1 januari 2013 geldig zijn, want daarna zou ze als langstudeerder niet meer voor gratis OV in aanmerking komen. Echter, haar verblijf in Zuid Afrika werd verlengd, en keerde pas op 19 januari 2013 terug. Het OV product had zij niet kunnen acttiveren, en navraag bij IB-groep leerde, dat ze het reisproduct daardoor niet hoefde (zelfs kon) stopzetten. Geen vuiltje aan de lucht, zou je danken, maar de NS denkt daar anders over. De actie geldt alleen, als er in technische zin sprake is van stopzetting.!!! Jammer dus voor deze langstudeerder.

De oplossing

De actie voor langstudeerders zal bedoeld zijn, om studenten die hun gratis OV beeindigd zien, tegemoet te komen. In de gegeven omstandigheid, die als redelijk uniek mag worden beschouwd, zou in de geest van de regels moeten worden gehandeld.
De NS zou alsnog bereid moeten zijn, om de voordeelactie alsnog van toepassing te verklaren.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Nederlandse Spoorwegen hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

7 reacties

 1. Auteur
  Nederlandse Spoorwegen
  Datum
  Geachte heer De Loo,Ik weet niet om welke persoon het hier handelt en kan daarom geen verdere gegevens controleren, maar zoals u het beschrijft ben ik bang dat wij niets voor u kunnen betekenen. Aan de actie zijn voorwaarden verbonden waaraan helaas niet wordt voldaan. Het spijt mij u niet anders te kunnen melden. Vriendelijke groet,Klantenservice NS
 2. Auteur
  2theloo
  Datum
  Opnieuw reageert de klantenservice op een rigide manier.
  Dat is nu juist de aanleiding voor de klacht: er wordt louter gehandeld naar de letter, en niet naar de geest, van de actievoorwaarden. Enkel een systeemtechnische onvolkomenheid staat in de weg, dat aan de voorwaarden kan worden voldaan.
  Zonder deze technische beperking van het systeem, zou de aanspraak als vanzelfsprekend toepassing vinden. Van NS mag verwacht worden, dat feilen van het systeem klantgericht worden opgelost.
 3. Auteur
  Nederlandse Spoorwegen
  Datum
  Beste heer De Loo,Ik weet nog steeds geen exacte persoonsgegevens van de persoon op wie uw mail betrekking heeft. Ik kan daarom niet controleren wat er nog mogelijk is. Ik geef u onze contactgegevens zodat u alle relevante informatie door kunt geven, zonder dat deze door iedere bezoeker van deze site te lezen zijn:Telefonisch: 0900-2021163
  Mail: www.ns.nl
  Schriftelijk: NS Klantenservice
  Postbus 2372
  3500 GJ UtrechtIk ga er vanuit u hiermee zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd.Vriendelijke groet,Klantenservice NS
 4. Auteur
  2theloo
  Datum
  Betreft OV-nummer: 3528 0244 0674 6898
  Voldoende informatie, om klacht verder in behandeling te kunnen nemen?
 5. Auteur
  Nederlandse Spoorwegen
  Datum
  Geachte heer De Loo,Helaas kunnen wij aan de hand van een OV-chipkaartnummer geen persoonsgegevens van de student achterhaklen. Daarom nogmaals het vriendelijke verzoek ons op bovenstaande wijze de informatie door te geven.Met vriendelijke groet,
  Klantenservice NS
 6. Auteur
  2theloo
  Datum
  Op uw aangeven heb ik de klacht heden schriftelijk bij NS ingediend.
 7. Auteur
  Nederlandse Spoorwegen
  Datum
  Wij hebben de klant telefonisch benaderd en meegedeeld dat aan de actievoorwaarden niet voldaan is. Zijn verzoek moeten wij daarom, tot onze spijt, afwijzen.

Ook een klacht indienen over Nederlandse Spoorwegen?