Klacht Nederlandse Spoorwegen : Verkeerde dagtekening van brief

Klachtnummer
# 46377
Gebruiker
Sinvictus
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Ik betaal al bijna een jaar maandelijks 309 euro aan de NS voor een altijd vrij abonnement. Prima abonnement alleen slaagt de NS er met regelmaat niet in dit bedrag op een vaste datum te incasseren. Hierdoor heb ik regelmatig een brief ontvangen die tevens een sommatie inhield tot betaling per acceptgiro. De termijn hiervoor is telkens 14 dagen. Slaag ik er niet in binnen die termijn te betalen dan worden incassokosten in rekening gebracht à € 46,35. Nogal rigide maar tot op heden was dit nooit een probleem. Ditmaal heb ik de dato 9 januari een brief ontvangen met dagtekening 31 december. Meer dan de helft van de betalingstermijn is dus verstreken. Ik heb contact gehad met de NS en die weigert tot een oplossing te komen en legt de schuld bij het postbedrijf. Een onwaarschijnlijke bewering dat de post er zo lang over zou doen in ons kleine land. Ik ben momenteel niet in staat te betalen en welzeker niet van plan mee te werken aan oplichtingspraktijken. Wat kan ik doen?

De oplossing

Ik zou graag zien dat mij gewoon de volledige betalingstermijn van 14 dagen wordt geboden. Dat is wettelijk correct en niet meer dan normaal.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Nederlandse Spoorwegen hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

1 reactie

  1. Auteur
    Nederlandse Spoorwegen
    Datum
    Geachte heer Senstius,Dank voor uw reactie. Graag ga ik in op uw klacht.Ik heb het even voor u nagekeken en er staat momenteel geen vordering bij ons open. U heeft de betaling binnen de gestelde termijn voldaan.Wij hebben op 23-12-2013 geprobeerd te incasseren. Dit mislukte en vervolgens hebben wij op 31.12.2013 de acceptgiro verstuurd. Deze is vanwege problemen bij Post NS niet op tijd bij u aangekomen. Als u deze direct had ontvangen had u 3 weken de tijd om dit bedrag te voldoen. U ontving brief op 09.01.2013 waar na u nog 12 dagen te tijd had om het bedrag te voldoen.Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.Met vriendelijke groet,
    Orville