Klacht NewChance.nu: Ongewild deelnemer

Klachtnummer
# 181746
Gebruiker
Thiresias
Datum
3 reacties

Details

De klacht

Het bedrijf Newchance heeft ondanks ingeschreven te staan bij het bel me niet register (langer dan de voorgeschreven 4 weken) ons een product aangesmeerd, na herhaaldelijk contact via telefoon (1e contact 10 februari 2016) en mail (eveneens 10 februari 2016) en het stopzetten van de automatische incasso wordt gedreigd met een incassobureau vanwege een betalingsachterstand. Na wederom een mail verstuurd te hebben (19-08-2016) na ontvangst van een brief waarin de betalingsachterstand wordt vermeld (brief van 15-08-2016) geeft men in een reply mail aan dat alleen telefonisch is op te zeggen tussen de 1e en 15e van een mand. Telefonisch (19-08-2016) wordt aangegeven dat we pas kunnen opzeggen nadat de betalingsachterstand is opgeheven, en er anders overgegaan wordt tot het inschakelen van een incassobureau.

De oplossing

We stellen voor de overeenkomst per direct te beëindigen.

3 reacties

 1. Auteur
  NewChance.nu
  Datum
  Geachte heer Berkvens,

  Zojuist hebben wij telefonisch contact gehad met elkaar.

  Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben en dat wij uw klacht naar alle tevredenheid hebben behandeld.

  Met vriendelijke groet,

  Het team van New Chance
  W: www.newchance.nu
  E: info@newchance.nu
  Tel: 070 7640704
 2. Auteur
  Thiresias
  Datum
  Na telefonisch overleg een mail gekregen met de voorwaarden tot beëindiging van het product met onmiddellijke ingang.
  Ik verwacht dat het bedrijf zich aan deze afspraak houdt.
 3. Auteur
  NewChance.nu
  Datum
  Geachte heer Berkvens,

  Uiteraard kunt u er vanuit gaan dat wij ons aan de gemaakte afspraken houden. Wij hopen u bij deze naar tevredenheid te hebben geholpen.

  Met vriendelijke groet,

  Het team van New Chance