Klacht Newmatch.nl: Niet gewenste incasso's

Klachtnummer
# 146303
Gebruiker
Monique2309
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Newmatch boekt nog steeds iedere maand E 23,50 van mijn rekening af, ondanks dat ik heb aangegeven geen gebruik te willen maken an hun diensten. Nu moet ik dit iedere maand stoneren. Ik wil dat dit bedrijf hier direct mee stopt. Wanneer je ze belt zijn ze nooit te bereiken vanwege een technische storing

De oplossing

Ik wil dat Newmatch stopt met het automatisch incasseren van E23,50

1 reactie

 1. Auteur
  Newmatch.nl
  Datum
  Geachte mevrouw Duesman,

  Allereerst danken wij u voor uw bericht. U heeft zich op 16-10-2015 aangemeld bij Newmatch om deel te nemen vanaf 1 december 2015. Wij hebben u op 16-10-2015 om 14:32 uur een bevestigingsbrief toegestuurd naar het emailadres dat u ons heeft opgegeven. In de brief stond precies waarvoor u zich heeft aangemeld. Wij hebben vervolgens geen enkel bericht meer vernomen van u tot 02-01-2016; Het moment waarop u een klacht heeft ingediend op deze website.

  Het verbaast ons dan ook dat u stelt dat opzeggen niet mogelijk was vanwege een technische storing. Opzeggen bij Newmatch is altijd mogelijk en indien u een bevestiging van de opzegging wenst, kunnen wij u die altijd toesturen. Wij zijn bereikbaar per telefoon, per email, per post en via de website. U had dus genoeg andere mogelijkheden om ons te bereiken. Echter hebben wij ook geen email of ander bericht van u gehad. Wij hebben op 16 november 2015 een storing gehad die 2 uur heeft geduurd. Daarna was de klantenservice weer bereikbaar.
  .
  Wij verzoeken u wel om voortaan geen misplaatste feiten op openbare websites te plaats omtrent Newmatch. De gesprekken die u heeft gevoerd met Newmatch worden namelijk allemaal opgenomen en hieruit valt af te leiden dat u slechts éénmalig contact heeft gehad met Newmatch. Dat was op 16 oktober 201; het moment waarop u zich heeft aangemeld bij Newmatch.

  Tevens verzoeken wij u om voortaan bij een vraag, verzoek of klacht in beginsel contact te zoeken met ons, alvorens u in het openbaar gaat klagen over Newmatch.

  Indien u uw deelname wilt beëindigen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

  Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie graag tegemoet.

  Met vriendelijke groet,


  Het team van Newmatch
  www.newmatch.nl
  E: info@newmatch.nl
  Tel: 030 2080485

Ook een klacht indienen over Newmatch.nl?