Klacht NLE: Bevestigde werkelijke meterstanden zijn niet gebruikt voor bepaling gebruiksgegevens en eindnota.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 332336
Gebruiker
gvr010
Datum
7 reacties

Details

De klacht

Doorgegeven en door NLE bevestigde meterstanden worden niet meegenomen in bepaling verbruiksgegevens en uiteindelijke eindnota. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de eindnota. Men gaat uit van geschatte meterstanden die lager zijn dan de werkelijke meterstanden. Let wel: De werkelijke meterstanden zijn doorgegeven aan NLE en tevens bevestigd door NLE. Er is dus geen sprake van het *niet* doorgeven van meterstanden. Ik wil graag dat de juiste meterstanden gebruikt worden voor de berekening van de eindnota.

De oplossing

Correctie van de meetgegegevens op basis van de werkelijke doorgegeven en door NLE bevestigde gegevens.

7 reacties

 1. Auteur
  gvr010
  Datum
  Bijlagen toegevoegd:

  - Bevestigingsmail NLE met daarin werkelijke meterstanden
  - Schermafdruk verbruiksgegevens met in geel gearceerd de geschatte meterstanden.
 2. Auteur
  gvr010
  Datum
  Status?
 3. Auteur
  NLE
  Datum
  Beste meneer, mevrouw,

  Wij ontvingen uw klacht in goede orde. Wij voorzien u graag van een uitleg.

  U bent per 3 januari 2018 overgestapt naar NLE. Het klopt dat u meterstanden doorgaf, deze zijn helaas niet juist verwerkt. Om die reden zijn uw beginstanden berekend. Dit is zeker niet bedoeling.

  Daar u bent overgestapt van BudgetEnergie naar NLE, heeft een correctie van uw beginstanden gevolgen voor de eindnota van BudgetEnergie én heeft NLE hun akkoord nodig voor de correctie. Houd er rekening mee dat er voorwaarden zijn verbonden aan deze correctie, zo dient het verschil minimaal 1.000 kWh en/of 500 m³ te zijn.

  Wij zijn uiteraard bereid om contact op te nemen met BudgetEnergie, echter laten wij u van tevoren weten dat een correctie zal zorgen voor een naheffing van uw vorige energieleverancier. Wij horen dan ook graag van u of u zeker weten wenst dat wij een verzoek zullen indienen voor een correctie van de beginstanden.

  Met vriendelijke groet,
  NLE Klachtafhandeling
 4. Auteur
  gvr010
  Datum
  Ik begrijp dat een correctie van de beginstanden gevolgen heeft, maar ik ben het niet eens met het feit dat de gevolgen voor mijn rekening moeten zijn. Redenen:

  1. Ik heb bij de overstap naar NLE de bevestiging gehad dat de meterstanden die ik correct heb doorgegeven aan NLE zou worden doorgegeven aan Budgetenergie (zie bijlage voor de mail hiervan).
  2. NLE is in gebreke gebleven om deze meterstanden correct te verwerken. Niet ik als consument.
  3. Zijn de genoemde voorwaarden van de correctie onderdeel van de algemene voorwaarden waarmee ik akkoord ben gegaan bij het aangaan met het contract met NLE?

  Ik ga niet akkoord met een evt. naheffing als er geen enkele verwijtbaarheid aan mij als consument valt aan te rekenen.

  Nogmaals mijn verzoek:

  - Correctie meterstanden als basis voor mijn jaarverbruik.
 5. Auteur
  NLE
  Datum
  Beste meneer, mevrouw,

  Wij geven u graag een aanvullende uitleg.

  Het klopt dat NLE de door u doorgegeven meterstanden niet heeft gehanteerd. Om die reden boden wij u aan om alsnog een verzoek tot correctie in te dienen.

  Aangezien u aangeeft niet akkoord te gaan met een naheffing, terwijl u het verbruik wel heeft geconsumeerd, zal NLE niet overgaan tot het het indienen van een verzoek tot correctie.

  Met vriendelijke groet,
  NLE Klachtafhandeling
 6. Auteur
  gvr010
  Datum
  Hallo,

  Ik ga wel akkoord met een correctie, ik ga echter niet akkoord met een evt. naheffing daar ik als consument aan de verplichting heb voldaan om de juiste standen door te geven.U refereert aan onderlinge afspraken tussen leveranciers. Ik vraag u te refereren aan welke voorwaarden deze regels zijn gebonden zodat ik weet dat ik betaal voor iets waaraan ik verplicht ben.

  Nogmaals:

  - Ik heb bewijsbaar voldaan aan het verzoek de juiste meterstanden door te geven
  - Mijn vorige energieleverancier heeft bevestigd deze standen door te geven aan de nieuwe leverancier zijnde NLE.

  Zie de bijlages voor het bewijs hiervan.

  Als u in gebreke blijft met het verwerken van de juiste standen, waarom moet ik als consument dan een naheffing krijgen? Uw antwoord is dat dat gebaseerd is op onderline afspraken. Dat kan zijn, maar waar zijn deze afspraken geborgd en heb ik daar voor getekend bij het aangaan van het contract?

  Wachtend op uw antwoord,

  Hoogachtend,

  Nils Kolstein


  Zie in deze klacht toegevoegde bijlagen.

 7. Auteur
  NLE
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste meneer/mevrouw,

  Binnen de energiemarkt zijn enkele regels opgesteld (informatiecode), deze geldt voor iedere energieleverancier. Het corrigeren van meterstanden, waarbij meerdere partijen zijn betrokken, gebeurt dan ook in overleg. Dit betekent dan ook dat een correctie van een meterstand bij een overstap altijd gebeurt in overleg met de betrokken energieleverancier. Dit om te voorkomen dat u dubbel verbruik afrekent of een deel verbruik niet afrekent.

  In uw geval betekent een correctie van uw meterstanden bij de overstap een naheffing bij de vorige energieleverancier. Aangezien u dit verbruik heeft geconsumeerd, dient u dit ook af te rekenen. Dit is heel gebruikelijk in de energiemarkt.

  Aangezien NLE u meermaals van hetzelfde antwoord voorzag, zullen wij overgaan tot het sluiten van uw klacht. Wij vinden het jammer om te horen dat u ontevreden bent, maar wij kunnen u niet anders informeren.

  Met vriendelijke groet,
  NLE Klachtafhandeling

Uiteindelijke oplossing

Auteur
gvr010
Datum
Uiteindelijke oplossing
Er wordt geen acceptabele oplossing geboden. Oorzaak klacht wordt afgewenteld op klant. Geen enkele coulance of flexibiliteit.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over NLE?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen