Klacht NLE: Klacht over onjuiste verwerking meterstand wordt niet gereageerd / niet gecorrigeerd

Klachtnummer
# 47034
Gebruiker
Hans
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Onjuiste verwerking van gegevens. 30.12.2013
In mei - Juni 2013 heb ik u eerder laten weten dat de meterstand onjuist door u is verwerkt. Echter er heeft geen correctie plaats gevonden. De door mij opgegeven begin stand van meter II, dd 13.06.2012 was: 84204. Dat de door de NLE 'verwachte stand' (90287) op 14-05-2013 hoger zou zijn klopt niet. De juiste stand was: 86601. Nogmaals mijn verzoek de gegevens aan uw kant te corrigeren!! Als ik nu op mijn verbruiksoverzicht kijk, zie ik dat er in mei en juni de onjuiste meterstand is doorgevoerd in mijn vermeende verbruik.
Dat er sprake is van een onjuiste verwerking van gegevens aan uw kant blijkt tevens uit het feit dat meterstand van meter II, heden (30.12.2013) op op 88312 staat.
Ik vind het niet prettig nogmaals deze kwestie aan te moeten kaarten, het geeft mij geen goed gevoel op deze manier door NLE behandeld te worden.

Graag uw reactie per mail: j.m.vanjaarsveld@upcmail.nl

De oplossing

Ik heb altijd naar eer en geweten de meterstanden ingevuld, ook nu weer.
Neem de meterstanden over zoals die door mij zijn opgegeven. Probleem opgelost.

1 reactie

  1. Auteur
    NLE
    Datum
    Geachte heer van Jaarsveld,Wij hebben u onlangs telefonisch gecontacteerd en zojuist een bevestiging gestuurd per e-mail.Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,Klantenservice NLE