Klacht NLE: Mar

Klachtnummer
# 348101
Gebruiker
Kleine Dias
Datum
1 reactie

Details

De klacht

My girlfriend was contacted several times by a salesperson, who knew she had a company. Small buddha, and tricked her, saying she was entitled to rebates in light every month, which was given by the Dutch government, repeatedly referred to the Dutch government, making her think she was talking to a Dutch government company, asked and she told him that it was a lot, if she changed, she would pay much less, she insisted with me to change because it was a tempting offer, but when I received the first invoice I did not see any discount, So I complained, I spoke with someone Mr Jerry Garnier, he proposed that I did not pay the first two months, and the next ones that would be a lower value since I was never able to talk to him again, though my account was increasing because all neither the salesman nor the Mr. Jerry spoke, I refuse to pay because I expected him to be contacted by him.

De oplossing

Marketing fraud

1 reactie

 1. Auteur
  NLE
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste meneer/mevrouw,

  U heeft eerder klachten ingediend, welke door NLE zijn behandeld. NLE gaf u op 3 december 2018 onderstaande reactie;

  "Beste meneer, mevrouw,

  Uw klacht ontvingen wij in goede orde. Wij berichten u als volgt.

  Op 14 augustus 2018 had u contact met een extern verkoopkantoor dat namens NLE energiecontracten aanbiedt aan potentiele klanten. Nu NLE uw aanmelding ontving, blijkt dat u in bent gegaan op het aanbod. U accepteerde een 5-jarig energiecontract bij NLE.

  NLE stuurde u dan ook direct het energiecontract per e-mail toe. Omdat NLE niet beschikte over het juiste e-mailadres, ontving u het energiecontract per post toegezonden. Vanaf dit moment startte de wettelijke bedenktijd van veertien dagen waarin u de tijd had uw aanmelding kosteloos te annuleren.

  Het staat vast dat u dit energiecontract ontving. U maakte namelijk een foto van het door u ontvangen energiecontract en stuurde NLE deze via Facebook toe op 21 augustus 2018.

  In de wettelijke bedenktijd had u meermaals met NLE contact. U stelde vragen en heeft uw e-mailadres gewijzigd. Nu u geen annulering doorgaf binnen de daarvoor gestelde termijn, kwam de overeenkomst tot stand. U bent dan ook automatisch akkoord gegaan met de toepasselijke voorwaarden.

  U nam pas ná het starten van de levering contact op over de hoogte van uw termijnbedrag. U was het niet eens met de hoogte en u stelde ineens te zijn misleid. Het is, zoals meermaals uitgelegd, volstrekt onduidelijk waarop u dit baseert. Wij berekenen een termijnbedrag op basis van uw gemiddelde verbruik van de afgelopen drie jaar en houden hierin geen rekening met de ‘Kom erbij’-bonus, deze wordt namelijk pas op uw jaarnota verrekend mits u zich aan alle voorwaarden heeft gehouden. Als er bij uw aanmelding wordt gerekend met een ander verbruik én rekening wordt gehouden met de ‘Kom erbij’-bonus is het logisch dat het door NLE vastgestelde termijnbedrag hoger is dan verwacht.

  Wij hebben u daarom ook meermaals geadviseerd om de tarieven te vergelijken. U blijft echter maar klagen over het termijnbedrag. Het standpunt dat u nu heeft ingenomen, dat u het idee had met iemand van de overheid te spreken, is dan ook volstrekt ongeloofwaardig. Wij gaan hier dan ook niet in mee en zien geen reden u tegemoet te komen.

  NLE heeft u inmiddels meermaals voorzien van hetzelfde antwoord. Uw energiecontract kwam op de juiste manier tot stand en indien u voor de einddatum overstapt, zal NLE opzegvergoedingen in rekening brengen.

  Met vriendelijke groet,
  NLE Klachtafhandeling"

  Wij blijven bij dit standpunt en kunnen u dan ook simpelweg niet voorzien van het antwoord dat u wenst.

  De afspraak die u noemt dat u niets zou betalen, is niet bij ons bekend. De vordering zal dan ook blijven staan en wij verzoeken u vriendelijk deze te voldoen.

  Nu wij u meermaals van hetzelfde antwoord voorzagen, zullen wij overgaan tot sluiting van deze melding.

  Met vriendelijke groet,
  NLE Klachtafhandeling

Ook een klacht indienen over NLE?