Klacht OHRA: Ohra vordert geld wegens onverschuldigde betaling aan een derde bij 95-jarige bejaarde.

Klachtnummer
# 467011
Gebruiker
A brain damaged person
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Mijn moeder had haar zorgverzekering opgezegd op grond van premieverhoging, voorwaardenwijziging en de weigering om fraude door de WLZ-instelling terzake van medicijnen te onderzoeken.
Mijn moeder is 95 jaar. Ik betaalde voor haar de premie, omdat zij hulpbehoevend is en zij na mijn ongeval en mishandeling jarenlang verzorgd had. De premie werd afgeschreven van mijn rekening. Ik heb vriendelijk de Ohra verzocht om het geld over te maken. Dit werd geweigerd. Toen heb ik de bank ingeschakeld om het bedrag terug te laten boeken en aangegeven dat ik een klacht in zou dienen wegens het ontvreemden van geld terwijl zij niet gemachtigd daartoe waren.

Dus ik heb ontvangen het ten onrechte betaalde bedrag. Ze maken nog een bedrag over. Ze betalen onverschuldigd een bedrag aan mij. Dus ik ontvang 2 keer het bedrag. Alleen de volgende incassant zegt: hebben die kip. Ik heb door een ongeval en een mishandeling slechts beperkte middelen en kan niet zo maar een dergelijk bedrag ophoesten.
Ik geef aan dat Ohra mij een brief moet sturen met het verzoek om het bedrag terug te betalen op grond van onverschuldigde betaling.
Wat gebeurd er? Ze gaan het geld vorderen bij een 95-jarige bejaarde die in een verpleegtehuis zit. En die zit er niet voor niets.
Een gezeik wat je met de Ohra hebt als er wat fout gaat. Ze weigeren je door te verbinden met een bedrijfsjurist. Zo iemand die weet gelijk waar ik het over heb. Ohra stelt claimt dus bij twee partijen hetzelfde bedrag. Dat is niet netjes. Er is een betalingsregeling, maar die staat op de verkeerde naam. Ohra gaat zelfs zo ver dat ze beneden de beslagvrije voet incasseren.
Dit gedrag is een verzekeraar onwaardig.

De oplossing

1. mij een brief schrijven waarin ze meedelen dat ze bij mij een bedrag vorderen wegens onverschuldigde betaling onder bijvoeging van de dagafschriften;
2. de intrest vergoeden die ik moet betalen ten gevolge van een hoger negatief saldo op mijn rekening;
3. met mij een betalingsregeling overeenkomen en niet met mijn 95-jarige moeder die e.e.a. niet meer kan bevatten en post niet open maakt respectievelijk tijdig aan een familielid geeft.
4. excuses maakt voor de gemaakte fout en de daaruit voortvloeiende sociale ellende.
5. excuses maken voor het feit dat hun medewerkers empathisch vermogen ontbeert en dat zij gewoon fout zitten door er van uit te gaan dat elke bejaarde die in een WLZ-instelling in Corona een netwerk om zich heen heeft dat adequaat kan reageren.
6. zorgen dat maatschappelijk werkers gewoon hun gegevens krijgen om de zaak te kunnen begeleiden.
7. zorgen dat vrijwillig zaakwaarnemers hun werk kunnen doen.

4 reacties

 1. Auteur
  A brain damaged person
  Datum
  Er is door collega's in het begin een toezegging gedaan dat het rentenadeel zou worden vergoed. Ik heb geen enkele afboeking op de hoofdsom gezien van het rentenadeel wat mij is berokkend.
  Ohra komt de zorgplicht jegens kwetsbare ouderen niet na. Ohra houdt op geen enkele wijze rekening met het feit dat mensen hun ouders niet mogen bezoeken op last van de regering. Ohra leeft buiten elke werkelijkheid! En als je dan als geestelijk gehandicapte zoon ook zelf getroffen wordt en niet je moeder niet kunt bezoeken, omdat je zelf niet de wlz-instelling naar binnen mag, dan worden al je vingertjes afgehakt. Ik word steeds bozer, omdat ze niet in staat zijn een simpel probleem op te lossen. Als ik het tot de kern terug breng jat Ohra geld van mijn rekening. Een rekening waartoe zij geen geldige machtiging hadden. Het toegeven dat ze een fout gemaakt hebben door ten onrechte geld hadden afgeschreven, is al gebeurd, maar vervolgens komen er kan Ohra-medewerkers die behandelen alsof je de grootste crimineel bent. TERWIJL ZIJ DE FOUT MAKEN.
 2. Auteur
  OHRA
  Datum
  Beste heer Heijnen,

  Wij hebben uw klacht doorgezet naar de betreffende afdeling.
  U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

  Met vriendelijke groet,

  OHRA Webcare
 3. Auteur
  OHRA
  Datum
  Beste heer Heijnen,

  Wij ontvingen bericht van de behandelaar van uw klacht.

  Zij hebben eerder uw klachten en e-mails ontvangen en deze in behandeling genomen. U heeft hierop ook bericht ontvangen. In ons laatst verstuurde e-mail verwijzen wij naar ons eerder verstuurde e-mails. Hierin geven wij uitleg.

  Wij gaan uw klacht niet opnieuw in behandeling nemen. U heeft nog wel de mogelijkheid om uw klacht door te zetten naar Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij gaan uw klacht onafhankelijk van ons beoordelen en doen een bindende uitspraak.


  Met vriendelijke groet,

  OHRA Webcare
 4. Auteur
  A brain damaged person
  Datum
  Moeder heeft een machtiging aan de maatschappelijk werker verstrekt en dit aan Ohra verstrekt met verzoek om de klacht in behandeling te nemen. Het getuigt van weinig inzicht dat mensen die in het computerloze tijdperk geboren zijn TOV gezonde mensen een passender klachtenprocedure nodig hebben. En Ohra kan niet zeggen dat ze de spullen niet gehad hebben, aangezien deze in persoon is bezorgd op haar kantoor.

Ook een klacht indienen over OHRA?