Opgelost door Olthof Consultancy: Geen reactie ontvangen.

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 279012
Gebruiker
berg
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Ik heb op 17-10-2017 j.l een brief aan Olthof Consultancy gestuurd over een bekeuring van het CJIB van 4 jaar geleden. Hierop heb ik nog geen reactie gekregen.

De oplossing

Graag een reactie of er mogelijkheden zijn om in bezwaar te gaan van de beslissing van de Kantonrechter. (zie bijlage)

2 reacties

 1. Auteur
  berg
  Datum
  Allereerst bedankt voor uw reactie. Dat mailtje zou ergens in 2014 aan mij zijn toegezonden, de zaak zou afgehandeld zijn en nader bericht zou volgen. Dat is alles wat ik me nog herinner. Daarna heb ik niets meer vernomen en dacht dat het zo goed was. Tot ik in september j.l. bericht kreeg van het C.J.I.B. wat een aanmaning betrof. Dit heb ik inmiddels rechtgezet en moet het originele bedrag alsnog betalen. Tevens heb ik het dossier opgevraagd bij de rechtbank. Er is nog ruimte om op deze beslissing in beroep te gaan. Ik heb immers niet de kans gehad om mijn verhaal toe te lichten op de hoorzitting. Het ging niet alleen vanwege het feit dat er te weinig parkeerruimte was, er speelde toen der tijd meerdere factoren mee. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zie graag uw reactie tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  M. van den Berg

 2. Auteur
  berg
  Datum

  Bedankt voor uw reactie. Als ik het goed begrijp, moet ik de sanctie eerst betalen voordat er bezwaar gemaakt kan worden tegen de beslissing van de Kantonrechter. U vindt het doorprocederen zinloos. Toch ga ik een poging wagen om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing. Alleen al om het feit dat ik niet de kans heb gehad me te laten horen bij de rechtbank, vanwege de te late berichtgeving van de uitspraak. Ik wil u bij deze bedanken voor uw hulp en als u nog advies kunt geven omtrent deze zaak, hoor ik dat graag.
  Met vriendelijke groet,
  M. van den Berg

Uiteindelijke oplossing

Auteur
berg
Datum
Uiteindelijke oplossing
De briefwisseling cq communicatie verliep wat stroef maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Het postbedrijf zou hier ook een aandeel in kunnen zijn.
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over Olthof Consultancy?