Klacht On Travel: geen passpoort allleen verblijfsvergunning vlucht geweigerd. Overleg met online

Klachtnummer
# 51254
Gebruiker
R. Roelfsema
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Het overleg heeft opgeleverd dat de hotelkosten zijn gerestitueerd. Over de vlucht met wizzair is op 5-9-2013 een aanbod gedaan van 124,98 euro. Ik heb aan [naam verwijderd] die onze zaak behandelde gevraagd of de totale kosten van wizzair vergoed konden worden. Ontravel zou e.e.a. overleggen met Wizzair. In december heb ik ernaar geinformeerd . De heer [naam verwijderd] deelde mij mede dat Ontravel nu niets meer wilde betalen. Eerst een toezegging nu geen reactie
Gaarne Uw reactie op de houding van Ontravel.

Alle correspondentie met deze organisatie is beschikbaar

Bij voorbaat dank.

De oplossing

Het toegezegde bedrag ad 124,98 alsnog over te maken overeenkomstig de afspraak

4 reacties

 1. Auteur
  On Travel
  Datum
  Geachte heer Roelfsema,
  Wij vinden het jammer dat u ervaren heeft dat ON travel in gebreke is in deze zaak. Zoals u zelf al aangeeft in de titel van de klacht bent u op reis gegaan met alleen een verblijfsvergunning zonder het bijbehorende paspoort bij u te hebben. Wij hebben voor u de procedure bij Wizzair opgestart om uit te zoeken wat er precies is voorgevallen, mede ook om te kijken of er geld teruggehaald kon worden. Helaas is na contact met de betreffende douanebeambte gebleken dat u niet over de juiste reisdocumenten beschikte. Aangezien een verblijfsvergunning een geldig legitimatiebewijs is maar geen geldig reisdocument (zoals ook aangegeven staat op de website van de IND, zie https://kdw.ind.nl/KnowledgeRoot.aspx?knowledge_id=MWOVerblijfsvergunning) bent u terecht geweigerd voor de vlucht. Aangezien op u als reiziger de zorgvuldigheidsplicht rust om te beschikken over de juiste reisdocumenten, zoals een paspoort, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk te stellen. Dat uw reis hierdoor niet van start kon gaan is natuurlijk heel erg vervelend en dat beseffen wij terdege. Om deze reden hebben wij ons ook niet verschuilt achter “algemene voorwaarden” en zij gelijk voor u aan de slag gegaan om te kijken wat we nog voor u konden doen. Gelukkig konden we het hotel nog voor u annuleren en hebben u dezelfde dag nog de kosten hiervan op uw rekening teruggestort. Ondanks het feit dat wij geen enkele verplichting hadden tot het terugbetalen van enig deel van de reissom hebben wij dit toch gedaan. Helaas was dit voor u niet genoeg en wilde u een hogere vergoeding. We hebben met het oog op het bewaren van de vrede aan u voorgesteld om dan ook nog de helft van de vluchtkosten aan u te vergoeden maar ook dit was voor u niet voldoende. Toen uiteindelijk het bericht van Wizzair kwam dat u terecht bent geweigerd, vonden wij dat hiermee de zaak duidelijk was en de vergoeding van € 195,- voor de hotelkosten meer dan genoeg compensatie was.
 2. Auteur
  On Travel
  Datum
  Hiermee was de zaak voor ons afgedaan. Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat u in de klacht stelt dat u van ons alsnog het “toegezegde bedrag van € 124,98 (de helft van de vluchtkosten) overeenkomstig de afspraken” verlangt. Deze afspraak is nooit met u gemaakt omdat u het aanbod destijds heeft afgewezen (correspondentie is beschikbaar). Voor nu blijft voor ons de zaak als afgehandeld staan. Met dit bericht hoop ik tevens overige lezers te overtuigen van onze goede wil in deze zaak.
 3. Auteur
  R. Roelfsema
  Datum
  Het is onjuist dat ik het aanbod van Ontravel heb afgewezen. Ik heb met de heer Visser overlegd of het mogelijk was om meer van wizzair terug te krijgen De heer Visser zou dit onderzoeken Tot december niets gehoord. Ik heb Ontravel zelf opgebeld over hun bevindingen, Zij weigeren nu het toegezegde bedrag te betalen
 4. Auteur
  On Travel
  Datum
  Het aanbod wat wij u gedaan hebben heeft u niet geaccepteerd door ons om "een ander en beter voorstel te vragen" (zie uw email van 6 september 2013). Het door u in eerste instantie geweigerde bod is komen te vervallen na het al besproken bericht van Wizzair en wij zullen ook niet terug komen op ons eerste aanbod.

Ook een klacht indienen over On Travel?