Opgelost door Online.nl: Administratieve afwikkeling terugzenden Modem na maanden nog steeds niet rond.

Status
sad Opgelost
Klachtnummer
# 252053
Gebruiker
Wolf
Datum
28 reacties

Details

De klacht

26 oktober 2016 email verzonden om modem terug te zenden. Geen reactie. 16 december 2016 opnieuw email verzonden . Geen reactie. 20 december 2016
klachtenformulier ingevuld. Geen reactie.

De oplossing

Online.nl stuurt email met aanwijzingen over retourneren Modem

28 reacties

 1. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte Wolf,

  wij vinden het erg vervelend dat u nog steeds geen antwoord heeft gehad op uw mails. Ik heb u een retourdoos opgestuurd waarin u het modem kunt retourneren. Deze heeft u binnen 4 werkdagen binnen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Gied Expertteam van Online.nl
 2. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte
  Het is teleurstellend om te constateren dat Online de aan hen gezonden emails niet leest
  en dat Online ook nu weer geen enkele verklaring omtrent het uitblijven van einge reactie zoals het klachtenformulier. De oplossing zoals is aangegeven nml Online.nl stuurt email met aanwijzingen over retourneren Modem komt ook nu niet ter sprake. Een retourdoos alleen is onvoldoende zonder een begeleidend brief of email met aanwijzingen. Zie ook de email klacht
  20;12;2016
 3. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte Wolf,

  Wij hebben elkaar telefonisch gesproken. Hierin heb ik u uitleg gegeven over de betreffende retour doos. Ook heb ik met u de afspraak gemaakt om u de nota's van de maanden oktober, december en januari per mail toe te sturen.

  Ik zou u willen vragen om deze klacht te beoordelen en te sluiten.

  Met vriendelijke groet,
  Gied van Online.nl
 4. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte M,
  U vroeg of er nog andere punten waren die nog liepen Uigelegd werd aan U dat e.e.a. niet beschikbaar was op dat moment van bellen en U zou om 16.00 uur vanmiddag , 11.01.17 terugbellen om te horen welke punten dat waren. Gezien de vele niet nagekomen toezeggingen in de afgelopen maanden van Online zijn er twijfels geuit. Gebeld is er niet om 16.00 uur
  Het afsluiten van de klacht en beoordeling kan pas nadat e.e.a. in orde is gekomen en dat is het op dit moment niet.
 5. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte Wolf, wij hebben elkaar telefonisch gesproken. Tijdens dit telefoongesprek hebben we de afspraak gemaakt dat u de nota's december en januari nog toegestuurd gaat krijgen. Verder krijgt u aankomende week een mail met daarin het nieuwe prijsplan. Ik heb u verder uitleg gegeven over de verandering in abonnementsnaam, de maximale snelheid op ADSL en dit vervolgens ook per mail verstuurd.

  Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Ik zou u willen vragen om deze klacht te beoordelen en te sluiten wanneer al u vragen beantwoord zijn.

  Met vriendelijke groet,
  Gied van Online.nl
 6. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte M,
  1. Ontving per email Uw onvolledige brief met 6 regels over prijsplan De rest van de brief is onzichtbaar .Gaarne toezending van de rest van deze brief.2. Ontving per 17.1
  een opvouwbare doos met antwoordnummer maar geen bericht met informatie bijv. zoals
  hoe ik geinformeerd word wanneer de zending is ontvangen door BNS Data Logistics.
  3. De nota's december en januari zijn nog niet zichtbaar

 7. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte Wolf, de brief die verzonden is, is de gehele brief zoals iedereen deze toegezonden krijgt. De nota's december en januari zullen in een van deze dagen zichtbaar worden. Ten slotte krijgt u een sms op het moment dat wij het modem hebben ontvangen. Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Ik zou u willen vragen om deze klacht te beoordelen en te sluiten. Met vriendelijke groet, Gied van Online.nl
 8. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte M,
  Uw email geeft reden tot de navolgende opmerking
  1 Een prijsverhoging van abonnement geeft abonnee het recht om overeenkomst op te zeggen
  en te beeindigen Dit staat niet in de brief. de andere onderdelen zijn onbekend.
  2. U kunt geen sms zenden daar er geen mobiel nummer is
  Uw reactie tegemoetziend

 9. Auteur
  Wolf
  Datum
  Als aanvulling op reactie van 10.29 van heden Inzake punt 2 Geen sms verzenden geen mobiel nummer De ontvangst van het modem bij BNS Data Logistics bevestigen door middel van brief aan abonnee.
  Uw reactie tegemoetziend
 10. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,
  23.1.2017
  Helaas geen enkele reactie van Online op emails van 18 januari j.l.
  Helaas ondanks toezegging van Online nog steeds zijn de nota's niet zichtbaar
  van december en januari.

 11. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte Wolf, de nota van januari staat online en kunt u inzien. In deze nota ziet u ook de specificatie van de maand december. Zoals ik u eerder heb aangegeven is dit de brief die naar iedereen is verzonden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij vragen u om deze klacht te beoordelen en te sluiten wanneer u vragen beantwoord zijn.

  met vriendelijke groet,

  Gied van Online.nl
 12. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte M,
  Blijkbaar is het Online nog steeds niet duidelijk en nee U heeft onvoldoende antwoord gegeven
  Factuur B738375973 van 2.12.2016 en factuur B739387058 van 01.01.2017 is niet te openen
  er is geen specificatie zichtbaar Gaarne opzenden deze gegevens U geeft nog steeds geen antwoord op de emails welke aan U gezonden zijn op 18 januari . Nogmaals Uw aandacht en medewerking hiervoor
 13. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,
  Vandaag 24.1.2017 weer lege doos ontvangen van Canal Digitaal, Postbus 39, 3440 AA Woerden zonder informatie of aanwijzingen. Kunt U opgeven wat hiermede gedaan dient te worden?
 14. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,\
  Neemt U vanochtend 25.1.2017 voor 10.00 uur telefonisch contact op om de klachten door te nemen en de opzegging en beeindiging van het abonnement af te wikkelen.
 15. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte Wolf, ik heb u zojuist telefonisch gesproken. Tijdens dit telefoongesprek zijn er een aantal zaken besproken. Ik heb u een mail gestuurd met de juiste nota's. Verder staat in deze mail het juiste klantnummer beschreven. Ik zou u willen vragen om deze klacht te beoordelen en te sluiten.

  Met vriendelijke groet,

  Gied van Online.nl
 16. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,
  De specificatie is niet te openen van de factuur
  B738375973 van 2.12.2016 U geeft op dat U dit zichtbaar zou maken in Uw mail helaas is dit niet gelukt.
 17. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte Wolf, de nota's die toegevoegd zijn in de mail als bijlage zijn zichtbaar. Wanneer u geen pdf bestanden kunt openen raad ik u aan om adobe te downloaden. Hiermee worden de nota's wel zichtbaar.

  Met vriendelijke groet,

  Gied van Online.nl
 18. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,Blijkbaar is het nog steeds niet duidelijk Daarnet is aan U doorgegeven per email dat een nota niet te te openen is en er ook geen specificatie zichtbaar is. Deze nota geeft dus alleen een totaalbedrag.
 19. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte Wolf, zoals u eerder is verteld zijn er geen specificaties. Dit vanwege het feit dat er een tegoed stond bij ons. Dit is vervolgens verrekend met deze nota's. De totaalbedragen zijn de enige nota's die aanwezig zijn voor deze nota's.

  Met vriendelijke groet, Gied van Online.nl
 20. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Mevrouw Er is een bedrag door Online zoals al meerdere keren aan U en Uw collega's uitgelegd geincasseerd op 9 december 2016 Hiervan is tot op dit moment ondanks de verzoeken nog steeds geen specificatie van overlegd. U wordt verzocht deze nota te bekijken Mevrouw en hiervan een specificatie geven Tot op dit moment is nog steeds niet zichtbaar de gesprekskosten vanaf 24.10.2016 tot en met 23.11 2016
 21. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Herenm
  Verwijs naar de email van 25 januari j.l. waarop ondanks de vernieuwde uitleg nog geen reactie is gekomen.

 22. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,
  Op 27 januari j.l. is na meerdere maanden administratieve problemen eindelijk het modem terug
  gezonden aan Online te Woerden. De ontvangst van het modem was op 28 januari j.l.. Er zou een ontvangstbevestiging per brief worden verzonden. Deze is tot op dit moment nog niet ontvangen. Kunt U hierover uitsluitsel geven?
 23. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,
  Ook nu hult U zich in stilzwijgen ten opzichte van door U geincasseerde factuur op 9 december j.l.. U maakt controle onmogelijk.Ondanks verzoeken nog steeds geen specificatie. Deze is dus niet accoord. Dit leidt na 3 maanden wachten tot het terughalen .
  Uw reactie en oplossing.
 24. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,
  Verwijs naar email van 4 februari j.l. waarin verzocht om ontvangstbevestiging van aan online
  te Woerden gezonden modem. Tot op dit moment geen enkele reactie Uwerzijds.
 25. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,
  Zojuist 16.2.2017 14.10 werd weer lege doos aangeboden van Canaal Digitaal uit Woerden.
  Gezien de nodige ervaringen uit het verleden met dozen van Canaal Digitaal december 2016
  en januari 2017 is deze doos geweigerd om in ontvangst te nemen om reden dat deze niet voor mij bestemd zijn. Vreemde werkwijze van Online net zoals het niet reageren op de diverse gezonden berichten.
 26. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte heer Bakker,

  We hebben zojuist telefonische contact gehad en zoals afgesproken heb ik u een e-mail bericht verstuurd met de gemaakte afspraken.

  Onze excuus voor het ongemak.

  Met vriendelijke groet,

  Emre van Online.nl
 27. Auteur
  Wolf
  Datum
  Geachte Dames en Heren,
  Zojuist gebeld door de Heer Emre van Online.nl De Heer Emere wilde in eerste instantie weer een modem opsturen en later zou een retourdoos worden verzonden door Online doordat e.e.a. niet goed was gelezen. Mocht in dit gesprek ook de toezegging krijgen over nog 2 zaken 1.
  er komt per mail een ontvangstbevestiging van het modem hetwelk door Online is ontvangen.
  2 er komt een creditering van de factuur van 2 december 2016 van de gesprekskosten
  Er is gevraagd om de klacht te sluiten

 28. Auteur
  Wolf
  Datum
  De afspraken zijn door Online gedaan per email. Er zijn nog crediteringen in het abonnement te plaatsen.Deze zijn momenteel nog niet zichtbaar op het overzicht. 1. Gesprekskosten onder Uw afspraaknr 431498 2 Creditering van de teveel berekende abonnementsbedrag in verband met opzegging onder Uw afspraaknr. 431372 beide van 17.2.17
  Na afwikkeling kan de klacht gesloten worden.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Wolf
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
sad