Klacht Online.nl: de nota is ten onrechte met € 15,00 verhoogd, van € 32,00 naar € 47,00

Status
sad Niet opgelost
Klachtnummer
# 458525
Gebruiker
E.J. de Vries
Datum
12 reacties

Details

De klacht

onjuiste maandelijkse nota

De oplossing

deze fout onmiddelijk herstellen

12 reacties

 1. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Men nam nog niet de moeite te reageren.
  Heb zelf ook telefonisch contact opgenomen, waarbij werd toegezegd dat
  binnen 5 werkdagen bericht zou volgen.
  Dat is niet gebeurd.
  Indien binnen een week geen reactie volgt ga ik de klacht bij de geschillencommissie indienen.
 2. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Dank voor uw reactie, maar dat is een klets verhaal.
  Dat tgv een aanpassing in uw systeem de toegekende kortingen wegvallen
  is onmogelijk.
  Ik beschik n.l. over een tweetal documenten waarin een korting van respectievelijk € 9,00 en € 5,00 wordt toegekend zolang ik klant blijf bij online. Op uw verzoek heb ik de betreffende documenten op 6 juli j.l opgestuurd naar uw service team.
 3. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Nog nooit van mijn leven heb ik een dergelijke vreemde redenatie van wie dan ook ontvangen. Dit gaat mijn verstand dan ook te boven.
  Graag verneem ik van u of u de toegestuurde bewijzen goed heeft gelezen.
  Uw antwoord ontvang ik graag op zeer korte termijn.
 4. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  De klacht is nog steeds niet opgelost, maar kreeg 11 juli j.l. een meldlng dat deze in behandeling is. Afwachten dus.
 5. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Bedankt voor uw bericht, maar heb de klacht al ingediend bij de Geschillencommissie. Ik zal deze annuleren zodra de kortingen door u zijn toegepast.
  mvg
  Ed de Vries
  16 juli 2020
 6. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Dank voor uw reactie en fijn dat het nu zal worden opgelost.
  Het is alleen jammer dat alle afdelingen waarmee ik contact heb opgenomen totaal geen kennis van zaken schijnen te hebben.
  Zodra de Geschillencommissie reageert voor de entree kosten zal ik deze aangelegenheid dus annuleren.
  Graag wil ik nog antwoord van u op de verleende korting.
  Deze bedraagt voor mij €14,00/mnd
  Echter er wordt € 12,00/mnd in mindering gebracht. Het verschil van
  € 2,00 zit in de pakket korting die aan iedereen wordt toegekend
  Graag verneem ik uw uitleg, waarom geen € 14,00 in mindering wordt gebracht.
  mvg
  Ed de Vries
 7. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Bedankt voor uw snelle antwoord, maar ik begrijp het niet.
  n.l. los van de verleende korting ad. € 14,00 totaal wordt aan elke klant een pakket korting verleend van €2,00 n.l.
  Compleet Basis 01-07-2020 31-07-2020 € 49,00
  pakket korting 01-07-2020 31-07-2020 € -2,00
  Totaalbedrag
  € 47,00
  M.i. dient van het bedrag ad. € 47,00 met dus € 14,00 te worden verminderd,
  Graag dus een duidelijke uitleg waarom dit niet het geval is.
  mvg
  Ed de Vries
 8. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Bedankt voor uw snelle reactie, maar begrijp de uitleg niet omdat alle prijsverhogingen die van toepassing zijn geweest aan mij werden doorberekend
  Dus de betekenis van onevenredig hard getroffen is mij niet duidelijk , graag uw uitleg met een paar voorbeelden.
  mvg
  Ed de Vries
 9. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Bedankt voor uw snelle reactie, maar begrijp de uitleg niet omdat alle prijsverhogingen die van toepassing zijn geweest aan mij werden doorberekend
  Dus de betekenis van onevenredig hard getroffen is mij niet duidelijk , graag uw uitleg met een paar voorbeelden.
  mvg
  Ed de Vries
 10. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Door u werd nog niet gereageerd op mijn vraag d.d. 22 juli j.l.
  Daarom nogmaals het volgende:
  Ten gevolge van aanpassingen van prijswijzigingen werden 10-06 j.l. de oude kortingen door het systeem verwijderd.
  Het nieuwe maandbedrag werd zodoende € 47,00 omdat ik naar uw inzicht onevenredig hard door de prijsverhoging werd getroffen.
  Mijn oude korting van € 14,00 werd door u weer ingevoerd nadat ik hiervan de bewijzen toestuurde. Het nieuwe maandbedrag dient in mijn situatie dus te worden gewijzigd/aangepast naar € 33,00 per maand.
  (€ 47,00 - € 14,00).
  Uw reactie zie ik graag op korte termijn tegemoet.
  mvg
  Ed de vries
  27 juli 2020
 11. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  Geachte heer/mevrouw,
  UIt de ontvangen specificatie van nota nr. 188461951 d.d. 21-07-2020 die ik dus ontving nadat de toegekende korting ad € 14,00 was komen te vervallen wordt vermeld dat het Compleet Basis pakket over de periode 01-07-2020 t/m 31-07-2020 € 49,00 bedraagt en de pakket korting over de betreffende periode € 2,00.dus te betalen € 47,00
  In uw vorige uiteenzetting werd gemeld dat deze pakket korting ad. € 2,00 werd toegekend aan klanten die naar uw inzicht onevenredig hard getroffen werden door de prijsverhoging. Met andere woorden dus aan mij, anders had ik deze nota met deze specificatie niet moeten ontvangen Naar mijn mening heb ik dus naast de bestaande € 14,00 ook recht op de toegekende € 2,00. Duidelijker kan ik het u niet uitleggen, temeer daaar er ook door u tevens werd voorgesteld een leuke korting te verlenen indien ik dit wilde.
  Mogelijk begint u mij een vervelende klant te vinden, maar de door u gegeven uitleg begrijp ik dus niet.
  met vriendelijke groet,
  Ed de Vries
  28 juli 2020
 12. Auteur
  E.J. de Vries
  Datum
  wacht op antwoord, zie vraag dd. 28 juli j.l

Uiteindelijke oplossing

Auteur
E.J. de Vries
Datum
Uiteindelijke oplossing
geen
Status
niet opgelost
Beoordeling
sad

Ook een klacht indienen over Online.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen