Opgelost door Online.nl: klacht m.b.t. opzegging Online.nl aan de Alleenhouderstraat 162 te Tilburg

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 114285
Gebruiker
Onur
Datum
3 reacties

Details

De klacht

Op 24 februari jongstleden heb ik schriftelijk mijn internet abonnement opgezegd voor op het bovenvermelde adres. Een kopie van die brief treft u bijgaand aan. In verband met een verhuizing naar het adres van mijn moeder (klantnummer W2289815), waar ook een online.nl internetabonnement is afgesloten, kon ik mijn abonnement niet meenemen naar het nieuwe adres. Dit is ook aangegeven in mijn voornoemde brief.

Ondanks diverse telefoons naar online.nl is dit niet in behandeling genomen. Als gevolg hiervan is nu een betalingsachterstand ontstaan en loopt deze op omdat online.nl mijn abonnement op het oude adres in Tilburg niet wilt opzeggen ondanks ik het schriftelijk heb opgezegd en sinds 23 februari 2015 niet meer op dat adres woon.

Ik weiger de betalingsachterstand te voldoen daar ik op 23 februari 2015 mijn abonnement op het oude adres schriftelijk heb opgezegd. Via deze brief verzoek ik dringend mijn abonnement op te zeggen.
O. Emre

De oplossing

Opzegging van het abonnement

3 reacties

 1. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte klant,

  Wij hebben uw klacht in goede orde ontvangen.
  Er is een klachtdossier opgemaakt, welke in behandeling is genomen door een behandelaar. Uw contactpersoon zal hierover contact met u opnemen.

  Met vriendelijke groet,
  Klantenservice Online.nl
 2. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Geachte klant,
  In goed overleg is een oplossing aangedragen voor uw klacht.
  Wij willen u vragen om de klacht op klachtenkompas te sluiten en de
  afhandeling te beoordelen.
  Met Vriendelijke Groet,
  Klantenservice Online.nl (LK)
 3. Auteur
  Onur
  Datum
  Met de klachtbehandelaar zijn afspraken gemaakt m.b.t. beeindiging abonnement. Ik wacht af op een bevestiging van de afspraak dan wel afwikkeling van de zaak.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Onur
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Online.nl?