Klacht Online.nl: Spook heractivering + hoge factuur

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 148606
Gebruiker
Jeroen
Datum
17 reacties

Details

De klacht

Ik wilde eind '14 een 2de provider naast Online ivm traag internet en mijn contract liep nog anderhalf jaar door. T2 kon de 2de aansluiting niet tot stand brengen en verzocht OL onterecht een overstap vrij te geven. Hierop heb ik met OL contact gezocht en aangegeven dat ik T2 had geannuleerd en dat ik dus niet zou overstappen. Ik wilde alleen een 2de lijn, geen overstap.T2 heeft de annulering in een mail bevestigd.Toch meent OL dat ik ben afgesloten geweest en de verbinding is geheractiveerd. Heb geen seconde zonder internet gezeten .OL bracht wel 130 euro in rekening voor vermeende afsluiting en heractivering van mijn nooit onderbroken contract.
Ik heb ze van het trage modem op de hoogte gesteld eind'14 en mij werd een nieuw modem toegezonden zo werd beloofd.Maar nee hoor.Mijn klacht over de factuur a 130 euro vanwege de zogenaamde heractivatie zou uitgezocht worden en ik zou erover terug gebeld worden, binnen een paar uur op vrijdag 8-1-16. Maar nee hoor.
9xgebeld.De oplossing

Wat ik van Online verlang is ten eerste : Het terug storten van de 130.34 op mijn rekening.
Naam: Online.nl
Omschrijving: W2289800 B-726339634
Tegenrekening
NL37RBOS0538653167
Mutatiesoort
Incasso
Mededelingen
Naam: Online.nl
Omschrijving: W2289800 B-726339634
2015-12-01
IBAN: NL37RBOS0538653167
Kenmerk: T,32C66C,18
Machtiging ID: W2289800-001
Incassant ID: NL51ZZZ333015400001
Doorlopende incasso.
En ten tweede : Het vervangen van het modem dat vooral 's avond en 's nacht erg traag is.

17 reacties

 1. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste Klant,

  Wij hebben uw klacht in goede orde ontvangen.
  Er is een klachtdossier opgemaakt. Ik zal op een later tijdstip hierover contact met u opnemen.

  Met vriendelijke groet,
  Delain

  Klantenservice Online.nl
 2. Auteur
  Jeroen
  Datum
  Beste Delain,

  Online maakt het allemaal nog ingewikkelder met hun onpersoonlijke email reactie dat opnieuw mijn verbinding geheractiveerd is zonder dat ik daar opdracht voor heb gegeven.
  Ik accepteer die heractivatie dan ook niet. Neem aub contact op met uw technische partner.
  De opdracht was : Het oplossen van eerder genoemde klachten.
  Mocht online opnieuw weigeren mij persoonlijk en telefonisch, zoals beloofd, tegemoet te komen dan schakel ik de Geschillencommissie in.
 3. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste meneer Van Der Cingel,

  Zojuist hebben wij telefonisch contact gehad en uw klacht besproken.
  Ik heb een aanvraag gedaan om een nieuw modem op te sturen en een verzoek ingediend om het bedrag wat in rekening is gebracht terug te storten.

  Bedankt voor het bekend maken van uw klacht, zoals afgesproken gaan wij er nu verder mee aan de slag en zal ik u binnenkort hierover terugbellen.

  Met vriendelijke groet,

  Olivier
 4. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste meneer Van Der Cingel,

  Zojuist hebben wij opnieuw telefonisch contact gehad.

  Ter afhandeling van uw klacht zal ik u zoals afgesproken over een week of twee opnieuw bellen.

  Met vriendelijke groet,

  Olivier
 5. Auteur
  Jeroen
  Datum
  Olivier van Online heeft de volgende belofte gedaan via een persoonlijke email :
  1. Het terug storten van de onterecht in rekening gebrachte nota voor het zogenaamd af en aansluiten.
  Dit zou 2 tot 4 weken duren en heeft nog niet plaats gehad.
  2. Een ander modem opsturen. Is inmiddels gebeurd.
  De klacht kan nog niet gesloten worden in afwachting van het onder 1 genoemde.
 6. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste meneer Van Der Cingel,

  Het geld dat ik voor heb aangevraagd is goedgekeurd om gestort te worden, wij verwachten dst dit rond de 20ste van deze maand overgemaakt zal worden.

  Na deze datum zal ik u terugbellen om te verifiëren of het geld ook daadwerkelijk gestort is.

  Met vriendelijke groet,

  Olivier
 7. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste klant,

  Zojuist heb ik u geprobeerd te bereiken maar helaas zonder succes. Ik heb u daarom een e-mail gestuurd met informatie. Ik zal u op een later moment alsnog terugbellen.

  Met vriendelijke groet,

  Olivier
 8. Auteur
  Jeroen
  Datum
  Ben nog niet terug gebeld. Het bedrag van 130,34 is ook nog niet terug gestort op mijn rekening.
  ONLINE heeft nog maar 2 weken om dit voor elkaar te krijgen.
  Ik wacht al 2 maanden.
  Ik overweeg om mijn bank binnenkort te verzoeken de onterechte incasso van 130,34 euro via de procedure Melding onterechte incasso MOI terug te boeken.
 9. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste klant,

  Zojuist hebben wij opnieuw telefonisch contact gehad.

  Ter afhandeling van uw klacht zal ik zoals afgesproken terugbellen wanneer er meer nieuws is.

  Met vriendelijke groet,

  Olivier
 10. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste klant,

  Ik heb u zojuist geprobeerd te bellen, maar helaas niet kunnen bereiken. Ik zal u op een ander moment nogmaals proberen te bereiken.

  Met vriendelijke groet,
  Olivier van Online.nl
 11. Auteur
  Jeroen
  Datum
  Beste Olivier,

  De laatste week dat ik Online in de gelegenheid stel om het bedrag terug te storten is in gegaan.
  Ik verwacht dat Online zijn schuld aan mij aan het eind van deze week heeft voldaan.
  Het uitblijven van de terugbetaling zal mij aanzetten tot verdere maatregelen.

  Mvg J van der Cingel. 12. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste klant,

  Ik heb u zojuist geprobeerd te bellen, maar helaas niet kunnen bereiken. Ik zal u op een ander moment nogmaals proberen te bereiken.
  Kunt u aangeven op welk dagdeel u beste te bereiken bent? Dan probeer ik u te bellen op het aangegeven dagdeel.

  Met vriendelijke groet,
  Olivier van Online.nl
 13. Auteur
  Jeroen
  Datum
  Geachte Olivier,
  De telefoongesprekken met u hebben alleen geleid tot het mededelen van beloftes en toezeggingen en later tot uitvluchten om deze beloftes en toezeggingen uit te stellen. Terwijl Online een schuld aan mij heeft. En dit moet betalen.Vervelend als er iemand naar het ziekenhuis moet en dat diegene de enige is die de terugbetaling mag goedkeuren maar daar heb ik als klant weinig mee te maken.
  U kunt mij niet oneindig blijven bellen om vervolgens weer met valse beloftes of excuses.
 14. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste klant,

  Dat is heel vervelend om te lezen. Zojuist heb ik telefonisch contact met u opgenomen, maar dit kwam helaas niet gelegen.
  Wij zullen het nogmaals op een ander moment proberen.

  Met vriendelijke groet,
  Lisa van Online.nl
 15. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste klant,

  Wij hebben zojuist uw klacht besproken. Volgens onze gegevens is uw klacht afgehandeld. Ik heb daarom de status van de klacht aangepast op Klachtenkompas. Ik wil u vragen dit te bevestigen, zodat de klacht afgesloten kan worden.

  Graag wil ik u vragen om bij het sluiten van de klacht ook de afhandeling te beoordelen. Bedankt!

  Als u in de toekomst nog vragen heeft, dan kunt u ons altijd bereiken via 0900-9515 of op Facebook en Twitter.

  Met vriendelijke groet,
  Charissa van Online.nl
 16. Auteur
  Online.nl
  Datum
  Beste klant,

  Wij hebben helaas nog niks van u vernomen. Ik wil u alsnog vragen om uw klacht op klachtenkompas te beoordelen en vervolgens ook te sluiten.

  Alvast bedankt!

  Als u in de toekomst nog vragen heeft, dan kunt u ons altijd bereiken via 0900-9515 of op Facebook en Twitter.

  Met vriendelijke groet,
  Charissa van Online.nl
 17. Auteur
  Jeroen
  Datum
  De afhandeling ging gepaard met veel beloftes en toezeggingen die steeds werden uitgesteld met uitvluchten die irritatie en teleurstelling tot gevolg hadden. Personeel is vriendelijk maar de staff heeft behoefte aan betere bekwame managers die bij ziekte uitval sneller kunnen handelen dan ik nu ervaren heb. Nare nasmaak aan OnLine overgehouden. Mijn geld is teruggeboekt maar internet nog traag. Voor dat laatste is geen tegemoetkoming geweest. Ik kan OnlIne nog ingebreke stellen...

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Jeroen
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Online.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen