Klacht Openbaar Belang: overlast japanse knotweed

Status
content Niet opgelost
Klachtnummer
# 277772
Gebruiker
buurtbewoner
Datum
0 reacties

Details

De klacht

overlast van japanse knotweed in de brandgang.Komt uit huurwoningen waar de achertuinen grenzen aan het brandgang. Dit plant is ook aangekaart als :invasieve: wegens gevaar aan waterwegen leidingen enz enz.Dit plant is een gevaar voor alle inheemse planten. huurders en woningbouw ver. zijn op de hoogte. Gemeente heeft het aangekaart. maar er is nog geen aanstalten gedaan om de plant te verwijderen. Gemeente schrijft dat dit is verantwoording van de woningbouw ver.

De oplossing

verwijdering van plant en de betonachtige wortels uit tuinen en brandgang

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
buurtbewoner
Datum
Uiteindelijke oplossing
Openbaar belang heeft reageerd. Er is nog geen oplossing maar er zijn plannen om samen met gemeente en bouw vereniging om samen een oplossing te vinden. Werd vervolgd.
Status
niet opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over Openbaar Belang?