Klacht Paradigit.nl: Laptop is krom na slechts drie keer gebruikt te zijn.

Klachtnummer
# 461065
Gebruiker
Gebruiker1593424533
Datum
11 reacties

Details

De klacht

Op 29 mei 2020 kocht ik bij paradigit een nieuwe laptop, merk Lenovo Yoga C740. Het product heeft niet de eigenschappen die ik ervan mag verwachten en vertoont het volgende gebrek: het is na slechts 3 keer gebruikt, gedeukt en kromgetrokken na normaal gebruik en vervoer.

Aangezien het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop voordoet, mag ik volgens de wet ervan uitgaan dat het product bij aankoop ondeugdelijk was. Ik verzoek u dan ook opnieuw zo spoedig mogelijk tot herstel of vervanging van het product over te gaan.

In schrijven van 29 juni jl. biedt u mij opnieuw aan de laptop te onderzoeken, waarbij de onderzoekskosten voor mij zijn wanneer de schade niet onder de garantie valt. U biedt onder andere aan: U gaat niet akkoord met het uitvoeren van de reparatie en u doet afstand van het product. Openstaande kosten komen hiermee te vervallen. Deze laatste ‘oplossing’ kost mij 1000 euro.

In mijn mail van 24 juni heb ik u al geïnformeerd, en ik doe dat nogmaals: ik ben op geen enkele manier op oneigenlijke wijze omgegaan met de laptop, en het is mij een raadsel hoe de schade is ontstaan. Mijn vorige laptop heb ik jarenlang op dezelfde manier gebruikt, zonder ooit schade of problemen. De laptop die u me hebt verkocht is blijkbaar niet bestand tegen normaal gebruik en te kwetsbaar om te vervoeren. Onacceptabel voor een apparaat dat daar juist voor is bestemd.

Ook hebt u nog niet gereageerd op mijn vraag in diezelfde mail: Volgens uw medewerker had ik de laptop in een speciale verstevigde tas moeten vervoeren, maar ik vraag me af waar in de gebruiksvoorwaarden staat dat alleen een bijzondere, speciale, extra stevige tas mag worden gebruikt bij vervoer?

Als u van mening bent dat de klacht niet gegrond is, dan wijs ik u op de omgekeerde bewijslast die van toepassing is, en u aantoont dat ik oneigenlijk gebruik heb gemaakt van de laptop.De oplossing

Ik verwacht dat het product kosteloos onderzocht wordt om vast te stellen wat er mis is met het product, het gerepareerd wordt of anders het product vervangen wordt.

11 reacties

 1. Auteur
  Paradigit Computers
  Datum
  Beste meneer Dijkzeul,
  Vervelend om te vernemen dat er schade is ontstaan aan uw laptop.
  Wij hebben de foto's ontvangen en beoordeeld.
  Vooral uit de laatste foto blijkt dat er iets druk heeft uitgeoefend op deksel van de laptop, dit gebeurd niet zomaar. Helaas is het derhalve niet mogelijk dit kosteloos binnen de garantie te repareren. Het uiteindelijke oordeel hierover ligt bij het reparatiecentrum. Wij hebben u geïnformeerd over de verschillende opties. Wanneer u de laptop wenst op te sturen dan vernemen wij dit graag zodat wij de status kunnen monitoren.

  Vriendelijke groet,
  Daniel van Paradigit
 2. Auteur
  Gebruiker1593424533
  Datum
  Geachte heer, mevrouw,

  Omdat u keer op keer dezelfde boodschap herhaalt, wil ik nogmaals benadrukken dat ik niets heb gedaan met de laptop dat ik niet had moeten doen. Ik heb hem in een tas, op de bijrijdersstoel, vervoerd naar mijn werk, en op dezelfde manier weer meegenomen naar huis. Als dat deuken en kromtrekken veroorzaakt is dit een uitermate kwetsbaar product dat niet geschikt is om als laptop te worden gebruikt en meegenomen. Mijn punt is dat de schade dus wel degelijk “zomaar” is ontstaan.

  Volgens het consumentenrecht moet de verkoper binnen een half jaar na aankoop bewijzen dat ik als consument iets verkeerd heb gedaan waardoor schade is ontstaan. Ik vraag jullie daarom opnieuw vriendelijk doch dringend de laptop kosteloos na te kijken om te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van de schade, en zo mogelijk te repareren of anders te vervangen voor een product dat wel voldoet aan wat een consument mag verwachten van een laptop van 1000 euro.

  Wanneer Paradigit opnieuw weigert de laptop kosteloos te onderzoeken en de schade te herstellen zal ik de consumentenbond inschakelen om de klacht verder voor mij af te handelen.

  Tot slot wacht ik nog op antwoord op de vraag omtrent de gebruikersvoorwaarden (zie eerdere klacht).

  Met vriendelijke groet,
  Veronique
 3. Auteur
  Paradigit Computers
  Datum
  Beste Veronique,

  Wij willen u graag verzoeken een retour aan te melden via onze website retour.paradigit.nl, zodat wij het toestel ter beoordeling opsturen naar het reparatiecentrum. Graag in uw verzoek het ticketnummer #422654 vermelden, zodat wij deze kunnen monitoren.

  Om vast te stellen of uw product defect is geraakt als gevolg van een fabricagefout of door eigen toedoen, wordt er een onderzoek uitgevoerd door een gecertificeerd reparatiecentrum. Hieruit volgen de volgende mogelijkheden:

  1. Uw product valt binnen garantie en wordt kosteloos herstelt door het reparatiecentrum
  2. Uw product val buiten garantie en u ontvangt een prijsopgave van de kosten:
  a. U gaat akkoord met het uitvoeren van de reparatie, u betaalt de reparatiekosten en ontvangt het product gerepareerd retour.
  b. U gaat niet akkoord met het uitvoeren van de reparatie, u betaalt in ieder geval de onderzoekskosten en ontvangt het product ongerepareerd retour.
  c. U gaat niet akkoord met het uitvoeren van de reparatie en u doet afstand van het product. Openstaande kosten komen hiermee te vervallen.

  Zorg ervoor dat u, voorafgaande de reparatie, altijd een back-up maakt van uw data. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat dit verloren gaat.

  Een reparatie duurt vanaf moment van aanmelding gemiddeld 3 weken. De status van uw aanmelding kunt u te allen tijde volgen via http://serviceportal.Paradigit.NL/customer/

  Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Reina van Paradigit
 4. Auteur
  Gebruiker1593424533
  Datum

  In de klacht van 6 juli heb ik voor opnieuw een aantal vragen gesteld die weder niet inhoudelijk worde beantwoord. Uw medewerker Reina doet mij bij wijze van ‘oplossing’ opnieuw het aanbod dat zij ook op 29 juni al deed (zie onder), maar benoemt niet Paradigits feitelijke weigering om het product te checken op fabricagefouten zonder kosten voor mij als klant. Voor alle duidelijkheid herhaal ik nogmaals: er is geen ongewone druk uitgeoefend op de laptop, de behuizing is eenvoudigweg zo zwak dat lichte druk voldoende is om hem te vervormen of in te deuken.
  T
  eleurstellend dat een gerenommeerd bedrijf als Paradigit zijn klanten niets beters kan bieden. Ik zal de Consumentbond vragen mijn klacht verder af te handelen.


  Vervelend om te vernemen dat er schade is aan uw toestel. Op het moment van levering was het toestel in goede orde. Echter na ruim 2 weken geeft u de klacht aan. Dit valt niet binnen het herroepingsrecht of DOA. Een metale behuizing trekt niet uit zichzelf krom en kan ook niet zomaar deuken met het vervoeren.

  Wij begrijpen dat dit erg vervelend is voor u dat u het toestel een korte tijd in bezit heeft.
  De garantie op een product is enkel van toepassing op fabricagefouten. Problemen, fouten en schade dat ontstaan is door eigen toedoen valt niet binnen de garantie. Denk hierbij aan:
  - Val- en/of stootschade
  - Schade ontstaan door vocht
  - Defecten ontstaan door overmatig/foutief gebruik
  - Problemen ontstaan als gevolg van foutieve installatie van software

  Wanneer een product door een dergelijk probleem defect is geraakt is het mogelijk om uw product tegen betaling van kosten alsnog te laten repareren. Om vast te stellen of uw product defect is geraakt als gevolg van een fabricagefout of door eigen toedoen, wordt er een onderzoek uitgevoerd door een gecertificeerd reparatiecentrum. Hieruit volgen de volgende mogelijkheden:

  Uw product valt binnen garantie en wordt kosteloos herstelt door het reparatiecentrum
  Uw product val buiten garantie en u ontvangt een prijsopgave van de kosten
  a. U gaat akkoord met het uitvoeren van de reparatie, u betaalt de reparatiekosten en ontvangt het product gerepareerd retour
  b. U gaat niet akkoord met het uitvoeren van de reparatie, u betaalt in ieder geval de onderzoekskosten en ontvangt het product ongerepareerd retour.
  c. U gaat niet akkoord met het uitvoeren van de reparatie en u doet afstand van het product. Openstaande kosten komen hiermee te vervallen.
 5. Auteur
  Paradigit Computers
  Datum
  Beste Veronique,

  Zoals eerder aangegeven gaan wij het toestel opsturen om te onderzoeken. Het erkende reparateur zal van Lenovo zal dit doen.

  Wij zullen inhoudelijk ingaan, waanheer het onderzoek gedaan is.

  Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Reina van Paradigit.
 6. Auteur
  Gebruiker1593424533
  Datum
  Beste Reina,

  zoals ik in mijn vorige reactie al aangaf, ga ik de consumentenbond inschakelen voor verdere communicatie. Ik ga de computer niet eerder opsturen dan wanneer ik van Paradigit de toezegging krijg dat de computer kosteloos onderzocht gaat worden.

  Met vriendelijke groet,
  Veronique
 7. Auteur
  Paradigit Computers
  Datum
  Beste Veronique,

  Bedankt voor uw bericht.
  Dan wachten wij verder bericht af. Echter hebben wij reeds toegezegd het toestel te controleren. Dit zal kosteloos zijn voor u.

  Met vriendelijke groet,
  Reina van Paradigit.
 8. Auteur
  Gebruiker1593424533
  Datum
  Beste Reina,

  bedankt voor het bericht. Uit eerdere correspondentie had ik niet op kunnen maken dat het onderzoek gratis zou zijn. Ik zal een backup maken van mijn bestanden en de laptop begin van de week opsturen.

  Met vriendelijke groet,
  Veronique
 9. Auteur
  Paradigit Computers
  Datum
  Beste Veronique,

  Wij zullen het onderzoek kosteloos uitvoeren. Na ontvangst van uw toestel gaan we de status monitoren.

  Met vriendelijke groet,
  Reina van Paradigit.
 10. Auteur
  Gebruiker1593424533
  Datum
  Beste Reina,

  Ik heb de computer vandaag bij het DHL servicepunt afgegeven.

  Met vriendelijke groet,
  Veronique
 11. Auteur
  Paradigit Computers
  Datum
  Beste Veronique,
  Mooi om te horen dat hij onderweg is.
  We zullen u op de hoogte houden van de status.

  Vriendelijke groet,
  Jay
  Paradigit klantenservice

Ook een klacht indienen over Paradigit.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen