Klacht PCNederland bv: PC Nederland B.V.moet stoppen met intimiderende verkoop van servicecontracten aan kwetsbare groepen!

Klachtnummer
# 263164
Gebruiker
zijwindt
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Een vertegenwoordiger van PC Nederland B.V. belt op 28-04-2017 aan bij een mevrouw (78). Hij vraagt of zij een computer heeft. Zij antwoordt: "Nee, wel een iPad om spelletjes te doen". Hij gaat daarover met haar in gesprek. Wil de IPad zien en zegt dat hij die beter kan laten werken. Hij maakt een afspraak om dat de volgende dag in orde te maken en weet haar te bewegen een handtekening te zetten. Zij is zich er niet van bewust dat het een contract is. Hij legt dat niet uit en neemt het papier mee (laat dus niets achter). Daarna hoort zij niets meer van deze man/dit bedrijf.

Drie weken later krijgt zij een aanmaning van incassobureau Van Hoek & Partners, gedateerd 19-05-2017. Zij dient € 99,- te betalen i.v.m. een servicecontract met PC Nederland. Binnen 14 dagen. Als er dan niet betaald is, zal zij een boete krijgen die kan oplopen tot € 6775.-!

Gebeld met zowel PC Nederland B.V. als met Van Hoek & Partners met de vraag het contract te ontbinden. Dit kan niet en had binnen 14 dagen (na 28-04-2017) moeten gebeuren. Op de vraag waarom deze bedrijven zich op intimiderende wijze richten op kwetsbare ouderen kan men geen antwoord geven.

De oplossing

Ontbinding van het contract omdat PC Nederland lak heeft aan geldende regels zoals (bij het sluiten van overeenkomsten buiten de verkoopruimte):

u en de koper moeten twee exemplaren van dezelfde akte ondertekenen. Dan pas is de overeenkomst geldig. Bovendien moet een exemplaar van de overeenkomst aan de koper worden overhandigd. Dit laatste is niet gebeurd en ook is de overeenkomst niet ondertekend door de verkopende partij.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

PCNederland bv is aktief op Klachtenkompas. Je kunt dus elk moment een reactie van hen verwachten, uiterlijk binnen twee weken.

0 reacties

Ook een klacht indienen over PCNederland bv?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief of e-mail

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen