Opgelost door Pluswebshop.nl: Niet voldoen aan leveringsplicht van het bestelde en het volledig onbereikbaar zijn voor info.

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 324160
Gebruiker
M. Boon
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Betreft bestelling bij Pluswebshop.
Bestelling geplaatst en betaald op 7 augustus j.l. Gemeld werd dat levering ca. 29/8 zou plaatsvinden.
Op 5/9 rappel van mijn kant via internet i.v.m ontbrekende levering.
Schriftelijke respons van webshop "streven om binnen vijf werkdagen te beantwoorden.
14/9 i.v.m. ontbreken van enige respons / levering getracht telefonisch contact te krijgen. Gevolg: verbonden met een bandje: "u bent de eerste beller". Na 14 minuten maar opgehangen; met dergelijke telefoonkosten wordt het bestelde een duur artikel.
20/9 Weer telefonisch door mij gereageerd; gesprek wordt onmiddellijk afgebroken na mededeling: "wegens drukte etcetera, probeer later te bellen".
20/9 Gang van zaken van hetgeen heeft plaatsgevonden, duidelijk weergeven, schriftelijk aan webshop gemeld.
Respons: "we zullen zo spoedig mogelijk antwoorden".
26/9 Weer telefonische reactie van mijn kant. Zelfde situatie bij webshop als op 14/9: "afgebroken wegens drukte enzovoorts".

Mijn conclusie is:
Pluswebshop is een organisatie die zijn zaakjes overduidelijk niet op orde heeft.
Het trieste bijkomende feit is ook dat een fatsoenlijk en afdoende contact met deze organisatie niet mogelijk is.
Het lijkt dat de "handel in dure telefoonminuten lucratiever is dan de handel in artikelen".

Gezien de hele gang van zaken zoals geschetst, gaan mijn gedachten, afgezien van een extreem chaotische situatie in de organisatie van de webshop, zo "langzamerhand" in de richting van oplichting.


De oplossing

Ik wens dat het door mij bestelde artikel op zeer korte termijn geleverd wordt of dat ik spoedig mijn betaling voor het bestelde terugkrijg.
Tevens dient het bedrijf te zorgen voor een mogelijkheid tot fatsoenlijk en afdoend contact in dergelijke situaties. "Communicatie" met een computer is in dergelijke situaties volstrekt onaanvaardbaar!

Neem aan dat de tot op heden zichtbare klachten niet de enige zijn.
Een waarschuwing voor deze shop is duidelijk op zijn plaats.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Pluswebshop.nl hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
M. Boon
Datum
Uiteindelijke oplossing
Bestelde is alsnog geleverd; betaling voor deze goederen is inmiddels geretourneerd. Zeer snelle reactie (binnen een paar uur!) na melding door Consumentenbond. Reactie zowel telefonisch als via mail. Wonderlijk; zelf gedurende lange tijd er mee bezig geweest; na actie Consumentenbond zeer snel opgelost! Hartelijk dank hiervoor; nut overduidelijk bewezen!
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Pluswebshop.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen