Klacht PNOzorg: Voorwaarden vergoeding hoorapp.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 194293
Gebruiker
batyka
Datum
4 reacties

Details

Klacht

Op mijn vraag of het toestel Starkey Z serie i110 cic vergoed wordt heeft u op 3 mei j.l. het volgende geantwoord.

Voor deze toestemming hebben we een toelichting van de audicien/leverancier nodig waarin staat waarom het gekozen hoortoestel adequaat is

Inmiddels heb ik de toestellen Starkey muse i2400 cic de opvolger van Starkey Z serie i110 cic aangeschaft en bij u gedeclareerd.

Nu komt u echter met een veel uitgebreidere vraagstelling n.l.:

- Voorschrift KNO arts of Audiologisch Centrum
- Recent audiogram
- Tevredenheidsverklaring
- Ingevulde Amsterdamse vragenlijst mét uitkomstcategorie
- Bovengenoemde verklaring audicien”

Gewenste oplossing

Voorwaarde 1e brief handhaven
Geboden oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

4 reacties

 1. Auteur
  PNOzorg
  Datum
  Geachte heer Ruth,

  Wij hebben inderdaad op 3 mei 2016 aangegeven dat we een toelichting van de audicien/leverancier nodig hebben. Echter hebben wij tot op heden geen informatie van uw audicien ontvangen. Het zijn hoortoestellen buiten de database en daarvoor is aanvullende informatie nodig om te kunnen bepalen of er recht op vergoeding is.
  Om uw aanvraag goed te kunnen afwikkelen is inderdaad de volgende informatie nodig:
  Voorschrift KNO arts of Audiologisch Centrum
  - Recent audiogram
  - Tevredenheidsverklaring
  - Ingevulde Amsterdamse vragenlijst mét uitkomstcategorie
  - Bovengenoemde verklaring audicien”

  Omdat wij nog niets hadden ontvangen hebben wij nog toegelicht welke informatie er nu nodig is.

  De reden dat wij specifiek deze informatie willen ontvangen, is dat uw leverancier geen gecontracteerde leverancier is die een beoordeling kan doen. Als dat wel het geval geweest zou zijn dan was er sprake van zogenaamde gedereguleerde zorg. Nu moeten wij zelf gaan bepalen in hoeverre er recht is op vergoeding. Dat is de reden dat wij deze informatie nodig hebben. Op de datum van ons antwoord wisten wij niet welke leverancier u zou kiezen.

  Zodra wij alle informatie hebben ontvangen nemen wij de aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze brochure op onze webpagina:
  https://www.onvz.nl/ONVZ/documenten/2016/Brochure%20hoortoestellen.pdf

  Met vriendelijke groet,

  PNOzorg
 2. Auteur
  batyka
  Datum
  Ik hoef helemaal geen gebruik te maken van een gecontracteerde. Als dat wel nodig was dan had u dat 12 mei moeten melden.
  Bovendien is de regel dat je alleen voor de eerste aanschaf van een hoorapparaat naar een KNO arts moet. Inmiddels heb ik al 25 jaar gehoorapparaten en waren de voorgaande apparaten van dezelfde sterkte als de nu gekochte apparaten. Ik zal zien in hoeverre het mogelijk is op korte termijn de door u gevraagde info te verstrekken.
 3. Auteur
  PNOzorg
  Datum
  Geachte heer Van Ruth,

  U heeft gelijk, u hoeft geen gebruik te maken van een gecontracteerde zorgverlener, u heeft immers vrije keuze. Echter is het wel zo dat een gecontracteerde zorgverlener voor ons een aanvraag kan beoordelen. Op het moment dat u gebruik maakt van een niet gecontracteerde leverancier dan moet uw zorgverlener u volledig informeren over de gang van zaken. Gezien het feit dat er op de factuur staat dat er geen vergoeding plaatsvindt van de zorgverzekeraar concluderen wij dat uw zorgverlener u hier over heeft geïnformeerd.

  Wij zien de gevraagde informatie graag tegemoet.

  Met vriendelijke groet,
  PNOzorg
 4. Auteur
  batyka
  Datum
  De klacht is door PNO gestopt neem ik aan.
  Toch nog het volgende: inmiddels heb ik alle stukken binnen die in de brochure staan aangegeven.. Om dat ik langdurig in het buitenland ben , ben ik aangewezen op email. De huisarts heeft een verklaring gegeven. In de email van PNO staan vragen die niet in de brochure staan en waar ik nu niet aan kan voldoen. De stukken die ik nu heb zend ik naar PNO. Mvg Harry

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over PNOzorg?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen