Klacht Postcode Loterij: Postcode Loterij: Misleidende reclame en klantonvriendelijk!

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 286484
Gebruiker
M. de Laat
Datum
4 reacties

Details

De klacht

In het Kerstpakket van zoon en dochter zit een kanjerlot. Dit onder het motto: "Speel de 1e maand GRATIS mee met uw KANJERLOT € 53,9 miljoen"

Bij het aanmelden bestaat niet de mogelijkheid om je alleen aan te melden voor de 1e maand gratis meespelen. Je moet de Postcode Loterij direct machtigen. Na de eerste maand speel je sowieso betaald verder.
In de kleine lettertjes is vermeld: "Met de lot speelt u de eerste maand gratis mee met de Postcode Loterij, daarna speelt u automatisch betaald verder. U kunt zelf bepalen hoe lang u meespeelt, want opzeggen kan op ieder moment"

Opzeggen kan telefonisch en per brief. Dit met alle risico's en gedoe van dien. Om te voorkomen dat je via automatische incasso de 2e maand betaald verder meespeelt moet je voor 29 december telefonisch opzeggen, althans dat blijkt uit navraag.

De oplossing

Net zoals bij de Vriendenloterij moet de keuze mogelijkheid bestaan om ofwel de 1e maand gratis mee te spelen en/of de Postcode Loterij te machtigen tot verdere deelname.

4 reacties

 1. Auteur
  M. de Laat
  Datum
  Om kans te maken op de postcodekanjer van 1 januari 2018 volgens voorschrift voor twee kanjerloten de activeringscode geactiveerd voor 29 december 2017

  Op 29 december 2017 de deelname op naam van 2 personen (andere familienaam) en twee verschillende bankrekeningen in twee afzonderlijke telefoongesprekken telefonisch opgezegd. Opzegging door Postcide Loterij per e-mail bevestigd voor 1 deelname. Laatste speelmaand: deccember 2017. Ik speel dus niet mee gratis mee met de postcodekanjer, terwijl ik de code heb geactiveerd voor een kanjerlot. Misleiding ten voeten uit.

  Hoewel telefonisch opgezegd onvang ik op 2 januari 2018 per e-mail bericht dat ik - ondanks opzegging - vanaf de trekking van december meespeel met een lotnummer.

  Bij uitblijven van een (adequate) reactie c.q. oplossing van de PostcodeLoterij ga ik een klacht indienen bij Kifid wegens onzorgvuldige afhandeling en misleidende recleme c.q. tekortschietende informatievoorziening.

 2. Auteur
  Postcode Loterij
  Datum
  Beste mevrouw De Laat,

  Bedankt voor uw melding.

  In onze administratie hebben we gezien dat de stopzetting van de lotnummers correct verwerkt is. Zodoende werd alleen met de gratis speelronde meegedaan, waarmee ook kans gemaakt werd op de Postcode Kanjer in de trekking van december. We hebben u hierover gebeld om nadere uitleg te geven.

  We vertrouwen erop dat we hiermee uw klacht naar tevredenheid hebben afgehandeld.

  Met vriendelijke groet,
  Nationale Postcode Loterij
 3. Auteur
  M. de Laat
  Datum
  Beste dames en heren van de Postcode Loterij ,

  Dank voor uw telefoontje.

  Fijn nu ook te lezen dat blijkt dat de opzeggingen uiteindelijk toch correct zijn verwerkt. Uw bovenvermelde berichtgeving is incorrect. Van de twee opzeggingen werd slechts een opzegging per e-mail bevestigd! Vandaar ook dat bij ons de vraag opkwam of de beide activeringen van een maand gratis lot / deelname ook daadwerkelijk stopte na een maand gratis deelname.

  Dit gedoe en de administratieve rompslomp is echter totaal overbodig. Meedoen kan zo veel eenvoudiger. Hoe: een maand gratis deelname en vervolgens automatisch laten stoppen. Waarom zo moeilijk doen! Het heeft er ten minste alle schijn van dat u met uw manier van werken ten minste probeert om deelnemers te verleiden tot een langere deelname.

  Door deze handelwijze bestaat kans op fouten en is verwarring te duchten. Uw vorm van reclame voeren blijft dus klachtenswaardig! Neem een voorbeeld aan uw collega's van de vriendenloterij. Daar stopt een gratis lot na een maand gratis deelname ook echt automatisch.

 4. Auteur
  Postcode Loterij
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste mevrouw De Laat,

  Bedankt voor uw reactie. Wij hebben hier kennis van genomen. Via ons eerdere telefonische contact hebben wij een en ander met u besproken.

  Met vriendelijke groet,
  Nationale Postcode Loterij

Uiteindelijke oplossing

Auteur
M. de Laat
Datum
Uiteindelijke oplossing
Reparatie van de gemaakte fout. Bevestiging dat de tweede opzegging alsnog op een juiste wijze administratief is verwerkt. Uitblijft dat eenmalige (gratis) aanmelding/deelname ook daadwerkelijk automatisch stopt na 1 maand. De verwarrende casu quo misleidende reclame en de kans dat je na 1 maand gratis automatisch meespeelt wordt door de Postcode Loterij voortgezet met een hoop onnodig administratief gedoe!
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Postcode Loterij?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen