Klacht POSTNL: Aangetekende brief, die geweigerd is, voor 2e keer op slinkse wijze tussen de pakketpost aanbieden.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 341036
Gebruiker
FouteBoel!?!
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Vandaag ontving ik een mailtje van Klachtenkompas dat mijn klacht m.b.t. tot PostNL gesloten zou worden omdat er al enige tijd niet gereageerd zou zijn. Dat heb ik wel gedaan en vandaag heb ik dat nog tweemaal geprobeerd. Dat is dus niet gelukt waardoor ik het op deze manier maar nog een keer probeer.
Op mijn eerder klacht, ingediend over PostNL heb ik op 24 december een reactie van PostNL ontvangen. Op verzoek van PostNL heb ik de door hen gevraagde informatie op diezelfde dag nog aangeleverd en deze op hun verzoek per (prive) bericht verstuurd. Dat had ik dus beter niet kunnen doen!?!?! Daarop heb ik tot op heden, 30 december 2018, nog geen reactie van hen mogen ontvangen. Nadat in eerste instantie de postbezorger zelf tekende voor ontvangst van de aangetekende brief, wat als valsheid in geschrifte kan worden gezien, werd dezelfde brief na terugbezorging bij een postagentschap, wederom bij ons bezorgd, ditmaal op slinkse wijze verstopt tussen de stapel pakketpost die wij dagelijks in ons bedrijf ontvangen. Onze medewerkster heeft hiervoor getekend, niet beseffend dat daar een aangetekende brief tussen zat.
De informatie die PostNL gevraagd heeft teneinde onze melding verder in behandeling te kunnen nemen betrof het volgende. Of wij op de brief het adres hadden doorgestreept en retour afzender erop hadden gezet. Nee, dat hadden wij niet gedaan omdat PostNL niet had aangegeven dat dat nodig was. Wij konden tenslotte de brief zo bij het postagentschap inleveren. Verder wilde PostNl de 3S-code weten. Die hebben wij in hetzelfde (prive) bericht doorgegeven.
Het moge duidelijk zijn dat wij verre van blij zijn met deze gang van zaken. Dit is werkelijk beneden alle peil. Wij wachten nog even af of er nog een reactie van PostNL komt. Komt er geen bevredigende oplossing dan zullen wij ons zeker verder beraden.

De oplossing

Op de reactie van PostNl op onze klacht hebben wij op hun verzoek gereageerd via een (prive) bericht. Dat was op 24 december. Nu op 30 december nog steeds geen reactie van hen ontvangen. Wij willen dat de kwestie wordt opgelost door terugname van de aangetekende brief waarop geen afzender vermeld staat.

2 reacties

 1. Auteur
  POSTNL
  Datum
  Geachte heer/mevrouw Ros,

  Bedankt voor uw bericht. Uit uw melding maak ik op dat u een klacht heeft over de afhandeling van uw klacht op klachtenkompas.nl.
  Het spijt mij te horen dat onze dienstverlening niet aan uw verwachting heeft voldaan. Graag reageer ik op uw bericht.

  Ik kan mij enorm goed voorstellen dat u dit als zeer frustrerend en teleurstellend heeft ervaren. Ik wil u dan ook namens PostNL mijn oprechte excuses aanbieden.
  Ik kan u mededelen dat er op 18-12-2018 een klacht voor u ingediend is voor het onrechtmatig tekenen van uw pakket.
  De bezorger is hierop aangesproken door zijn of haar teamleider en waar nodig zijn er maatregelen genomen.
  Ik begrijp uit uw bericht dat het poststuk retour had moeten worden gestuurd, het is echter weer opnieuw naar uw adres gestuurd. Dit is ook te zien op de Track&Trace. Mijn oprechte excuses hiervoor.

  Ik ga ervan uit dat het niet op slinkse wijze is verstopt omdat het volgens de gegevens daadwerkelijk ook bezorgd moest worden, ook al was dat in eerste instantie niet uw intentie. Uit uw bericht begrijp ik ook dat de bezorger uw medewerkster hier netjes voor heeft laten tekenen. Ik kan hier ditmaal dan niet nogmaals een klacht voor indienen.

  Ik adviseer u om het poststuk nogmaals retour te sturen, dit kan gratis gedaan worden bij het postagentschap.


  Als u nu of in de toekomst nog vragen of klachten heeft, vragen wij u contact op te nemen met onze Klantenservice via www.postnl.nl.

  Met vriendelijke groet,

  PostNL Klantenservice
 2. Auteur
  FouteBoel!?!
  Datum
  Op Uw reactie op mijn klacht wil ik als volgt reageren. U geeft aan dat U zich kan voorstellen dat wij de gang van zaken als frustrerend en teleurstellend hebben ervaren. Dat is heel zacht uitgedrukt. Excuses alleen zijn in deze niet meer genoeg zoals eerder door ons aangegeven. Uw postbezorger heeft valsheid in geschrifte c.q. identiteitsfraude gepleegd. Een ernstig vergrijp. Hoewel bij U bekend was dat wij geen aangetekende brief zonder afzender accepteerden is deze brief, na op Uw advies terugbezorgd te zijn bij het postagentschap, twee dagen later wederom aangeboden. Dat was niet de bedoeling c.q. afspraak nadat wij deze brief bij het postagentschap hadden ingeleverd. Deze brief zou teruggaan naar een Uwer afdelingen waar het verder afgehandeld zou worden.
  Als de aangetekende brief op een nette en juiste manier, namelijk in persoon ter hand gesteld, was aangeboden dan was er ook voor deze tweede keer niet voor ontvangst getekend. Dat is door ons onderhand toch wel duidelijk gesteld. Nu beweert U dat de bezorger onze medewerkster hier netjes voor heeft laten tekenen. Dat is geheel onjuist. U draait het nu om. Zij wist niet dat er een aan getekende brief tussen de pakketjes zat. Dat er uiteindelijk wel voor ontvangst is getekend is omdat deze aangetekende brief verstopt zat tussen een aantal pakketjes waarvoor wel getekend moest worden. Als onze medewerkster had geweten dat er een aangetekende brief tussen deze pakketjes zat, dan had zij daarvoor nooit getekend. Dat U ontkent dat dit dus op slinkse wijze is gebeurd zoals ik eerder aangaf, is niet alleen geheel onjuist maar getuigt van Uw kant ook van een ernstig tekort aan realiteitszin. Een werkwijze van PostNL die beneden alle peil is. Onze medewerkster heeft getekend voor de pakketjes en niet voor de aangetekende brief, alhoewel U probeert de gang van zaken anders te doen voorkomen dan in werkelijkheid is geschied. Zoals eerder gezegd: hier zakt mijn broek van af. Een onacceptabele gang van zaken. De brief hebben wij teruggestuurd. Tevens hebben wij heden bij de politie melding gemaakt van deze gang van zaken en van de handelwijze van Uw postbezorger.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
FouteBoel!?!
Datum
Uiteindelijke oplossing
Ik heb niets meer gehoord van PostNL!! 😠
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over POSTNL?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen