Klacht POSTNL: Censureert PostNl persoonlijke postzegels?

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 608824
Gebruiker
Patrick Bos
Datum
2 reacties

Details

Klacht

In het kader van een in 2013 gestart maatschappijkritisch en persoonlijk kunstproject (mail-art) met naam 'Laagvliegers' zijn inmiddels in kleine oplage meer dan honderd persoonlijke postzegels gemaakt. Deze zijn niet te koop maar gaan naar een paar musea, het Nationaal Archief en een beperkt aantal mensen. Een nieuw ontwerp wat refereert aan de discussie rond het levenseinde wordt geweigerd omdat de naam Pentobarbitalum natrium wordt vermeld en dit wordt beschouwd als "gif". Exact hetzelfde beeldelement is echter tweemaal eerder gebruikt en leverde toen geen problemen op. De bijbehorende kaart is al gedrukt! Wanneer ik om een toelichting vraag krijg ik te horen dat PostNl, die in Nederland een monopoliepositie heeft, élk ontwerp zonder opgave van redenen kan afkeuren. Dan krijg ik een mail om de service van PostNl te beoordelen. Uiteraard ben ik ontevreden Ik vul mijn telefoonnummer in en vraag om contact. Wanneer ik niets hoor dien ik hierover een klacht in. Iemand zal mij opbellen maar dat gebeurt niet. 'Uw mening is voor ons zeer waardevol,' krijgt men te horen wanneer men de klantenservice opbelt. Misschien alleen als deze mening positief is. Dit is onredelijk en nadert censuur. PostNl krijgt despotische trekjes!!! Zoiets kun je in Rusland verwachten maar het gebeurt dus ook in Nederland. Als trouwe klant ben je op deze wijze overgeleverd aan de grillen van één persoon die louter haar voornaam noemt en die uiteraard onbereikbaar is.

Gewenste oplossing

Contact opnemen zodat ik mij grieven duidelijk kan maken.
En uiteraard alsnog het ontwerp goedkeuren en drukken.

Bijlagen

Geboden oplossing
Het is uitermate bedenkelijk dat PostNL ondanks herhaaldelijke toezeggingen over een serieuze klacht niet bereid is tot persoonlijk contact zodat de klant op zijn minst zijn/haar standpunt kenbaar kan maken. Dat geldt zeker wanneer PostNL zoals nu inconsequent handelt en er bovendien sprake lijkt van een misverstand. In plaats hiervan verschuilt PostNL zich achter voorwaarden waardoor dit bedrijf zonder opgave van redenen élk ontwerp wat PostNL niet bevalt kan weigeren. Gezien de monopolie-positie van dit voormalige staatsbedrijf neigt dit naar machtsmisbruik, zelfs wanneer dit juridisch is toegestaan. Ook los hiervan past dit niet bij de traditie van de emissies van Nederlandse postzegels. Decennia lang nam Nederland hierbij een bevoorrechte positie aan. Tenslotte zit er een hypocriete kant. Nederland is trots op de euthanasiewetgeving maar een postzegel die hierop betrekking heeft kan blijkbaar in eerste instantie wel en in tweede instantie niet door de beugel.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

2 reacties

 1. Auteur
  Patrick Bos
  Datum
  Ik betreur het in hoge mate dat PostNL niet reageert. Drie medewerkers van de klantenservice hebben mij correct te woord gestaan en hebben naar eigen zeggen de klacht doorgegeven. Met mij vertrouwden zij op een reactie van PostNL. Die reactie is net zoals nu (tot nu toe) uitgebleven. Dat vind ik zeer pijnlijk. Ik weet ook niet wie achter de besluitvorming zit om mijn ontwerp af te keuren.

  Er is volgens mij een vergissing gemaakt tussen 'middel X' van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) en het door mij genoemde middel. Het recept dat op de postzegel staat is níet geheim maar staat op internet: https://www.knmp.nl/richtlijnen/uitvoering-euthanasie-en-hulp-bij-zelfdoding
  Zie ook de bijlage (een schermprint van dit recept).

  De postzegel overstijgt bovendien het recept. De spiraal in de kleuren van de regenboog refereert aan het leven van een mens. De postzegel is geen pleidooi voor of tegen.Zoals geschreven gaat het om een maatschappijkritisch en persoonlijk kunstproject.

  Als voormalig huisarts heb ik direct te maken gehad met vragen rond het levenseinde en gegeven mijn leeftijd (bijna 70) speelt ook een persoonlijke kant.
  Net als in mijn boeken en publicaties probeer ik vooral te observeren wat er speelt zonder direct conclusies te trekken. Dat geldt ook voor vraagstukken omtrent het
  levenseinde. Mijn kunst beschouw ik min of meer als een verlengstuk van mijn publicaties. Wat
  ik niet kan verwoorden probeer ik te verbeelden.

  PostNl heeft in Nederland een monopoli-positie. Doordat PostNl in de voorwaarden stelt dat in principe élk ontwerp dat PostNL niet passend vindt kan worden geweigerd zonder opgave van redenen wordt naar mijn gevoel misbruik gemaakt van de macht. De postzegels van Laagvliegers kan men situeren op het kruispunt tussen postzegels en zogenaamde artistamps. In het verleden sprong Nederland er positief tussenuit wat betreft kunst op postzegels. Nu is de klok heel ver teruggedraaid. Vroeger was nog een discussie mogelijk, nu helaas niet meer. Dat verwacht je niet in Nederland.
 2. Auteur
  POSTNL
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte heer/mevrouw,

  Bedankt voor uw bericht. Uit uw melding maak ik op dat u een klacht heeft omtrent de Persoonlijke Postzegels. Het spijt mij om te horen dat onze dienstverlening niet aan uw verwachting heeft voldaan. Graag reageer ik op uw bericht.

  Uiteraard begrijp ik dat u teleurgesteld bent in het feit dat het ontwerp van uw persoonlijke postzegel is afgekeurd. Ik zie dat u hierover via e-mail uitleg heeft ontvangen. Ik kan niets aan deze beslissing veranderen. Hier kunt u er meer informatie over vinden:

  https://www.postnl.nl/Images/Algemene-voorwaarden-PersoonlijkePostzegel_tcm10-9610.pdf

  Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nu of in de toekomst nog vragen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via www.postnl.nl.

  Met vriendelijke groet,

  PostNL Klantenservice

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over POSTNL?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen