Klacht POSTNL: Pakket niet afgeleverd

Klachtnummer
# 370879
Gebruiker
Kampstra090904
Datum
1 reactie

Details

De klacht

PostNL, Postbus 99180, 8900 NA Leeuwarden
Geachte heer/mevrouw,
Op 19 mei 2019 heb ik een bestelling gedaan met betrekking tot een Vaderdag cadeau te waarde van €269,87. In de brievenbus vind ik een kaartje waarop staat “Achter kliko” echter is er achter de kliko niets te vinden. Ik stel ik u bij deze dan ook aansprakelijk voor bewust roekeloos gedrag! Wanneer ik het kaartje lees zijn er verschillende mogelijkheden wanneer er niemand thuis is. (daarvoor is juist de niet-thuis procedure bij postnl.) Er is echter geen gebruik gemaakt van de daarvoor beschikbare mogelijkheden. Door op deze manier te werk te gaan is er sprake van opzet en absoluut geen sprake van levering.
Alvorens ik gerechtelijke stappen ga nemen stel ik u met deze brief in de gelegenheid mij schadeloos te stellen voor de geleden schade en binnen 7 werkdagen een bedrag van € 269,87 over te maken op rekening …. te name van ………...
Mocht u hier geen gehoor aangeven zal ik over gaan tot het nemen juridische stappen.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De oplossing

Financiële schadeloosstelling

1 reactie

 1. Auteur
  POSTNL
  Datum
  Geachte heer/mevrouw,

  Bedankt voor uw bericht. Uit uw melding maak ik op dat de bezorger uw pakket heeft achtergelaten achter de kliko, maar dat het pakket daar niet meer aanwezig was. Ik kan me voorstellen dat u hier boos over bent. Het spijt mij te horen dat onze dienstverlening niet aan uw verwachting heeft voldaan. Graag reageer ik op uw bericht.

  Helaas heb ik van u te weinig informatie ontvangen om uw melding direct in behandeling te kunnen nemen. Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn ontvang ik graag alsnog de volgende informatie:

  - De Track & Trace code van het pakket.

  Mijn advies is om dit ook bij de afzender te melden.

  Zodra deze informatie is aangeleverd, zal uw melding verder in behandeling worden genomen. U kunt de ontbrekende informatie aanleveren via een reactie op dit bericht.

  Met vriendelijke groet,

  PostNL Klantenservice