Klacht POSTNL: Pakket niet afgeleverd

Klachtnummer
# 370879
Gebruiker
Kampstra090904
Datum
0 reacties

Details

De klacht

PostNL, Postbus 99180, 8900 NA Leeuwarden
Geachte heer/mevrouw,
Op 19 mei 2019 heb ik een bestelling gedaan met betrekking tot een Vaderdag cadeau te waarde van €269,87. In de brievenbus vind ik een kaartje waarop staat “Achter kliko” echter is er achter de kliko niets te vinden. Ik stel ik u bij deze dan ook aansprakelijk voor bewust roekeloos gedrag! Wanneer ik het kaartje lees zijn er verschillende mogelijkheden wanneer er niemand thuis is. (daarvoor is juist de niet-thuis procedure bij postnl.) Er is echter geen gebruik gemaakt van de daarvoor beschikbare mogelijkheden. Door op deze manier te werk te gaan is er sprake van opzet en absoluut geen sprake van levering.
Alvorens ik gerechtelijke stappen ga nemen stel ik u met deze brief in de gelegenheid mij schadeloos te stellen voor de geleden schade en binnen 7 werkdagen een bedrag van € 269,87 over te maken op rekening …. te name van ………...
Mocht u hier geen gehoor aangeven zal ik over gaan tot het nemen juridische stappen.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De oplossing

Financiële schadeloosstelling

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

POSTNL is aktief op Klachtenkompas. Je kunt dus elk moment een reactie van hen verwachten, uiterlijk binnen twee weken.

0 reacties

Reageer

Is dit jouw klacht? Log dan in om te reageren